iş etüdü Eğitimi

ILO (International Labor Organization)’ ya göre İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan “metot etüdü” ve “zaman etüdü” tekniklerini içeren bir terimdir.

İş Etüdü Eğitimi ‘nin Amacı

  • Bir iş gerçekleştirmenin en ekonomik yolunu bulmak,
  • Bulunan metodu ve gerekli malzemeyle araçları standart bir hale getirmek,
  • Belirlenmiş bir verimlilik düzeyinde çalışmak üzere eğitilmiş bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek ,
  • Metodun faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere kullanılabilir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, iş yerinde operasyonel verimliliğin sağlanması, iş standartlaştırmasının sağlanması; envanter değerlendirmesine, fiyatlandırmaya temel oluşturacak standart maliyet süre temelinin oluşturulması maksatlarıyla kullanılan iş etüdü eğitimi  aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

İş Etüdü Eğitimi Sonrasında Kazanılacak Yetkinlikler

  • İş Etüdü’ ne temel oluşturan iş sistemlerinin tespit edilmesi
  • Sistemin, insan-makine-robot-ortam açılarından ele alınması
  • Çevrim zamanı, verimlilik ve maliyet bakış açısıyla sistemlerin değerlendirilmesi

iş etüdü Eğitim içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Endüstri Mühendisleri ve Süreç Mühendisleri

İş süreçlerini analiz etmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek isteyen mühendisler için iş etüdü eğitimi oldukça önemlidir.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim tesislerinde iş akışını optimize etmek ve kaynakları daha iyi kullanmak için iş etüdü eğitimi ile verimliliği artırabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

İş süreçlerini analiz ederek kaliteyi artırmak için çalışan uzmanlar, iş etüdü eğitimi alarak süreçlerin etkinliğini artırabilir.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Proje yönetiminde veya operasyonlarda çalışanlar, iş etüdü eğitimi alarak süreç analizi ve verimlilik artırıcı teknikleri öğrenebilirler.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerini optimize etmek ve iş süreçlerinde israfı azaltmak için iş etüdü eğitimi ile süreç analizi becerilerini geliştirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın üretim projelerinde yer alan kişiler, iş etüdü eğitimi alarak süreçleri analiz edip sürekli iyileştirme yapabilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş verilerini analiz ederek süreçlerin verimliliğini artırmak ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmek için iş etüdü eğitimi alarak analiz becerilerini geliştirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.