A3 Problem Çözme Eğitimi

A3 Problem Çözme Eğitimi, iş dünyasında en yaygın kullanılan problem çözme tekniklerinden birini öğrenmek ve uygulamak isteyen profesyonellere yönelik tasarlanmıştır. Bu eğitim, karmaşık sorunları sistemli bir yaklaşımla ele alma becerilerini geliştirmeyi hedefler. A3 problem çözme, problemi tanımlama, kök neden analizi yapma, karşı tedbirler alma ve sonuçları değerlendirme aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu eğitimle katılımcılar, güçlü problem çözme yetenekleri kazanacak ve iş süreçlerini iyileştirme konusunda etkili olacaklar.

Neden A3 Problem Çözme Uygulanır?

A3 problem çözme, çeşitli nedenlerle kullanılır ve birçok fayda sağlar:

Karmaşıklığı Basitleştirme: A3 raporları, karmaşık sorunları basit ve anlaşılır bir formatta sunar. Bu, işletmenin her seviyesindeki çalışanların sorunları daha iyi anlamasını sağlar.

Karar Alma Süreçlerini Hızlandırma: A3 problem çözme, sorunları daha hızlı tanımlamaya ve çözmeye yardımcı olur, bu da işletmelerin karar alma süreçlerini hızlandırır.

Verilere Dayalı Kararlar: A3 raporları, verilere dayalı kararlar almak için sağlam bir temel oluşturur. Bu, rastgele kararlar almak yerine somut delillere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Sürekli İyileştirme: A3 problem çözme, işletmelerin sürekli iyileştirme kültürünü benimsemelerine yardımcı olur. Sorunlar daha etkili bir şekilde ele alındığı için kalite ve verimlilik artar.

İletişim ve İşbirliği: A3 raporları, ekipler arasında iletişimi teşvik eder. Sorunların ve çözümlerin paylaşılması, işbirliği fırsatlarını artırır.

A3 Problem Çözme Eğitimi, katılımcıların iş dünyasında karşılaştıkları sorunları daha etkili bir şekilde ele almalarını, verilere dayalı kararlar vermelerini ve iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerini sağlamayı amaçlar. Katılımcılar, problem çözme yeteneklerini geliştirerek iş ortamında daha değerli hale gelirler ve organizasyonlarına olumlu katkılarda bulunurlar.

A3 Problem Çözme Eğitim içeriği

 • Problem Tanımının Önemi
 • Problem Tanımı Süreci
 • Ekip Oluşturma Stratejileri
 • İletişim ve İşbirliği Becerileri
 • Paydaş Analizi
 • Veri Toplama Planı
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi Araçları
 • SMART Hedefler
 • Hedef Belirleme Pratikleri
 • 5N-1K Analizi
 • Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramı
 • Pareto Analizi
 • Karşı Tedbir Stratejileri
 • Karşı Tedbir Geliştirme
 • Uygulama Adımları
 • İzleme ve Kontrol
 • Sonuçların Ölçülmesi
 • İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Süreç İyileştirme Uzmanları

İş süreçlerini iyileştirmek ve problem çözme projelerinde etkili bir yöntem kullanmak isteyen kişiler, A3 problem çözme eğitimi alarak becerilerini geliştirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları

Yalın üretim prensiplerini uygulayan veya süreçlerdeki israfı azaltmaya çalışan kişiler, A3 problem çözme eğitimi ile sürekli iyileştirme projelerinde etkili bir araç edinebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinde ortaya çıkan sorunları çözmek ve süreçleri optimize etmek isteyen mühendisler, A3 problem çözme eğitimi alarak sistematik problem çözme tekniklerini öğrenebilirler.

Proje Yöneticileri ve Operasyon Yöneticileri

Projelerde ve operasyonlarda karşılaşılan sorunları çözmek ve süreç iyileştirmeyi sağlamak için çalışan yöneticiler, A3 problem çözme eğitimi alarak projelerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya hizmet kalitesini artırmak ve kalite sorunlarını çözmek için çalışan kişiler, A3 problem çözme eğitimi alarak kalite sorunlarına sistematik çözümler getirebilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerini analiz etmek ve sorunları çözmek için çalışan analistler, A3 problem çözme eğitimi ile veri odaklı problem çözme becerilerini geliştirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.