DOE Eğitimi – Deney Tasarımı

Deney tasarımı bir süreç yada sistemin girdilerinde değişiklik. yapılarak çıktıların gözlenmesi ve analiz edilmesidir. Ürün ve sureç geliştirmede deneysel çalışmalar önemli rol oynar. Deney tasarımı ilk olarak 1920’lerde R.A. Fisher ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda veri gruplarının ortalamaları arasında önemli farkliliklarin olup olmadığının ölçülmesinde kullanılan Varyans Analizi (ANOVA) tekniğide geliştirililmiştir.

Eğitimde, Temel İstatistik, ANOVA, Hipotez Testleri, Tam Faktöryel, Kesirli Faktöryel Deney Tasarımları, Cevap Yüzeyi gibi konular aktarılacaktır.

DOE Eğitimi‘nin sonunda hedef; 6 Sigmanın etkili yöntemlerinden olan deney tasarımı metodunun veri ilişkileri analizinde, modellemede ve optimizasyon çalışmalarında kullanılabilir olmasını sağlamaktır.

DOE Eğitim İçeriğidoe egitimi

 • Temel İstatistik
 • Histogram, Normal Dağılımlar
 • Varyans, Standart Sapma
 • Varyasyon Katsayısı
 • Minitab 17 Yardım ve Destek Menüleri
 • Çalışma Sayfası (Work Sheet)
 • Veri tipleri
 • Grafikler
  • Ana Etki
  • Multi-vari
  • Interaction
 • Korelasyon – Regresyon
 • Analysis of Variance (ANOVA)
 • Deney Tasarımı
  • Faktoriyel Deneyler
  • Tam Faktoriyel Deneyler (Uygulama)
   • Bloklama
   • Orta Nokta
  • Deney Oluşturma
  • Kesirli Faktöriyel Deneyler
  • Cevap Yüzeyi Tasarımı
  • Taguchi Tasarımı

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak ve karakuşak adayları.doe-egitimi

Eğitim Süresi : 3 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.