İş Etüdü Eğitimi

ILO (International Labor Organization)’ ya göre İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan “metot etüdü” ve “zaman etüdü” tekniklerini içeren bir terimdir.

İş Etüdü Eğitimi ‘nin Amacı

 • Bir iş gerçekleştirmenin en ekonomik yolunu bulmak,
 • Bulunan metodu ve gerekli malzemeyle araçları standart bir hale getirmek,
 • Belirlenmiş bir verimlilik düzeyinde çalışmak üzere eğitilmiş bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek ,
 • Metodun faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere kullanılabilir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, iş yerinde operasyonel verimliliğin sağlanması, iş standartlaştırmasının sağlanması; envanter değerlendirmesine, fiyatlandırmaya temel oluşturacak standart maliyet süre temelinin oluşturulması maksatlarıyla kullanılan iş etüdü eğitimi  aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

İş Etüdü Eğitimi İçeriğiis-etudu-ergonomi

 • Yalın (Lean) ve Prensipleri
 • VA/NVA kavramları
 • Değer Akış Analizi
 • İş Etüdü Tarihsel Gelişimi
 • Verimlik, Kısmı Verimlilik, Performans
 • Metot Etüdü
  • Makro Hareket Analizi
  • Mikro Hareket Analizi
  • PMTS
 • MTM-1 Nedir?
 • İş Ölçümü
 • Üretim Sistemleri
 • Ölçüm Formunun Hazırlanması
 • Zaman ve Faaliyet Kavramları
 • İş Örneklemesi
 • Tempo Takdiri
 • İşçilik Ek Zamanları
 • Ornek Buyuklugu Hesaplama

İş Etüdü Eğitimi Sonrasında Kazanılacak Yetkinlikler

 • İş Etüdü’ ne temel oluşturan iş sistemlerinin tespit edilmesi,
 • Sistemin, insan-makine-robot-ortam açılarından ele alınması,
 • Çevrim zamanı, verimlilik ve maliyet bakış açısıyla sistemlerin değerlendirilmesi,

Katılımcı Profili : Standart maliyet analizi ekibinde çalışacak personel, üretim ve metot mühendisleri, teknisyenler

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.