A3 Problem Çözme Eğitimi

A3 Problem Çözme Eğitimi, iş dünyasında en yaygın kullanılan problem çözme tekniklerinden birini öğrenmek ve uygulamak isteyen profesyonellere yönelik tasarlanmıştır. Bu eğitim, karmaşık sorunları sistemli bir yaklaşımla ele alma becerilerini geliştirmeyi hedefler. A3 problem çözme, problemi tanımlama, kök neden analizi yapma, karşı tedbirler alma ve sonuçları değerlendirme aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu eğitimle katılımcılar, güçlü problem çözme yetenekleri kazanacak ve iş süreçlerini iyileştirme konusunda etkili olacaklar.

Neden A3 Problem Çözme Uygulanır?

A3 problem çözme, çeşitli nedenlerle kullanılır ve birçok fayda sağlar:

Karmaşıklığı Basitleştirme: A3 raporları, karmaşık sorunları basit ve anlaşılır bir formatta sunar. Bu, işletmenin her seviyesindeki çalışanların sorunları daha iyi anlamasını sağlar.

Karar Alma Süreçlerini Hızlandırma: A3 problem çözme, sorunları daha hızlı tanımlamaya ve çözmeye yardımcı olur, bu da işletmelerin karar alma süreçlerini hızlandırır.

Verilere Dayalı Kararlar: A3 raporları, verilere dayalı kararlar almak için sağlam bir temel oluşturur. Bu, rastgele kararlar almak yerine somut delillere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Sürekli İyileştirme: A3 problem çözme, işletmelerin sürekli iyileştirme kültürünü benimsemelerine yardımcı olur. Sorunlar daha etkili bir şekilde ele alındığı için kalite ve verimlilik artar.

İletişim ve İşbirliği: A3 raporları, ekipler arasında iletişimi teşvik eder. Sorunların ve çözümlerin paylaşılması, işbirliği fırsatlarını artırır.

A3 Problem Çözme Eğitimi, katılımcıların iş dünyasında karşılaştıkları sorunları daha etkili bir şekilde ele almalarını, verilere dayalı kararlar vermelerini ve iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerini sağlamayı amaçlar. Katılımcılar, problem çözme yeteneklerini geliştirerek iş ortamında daha değerli hale gelirler ve organizasyonlarına olumlu katkılarda bulunurlar.

Eğitim İçeriği

 1. Problem Tanımı:
  • Problem Tanımının Önemi
  • Problem Tanımı Süreci
 1. Ekibin Kurulması:
  • Ekip Oluşturma Stratejileri
  • İletişim ve İşbirliği Becerileri
  • Paydaş Analizi
 1. Mevcut Durum Analizi
  • Veri Toplama Planı
  • Mevcut Durum Değerlendirmesi Araçları
 1. Hedefler
  • SMART Hedefler
  • Hedef Belirleme Pratikleri
 1. Kök Neden Analizi
  • 5N-1K Analizi
  • Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramı
  • Pareto Analizi
 1. Karşı Tedbirler
  • Karşı Tedbir Stratejileri
  • Karşı Tedbir Geliştirme
 1. Uygulama Planı
  • Uygulama Adımları
  • İzleme ve Kontrol
 1. Sonuçların Değerlendirilmesi
  • Sonuçların Ölçülmesi
  • İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi

Eğitim Süresi: 2 Gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.