Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini hedefler. Bu iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan Yalın Altı Sigma etkinlik üzerindeki etkisi dünyaca kabul görmüş bir yönetim stratejisidir.

Yalın 6 Sigma proses girdilerinin çıktı üzerindeki etkilerini birçok araçla analiz eder ve ispatlanmış etki derecesine göre girdileri kontrol altına alarak çıktı üzerindeki değişkenliği control altına almayı hedefler. Bu arada GİZLİ FABRİKA gibi ongorulmeyen kayıplar su yüzeyine çıkarılarak ortadan kaldırılır.

Yalin 6 Sigma Yesil Kusak

Bu eğitimde amaç kendi şirketlerinde Yalın 6 Sigma  Yeşil Kuşak Projelerini yönetebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitim Planı

 • Tanımlama (2 Gün)

  • Yalın Üretim Felsefesi
  • 6 Sigma Nedir?
  • 6 Sigma’da Roller
  • Proje Seçimi
  • Takım Çalışması
  • Kano Modeli
  • VOC / VOB / KKÖ
  • DMAIC / TÖAİK
  • Akış Diyagramları
  • SIPOC
  • Beyin Fırtınası
  • Ishikawa / Balıkkılçığı
  • Sebep-Sonuç Matrisi
 • Ölçme (2 Gün)
  • SS Matrisi – FMEA İlişkisi
  • FMEA Adımları (Uygulama)
  • VSM – Değer Akış Haritalama
   • Değer Akışının Amacı
   • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
   • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
   • Takt / Cycle timeOEE/OAE/TEEP
   • Mevcut Durum Haritalandırma (Uygulama)
  • Temel İstastistik Kavramları
  • SPC / İPK
   • Cp, Cpk Parametreleri
   • Proses Yeterlilik Hesaplamaları
   • Minitab ile Yeterlilik Analizi (Uygulama)
 • Ölçme ve Analiz (2 Gün)
  • MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi
   • Ölçme ve Ölçüm Sistemi kavramları
   • Süreç Değişkenlikleri
   • ÖSA / MSA Terminolojisi
   • Ölçüm Çözünürlüğü
   • Ölçüm Sistemi Analizinin Gerçekleştirilmesi
   • Minitab ile Gage R&R (Uygulama)
  • Yalın Dönüşüm
   • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar 
   • Kaizen Türleri
    • Önce-Sonra Kaizen’i
    • Kobetsu Kaizen
    • Gemba Kaizen
  • Grafikler
   • Histogram
   • Scatter Diagramı
    • Layout Düzenleme
    • Rapor Transferi
    • Güncelleme
    • Brushing
    • Veri Analizi
    • Grafik Biçimlendirme
   • Boxplot, Matrix Plot, Bubble Plot, Marginal Plot, Dot Plot, Individual Value Plot, Bar Chart, Pareto Chart, Time Series Plot, 3D Scatter Plot
 • Analiz ve İyileştirme (2 Gün)

  • Hipotez Testeleri
  • Korelasyon
  • Tekli Regresyon
  • Güven Aralıkları
  • Çoklu Regresyon
  • Tek Parça Akışı
  • Tam Zamanında (JIT)
   • Heijunka 
   • Kanban
   • Jidoka / Poka-Yoke / Error Proof
  • Spagetti Diyagramı
  • TPM (Toplam Verimli Bakım)
  • SMED (Kısa Sürede Ayar)
  • Zihin Haritalama
  • Nominal Grup Tekniği
 • İyileştirme ve Kontrol (2 Gün)
  • Rassal Bloklama
  • Deney Tasarımı
   • Tam Faktöriyel Deneyler 
   • Dengesiz Tasarımlar 
   • Deney Oluşturma
   • Uygulama
  • Kontrol Diyagramları
   • Xbar-R Diyagramları
   • Xbar-S Diyagramları
   • I-MR-R/S Diyagramları

Program Şekli

Toplam 80 saatlik bir programdır. Her hafta 16 saat (2 gün) olacak şekilde 5 hafta süresinde tamamlanır.

Sertifika Bilgileri

Program sırasında yapılacak olan sınav ve ödevlerde başarılı olan katılımcılar seçtikleri projenin başarıyla tamamlanması durumunda “Yeşil Kuşak Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar. Aksi durumda katılımcılara “Yeşil Kuşak Katılım Sertifikası” verilir.

Katılımcı Profili : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları.