Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini hedefler. Bu iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan Yalın Altı Sigma etkinlik üzerindeki etkisi dünyaca kabul görmüş bir yönetim stratejisidir.

Yalın 6 Sigma proses girdilerinin çıktı üzerindeki etkilerini birçok araçla analiz eder ve ispatlanmış etki derecesine göre girdileri kontrol altına alarak çıktı üzerindeki değişkenliği control altına almayı hedefler. Bu arada GİZLİ FABRİKA gibi öngörülmeyen kayıplar su yüzeyine çıkarılarak ortadan kaldırılır.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitim içeriği

 • VAA / NVAA Kavramları
 • 7+2 İsraf
 • VSM – Değer Akış Haritalama
  • Değer Akışının Amacı
  • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
  • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
  • Takt / Cycle time
  • OEE/OAE/TEEP
  • Mevcut Durum Haritalandırma
 • Yalın Dönüşüm
  • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
  • Kaizen Türleri
  • 5S
  • Tek Parça Akışı
  • Proses Akış Süresi (Lead Time)
  • Proses Çevrim Etkinliği (PCE)
  • Kanban
  • Jidoka, Poka-Yoke, Error Proof
  • Spagetti Diyagramı
  • TPM
  • SMED
 • Gelecek Durum Haritası (VSM)
 • 6 Sigma Nedir?
 • 6 Sigma’da Roller
 • Proje Seçimi
 • Takım Çalışması
 • Kano Modeli
 • VOC / VOB / CTQ
 • DMAIC / TÖAİK
 • SIPOC
 • Proje Beyanı
 • RACI Matrisi
 • Paydaş Analizi
 • Faz Konfirmasyonu
 • Yetenek Analizi
 • Temel İstastistik Kavramları
 • Veri Toplama
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (Gage R&R)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
 • Mevcut Durum Analizi (Z Skoru)
 • Hedef Belirleme
 • Faz Konfirmasyonu
 • Y = f (X) İlişkisi
 • Beyin Fırtınası
 • Kök Neden Analizi
 • Sebep-Etki Matrisi
 • 5 Neden Analizi
 • Minitab Grafikler
  • Histogram, BoxPlot, Pareto, Main Effect, MultiVari, Scatter
 • Hipotez Testleri
 • Korelasyon
 • Regresyon
 • Faz Konfirmasyonu
 • En iyi Fikrin Seçimi
 • Analiz Değerlendirme
 • Nominal Grup Tekniği
 • DOE (Design of Experiment)
  • Tam Faktöriyel Deney
  • X’lerin kanıtlanması
  • Kanıtlanmış X’lerin Etkileri
  • Deney Oluşturma
 • Değişim Yönetimi
 • Faz konfirmasyonu
 • Kanıtlanmış Kritik X’lerin Kontrol Araçları
 • Kontrol Planı
 • Kontrol Diyagramları
 • Finansal Validasyon ve Kutlama
 • Faz Konfirmasyonu

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Proje Ekip Üyeleri

Yeşil Kuşak eğitimi, Yalın 6 Sigma projelerinde görev almak isteyen kişilere temel araçlar ve teknikler sağlar. Bu kişiler, Kara Kuşak liderliğindeki projelerde ekip üyesi olarak çalışabilir.

İş Analistleri ve Süreç İyileştirme Uzmanları

İş süreçlerini analiz etmek ve iyileştirmek için çalışmak isteyen kişiler, Yeşil Kuşak eğitimi alarak temel Yalın 6 Sigma becerilerini öğrenebilir.

Üretim ve Operasyon Personeli

Üretim, operasyon veya kalite kontrol gibi alanlarda çalışan kişiler, süreçleri iyileştirmek ve verimliliği artırmak için bu eğitimi kullanabilir.

Mühendisler ve Teknik Uzmanlar

Üretim ve süreç mühendisleri gibi teknik rollerde çalışanlar, süreç iyileştirme projelerinde daha etkin rol almak için Yeşil Kuşak eğitimi alabilir.

Kalite Kontrol ve Güvence Personeli

Ürün ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen kişiler, Yalın 6 Sigma araçlarını kullanarak süreçlerin kalitesini iyileştirebilir.

İşletme Yönetimi ve Operasyon Yöneticileri

Operasyonel süreçleri yönetmek ve süreç iyileştirme projelerine katkı sağlamak isteyen yöneticiler, Yeşil Kuşak eğitimi alarak projelere katılabilir.

Müşteri Hizmetleri ve Satış Personeli

Müşteri hizmetleri veya satış alanında çalışan kişiler, süreç iyileştirme yöntemlerini kullanarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyebilir.

Genel Bilgiler

Program Şekli

Toplam 56 saatlik bir programdır. Firma içi yada Genel Katılıma Açık Eğitim olarak düzenlenebilir.

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.