arız Eğitimi

ARIZ Nedir?

ARIZ, “Yaratıcı Problem Çözme Algoritması”nın (Алгоритм Решения Изобретательских Задач) Rusça kısaltmasıdır.

ARIZ 85C, TRIZ’in temel konsept ve metotlarını kullanarak en etkin çözümü yaratmak amacıyla problemi mantıksal sıralı adımlarla analiz eden yenilikçi bir tekniktir.

Genrich Altshuller ilk ARIZ versiyonunu 1956’da geliştirdi. İlk tanıtımı ise 1965’te gerçekleştirildi.

ARIZ 85C, 3 temel işlevi yerine getirir.
 1. TRIZ bileşenlerinin bir problem için mümkün olan en iyi çözümün bulunması amacıyla bir düzen içerisinde nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası oluşturur.
 2. İnsan beyni için analitik bir algoritma olarak işlev görür Problemin başlangıç statüsünden çözüm aşamasına kadar olan süreçte yaratıcı fikirler için kılavuzluk eder.
 3. Yaratıcılığın önündeki büyük engellerden biri olan Psikolojik Atalet’i aşmamızda yardımcı olur ve inovatif çözümlere yönlendirir.

Bu eğitimde amaç; katılımcıların yaratıcı düşünce ile problem çözme ve inovasyon için kılavuzluk eden ARIZ tekniğini yönetebiliyor olmalarını sağlayacak gerekli kabiliyeti kazandırmak olacaktır.

arız Eğitim içeriği

 • Kısım-1 Başlangıç Durum Analizi
  • Adım 1.1 Problemin basit formülasyonu
  • Adım 1.2 Çelişki oluşturan elemanların seçimi
  • Adım 1.3 Sistem Çelişki(ler) sinin şematik gösterimi
  • Adım 1.4 İleri analiz için sistem çelişkilerinden birinin seçilmesi
  • Adım 1.5 Çelişkinin güçlendirilmesi
  • Adım 1.6 Problem geliştirilmiş modeli
  • Adım 1.7 Standart Çözümler Sistemi kullanılarak problemin çözülmesi
 • Kısım-2 Mevcut Kaynak Analizi
  • Adım 2.1 Çelişki alanın belirlenmesi (Alan Kaynakları)
  • Adım 2.2 Operasyon süresinin belirlenmesi (Zaman Kaynakları)
  • Adım 2.3 Madde-Alan kaynaklarının belirlenmesi
 • Kısım-3 IFR ve PC’nin Belirlenmesi
  • Adım 3.1 İdeal Nihai Çözüm-1’in formülasyonu
  • Adım 3.2 İdeal Nihai Çözüm-1’i sisteme yeni alan-madde kaynağı eklemeden güçlendirmek
  • Adım 3.3 Makro Seviyede Fiziksel Çelişki (PC)
  • Adım 3.4 Mikro Seviyede Fiziksel Çelişki (PC)
  • Adım 3.5 İdeal Nihai Çözüm-2’nin formülasyonu
  • Adım 3.6 İdeal Nihai Çözüm-2’de ortaya çıkan Fiziksel Problem için Standartlar Çözümler Sisteminin kullanılması
   • Fiziksel Çelişkiler ve Ayırma Prensipleri
 • Kısım-4 Mobilizasyon ve Madde-Alan Kaynaklarının Kullanımı (SFR)
  • Adım 4.1 Küçük Yaratıkların Simulasyonu
  • Adım 4.2 IFR’den bir geri adım
  • Adım 4.3 Madde kaynaklarının bir karışımının kullanılma olasılığı
  • Adım 4.4 Boşluk kullanımı
  • Adım 4.5 Bir elektrik alanı kullanımı
  • Adım 4.6 Alan yada alana duyarlı madde kullanımı
 • Kısım-5 Bilgi Kaynaklarının Kullanımı
  • Adım 5.1 Standart Çözümler Sistemini kullanma
  • Adım 5.2 Fiziksel çelişkinin ayrılma prensipleri ile ortadan kaldırılması
  • Adım 5.3 Fiziksel çelişkinin bilimsel-doğal etkilerle ortadan kaldırılması
 • Kısım-6 Problemin Yeniden Biçimlendirilmesi
  • Adım 6.1 Eğer çözüm bulunamadıysa Adım 1.1’e geri dönülmesi.
  • Adım 6.2 Eğer çözüm bulunamadıysa başka bir Sistem Çelişkisi seçilmesi
  • Adım 6.3 Eğer çözüm bulunamadıysa problemin yeniden formüle edilmesi.
 • Kısım-7 Problem Çözümünün Analizi
  • Adım 7.1 Çözüm konseptinin kontrolü
  • Adım 7.2 Çözüm konseptinin ön tahmini
  • Adım 7.3 Çözümün özgünlüğü kontrolü
  • Adım 7.4 Çözümün uygulanmasıyla oluşabilecek olası yeni problemler kontrol edilir (risk analizi)
   • DFMEA
 • Kısım-8 Problem Çözümünün Uygulanması
  • Adım 8.1 Süper sistemdeki değişikliklerin tahmin edilmesi
  • Adım 8.2 Elde edilen çözüm için yeni bir uygulama yolu bulunması
  • Adım 8.3 Uygulanan çözüm/prensip ile diğer problemlerin çözümü (Gelecekteki problemler için çözüm kaynakları)
 • Kısım-9 Problem Çözme Süreç Analizi
  • Adım 9.1 Önerilen ve gerçekleşen sürecin karşılaştırılması
  • Adım 9.2 Elde edilen çözüm konsepti ile TRIZ veri tabanındaki bilgilerin karşılaştırılması

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Mühendisler ve Ürün Tasarımcıları

Teknik problemlere yaratıcı çözümler bulmak ve yenilikçi ürünler tasarlamak isteyen mühendisler ve ürün tasarımcıları, ARIZ eğitimi ile karmaşık sorunları çözmek için sistematik bir yaklaşım kazanabilirler.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Yeni ürün veya süreç geliştirmede teknik engelleri aşmak ve inovasyon sağlamak için ARIZ eğitimi alarak karmaşık problemlere çözüm üretebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinde karşılaşılan teknik sorunları çözmek ve süreçleri optimize etmek için ARIZ eğitimi alarak problem çözme yeteneklerini artırabilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Teknik projelerde liderlik yapan veya karmaşık sorunlarla karşılaşan yöneticiler, ARIZ eğitimi ile ekiplerini daha etkin bir şekilde yönlendirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın üretim ve sürekli iyileştirme projelerinde karmaşık teknik sorunları çözmek için ARIZ eğitimi alarak daha derinlemesine analiz yapabilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerinde karmaşık teknik sorunları analiz etmek ve yaratıcı çözümler geliştirmek isteyen analistler, ARIZ eğitimi ile veri odaklı problem çözme yeteneklerini artırabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

3 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.