Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini hedefler. Bu iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan Yalın Altı Sigma etkinlik üzerindeki etkisi dünyaca kabul görmüş bir yönetim stratejisidir.

Yalın 6 Sigma proses girdilerinin çıktı üzerindeki etkilerini birçok araçla analiz eder ve ispatlanmış etki derecesine göre girdileri kontrol altına alarak çıktı üzerindeki değişkenliği control altına almayı hedefler. Bu arada GİZLİ FABRİKA gibi ongorulmeyen kayıplar su yüzeyine çıkarılarak ortadan kaldırılır.

Yalin 6 Sigma Yesil Kusak

Bu eğitimde amaç kendi şirketlerinde Yalın 6 Sigma  Yeşil Kuşak Projelerini yönetebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitim Planı

 • Yalın Felsefesi (2 Gün)

  • VAA / NVAA Kavramları
  • 7+2 İsraf
  • VSM – Değer Akış Haritalama
   • Değer Akışının Amacı
   • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
   • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
   • Takt / Cycle time
   • OEE/OAE/TEEP
   • Mevcut Durum Haritalandırma
  • Yalın Dönüşüm
   • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
   • Kaizen Türleri
   • 5S
   • Tek Parça Akışı
   • Proses Akış Süresi (Lead Time)
   • Proses Çevrim Etkinliği (PCE)
   • Kanban
   • Jidoka, Poka-Yoke, Error Proof
   • Spagetti Diyagramı
   • TPM
   • SMED
  • Gelecek Durum Haritası (VSM)
 • Faz-1 Define (Tanımlama – 1 Gün-)

  • 6 Sigma Nedir?
  • 6 Sigma’da Roller
  • Proje Seçimi
  • Takım Çalışması
  • Kano Modeli
  • VOC / VOB / CTQ
  • DMAIC / TÖAİK
  • SIPOC
  • Proje Beyanı
  • RACI Matrisi
  • Paydaş Analizi
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-2 Measure (Ölçme -1 Gün)

  • Yetenek Analizi
  • Temel İstastistik Kavramları
  • Veri Toplama
  • Ölçüm Sistemleri Analizi (Gage R&R)
  • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
  • Mevcut Durum Analizi (Z Skoru)
  • Hedef Belirleme
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-3 Analyze (Analiz -1 Gün-) 

  • Y = f (X) İlişkisi
  • Beyin Fırtınası
  • Kök Neden Analizi
  • Sebep-Etki Matrisi
  • 5 Neden Analizi
  • Minitab Grafikler
   • Histogram, BoxPlot, Pareto, Main Effect, MultiVari, Scatter
  • Hipotez Testleri
  • Korelasyon
  • Regresyon
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-4 Improve (İyileştirme -1 Gün-)

  • En iyi Fikrin Seçimi
  • Analiz Değerlendirme
  • Nominal Grup Tekniği
  • DOE (Design of Experiment)
   • Tam Faktöriyel Deney
   • X’lerin kanıtlanması
   • Kanıtlanmış X’lerin Etkileri
   • Deney Oluşturma
  • Değişim Yönetimi
  • Faz konfirmasyonu
 • Faz-5 Control (Kontrol -1 Gün-)

  • Kanıtlanmış Kritik X’lerin Kontrol Araçları
  • Kontrol Planı
  • Kontrol Diyagramları
  • Finansal Validasyon ve Kutlama
  • Faz Konfirmasyonu

Program Şekli

Toplam 56 saatlik bir programdır. Firma içi yada Genel Katılıma Açık Eğitim olarak düzenlenebilir.

Sertifika Bilgileri

Program sırasında yapılacak olan sınav ve ödevlerde başarılı olan katılımcılar“Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar. Bir Yeşil Kuşak projesine liderlik yapan katılımcılar ise ilave olarak “Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Uygulayıcı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar.

Katılımcı Profili : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları.