VSM Eğitimi (Değer Akış Haritalama)

Value Stream Mapping ( Değer Akış Haritalama, VSM Eğitimi ) ürün ya da servis ortaya koyma süreçlerinin başlangıçtan müşteriye ulaşana kadar olan tüm aktivitelerini analiz etmekte kullanılan Yalın Üretim metotudur.   Mevcut durum ile dizayn edilecek olan gelecek durum VSM – Değer Akış Haritalama ile analiz edilerek MUDA lar elemine edilir, akış işleminde süreler azaltılır ve dolayısıyla maliyetler düşer.

Tedarik zinciri malzeme ve bilgi akışı anlamında tüm detayıyla mercek altına alınır. VSM Eğitimi – Değer Akış Haritalama ilk olarak üretim prosesleri için ortaya konulmasına rağmen son yıllarda diğer sektörlerde; lojistik, servis hizmetleri ve sağlıkta yaygın olarak kullanılmaktadır.    

VSM Eğitimi – Değer Akış Haritalama Yalın 6 Sigma tekniğinde de kullanılan bir analiz aracıdır.

VSM Eğitimi – Değer Akış Haritalama metodunun kullanılması ile; 

 • Ürün ve bilgi akışının açık şekilde görselleştirilmesi.
 • İsraf (Muda)’ların göz önüne serilmesi,
 • Tedarik zincirinde iletişim ağının açık şekilde anlaşılması,
 • Olası iletişim hatalarının / eksiklerinin görülmesi,
 • Yalın araçların seçimi için yol haritasını oluşturulması sağlanır.

vsm Eğitim içeriği

 • Kaizen (Uygulama)
 • Tek Parça Akışı (one piece flow)
 • Çekme-İtme Sistemleri
 • Kanban
 • Spagetti Diyagramı (Uygulama)
 • TPM
 • SMED (Uygulama)
 • Gelecek Durum Haritalandırma (Uygulama)

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üretim Mühendisleri ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerini analiz etmek ve optimize etmek için VSM eğitimini alarak süreç akışını geliştirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın üretim veya sürekli iyileştirme projelerinde çalışan kişiler, VSM eğitimi ile değer akışlarını analiz ederek süreçleri iyileştirebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Üretim ve iş süreçlerinde kaliteyi artırmak ve değer yaratan adımları belirlemek için VSM eğitimi alarak süreçlerin verimliliğini artırabilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Proje yönetiminde veya üretim süreçlerinde çalışan yöneticiler, VSM eğitimi alarak süreç akışını iyileştirme projeleri yürütebilirler.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim süreçlerini yönetmek ve süreç akışını optimize etmek isteyen yöneticiler için VSM eğitimi, süreçlerdeki darboğazları ve israfı tespit etmek için yararlıdır.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinde değer akışını iyileştirmek ve malzeme akışını optimize etmek için VSM eğitimi alarak süreçleri görselleştirebilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerini analiz etmek ve verileri kullanarak değer yaratan adımları belirlemek isteyen analistler, VSM eğitimi alarak süreç akışını görselleştirebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin uzun vadeli stratejisi ile uyumlu değer akışlarını oluşturmak için VSM eğitimi alarak süreçlerin genel yapısını inceleyebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.