Tag Archives: Makale

Ansoff Matrisi Nedir?

Organizasyonel Mükemmellik Organizasyonel mükemmellik, bir şirketin iç işleyişini ve süreçlerini optimize etmeyi içerir. Bu, verimliliği artırarak maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma potansiyeli taşır. Ansoff Matrisi kapsamında, şirketin büyüme stratejilerini uygulayabilmesi için iç organizasyonunun güçlü olması gerekir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, ekipler arası etkileşimin artırılması ve verimliliği destekleyen bir kültür oluşturmak, organizasyonel mükemmelliği artırmaya yönelik adımlardır. […]

Kaizen, Yalın, Altı Sigma – Fark Nedir?

Kaizen, Lean ve Six Sigma, hepsi işletme iyileştirme yaklaşımlarıdır ve iş liderinin araç kutusundaki üç farklı araç gibi düşünülebilir. Her birinin odak noktasını ve amacını anlamak önemlidir. Yanlış araç kullanıldığında sorunu düzeltmeyecek hatta durumu daha da kötüleştirebilir. Bir örnek olarak, elimde üç araç olsun: çekiç, tornavida ve anahtar; hedefimi gerçekleştirmek için doğru aracı kullanmalıyım. Bir […]

Eğitici Eğitimi: Liderlerin Yolculuğu

Eğitici Eğitimi: Liderlerin Yolculuğu ve Kurumsal Dönüşümün İnşası Eğitici eğitimi, hem kurumsal gelişime, hem de bireylerin liderlik becerilerinin gelişimine önemli katkılarda bulunur . Bu eğitim, liderlerin daha etkili bir şekilde ekiplerini yönlendirmelerini, çalışanlarına ilham vermelerini ve kurumsal hedeflere daha iyi rehberlik etmelerini sağlar. Aynı zamanda liderlerin kendilerini geliştirmelerine ve daha güçlü bir liderlik becerisi kazanmalarına […]

İnsan Kaynakları Yönetimi – OPEX

İnsan Kaynakları Yönetimi – OrgEx İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Planlama içindeki yeri; İnsan kaynakları yönetimi stratejik planlamayı destekler: İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli insan kaynaklarını sağlamak ve yönetmekle sorumludur. Stratejik planlama sürecine dahil olarak, organizasyonun hedeflerine uygun insan kaynakları stratejileri geliştirir ve uygular. İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun insan kaynaklarına ilişkin stratejik […]

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama: Değişen Dünyada Başarı Rehberi Stratejik Planlama, bir organizasyonun geleceğini şekillendiren ve başarı yolculuğunu belirleyen bir rehberdir. Bu süreç, organizasyonun neden var olduğunu, nereye gitmek istediğini ve bu hedeflere nasıl ulaşmayı düşlediğini açıklar. Stratejik planlama, bir organizasyonun başarısını etkileyen kilit bir adımdır, ancak bununla birlikte, bu planın etkili bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi de […]

Vizyon Oluşturmanın 5 Adımı

Vizyon Beyanı Nedir? İşletme kurmaya başladığınızda, şirketinizi inşa edeceğiniz sağlam temel ilkelerinizi belirlemek önemlidir. Bir misyon beyanı, şirket değerleri ve belki de bir motto ekstra olarak hepsinden de öncelikli olarak işletmenizi geleceğe taşımanıza rehberlik edecek etkileyici bir vizyon beyanına da ihtiyacınız vardır. Vizyon beyanı, çalışanlara ilham vermeye, yatırımcıları cezbetmeye ve müşterilerinizin hayal güçlerini harekete geçirmeye […]

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi: İşletmelerin Başarısının Anahtarı Performans yönetimi, işletmelerin başarılarını artıran stratejik bir araç olarak öne çıkar. İş analizi ile işgücünün beceri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanır. Performans hedefleri belirlenir, düzenli değerlendirmeler ve geri bildirimler sağlanır. Zayıf yönler ve gelişim alanları tespit edilerek kişisel gelişim planları oluşturulur. Başarılı çalışanlar ödüllendirilir ve sürekli iyileştirme sağlanır. Bu […]

Hoshin Kanri Nedir?

Stratejik Mükemmelliği Yakalayın: Hoshin Kanri ile Başarıya Giden Yol Hoshin Kanri Nedir? Hoshin Kanri, organizayonunuzun stratejisini geliştirmek için kullanılan tekrar eden bir yaklaşımdır. Bu sürecin 7 Adımlı uygulamasını aşağıda görebilirsiniz. Ancak bu sürecin uygulanması için önemli bir ekip çalışması çalışma ve zaman gerektirdiği, Hoshin Kanri’nin yüksek düzeyde bir sürecin genel bir bakışı olduğunu unutmamanız önemlidir. Bu […]