Outdoor Eğitimi

Türk insanı eğitimi pek sevmez biliriz… Çalışanların birçoğu için eğitimler sıkıcıdır, gereksizdir (ne de olsa hepimiz her şeyi biliyoruz), yöneticilerin zoru ile katılınmış süreçlerdir. Bazıları işten kaytarabildikleri zaman dilimi olarak da görürler eğitimleri… Şirketler bütçelerinde fazla harcama gördüklerinde hemen eğitimlerden kısıntıya giderler. Genelde bir yatırım değil, gider kalemidir eğitimler. Ancak, son zamanlarda durum biraz değişti. Şirketler insana yapılan yatırımın geri dönüşlerini fark etmeye başladı sonunda.

Günümüz iş dünyasında sıkça konuşulan konulardan birisi, “liderlik”, “takım olmak”, “takımdaşlık”, “ekip ruhu oluşturma”, … Bütün bunlar için hazırlanmış olan eğitim çeşitlerden bir tanesi outdoor eğitim ler.

Outdoor eğitimler yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı olan bir döngü sürecidir.

Doğa, insanlara yaşamaya alıştıkları rahat ve konforlu ortamdan daha farklı öğrenme olanakları sunar. İnsanların algı düzeyi, alışık olmadıkları, bilinmeyen ortamlarda yükseldiği için, şehir kurallarıyla yaşamaya alışmış insanlar, doğada öğrenmeye daha açık bir hale gelmekte, böylece eğitim sonucunda sağlanan değişim daha kalıcı olmaktadır.

Öğrenme temel olarak, “bilgi veya becerinin kalıcı olarak kazanılması” şeklinde tanımlanmaktadır.

Özel olarak kurgulanmış birtakım oyunlar oynanarak; ekip çalışmasının gerçekten ne işe yaradığı, iyi bir liderin ekip başarısını nasıl arttırabileceği, imkânsız görülen bazı olayların; doğru yöntemler, doğru iletişim, doğru organizasyon ile nasıl başarılacağı ya da gerçek bir EKİP olamayan iş gruplarının ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği birebir yaşayarak öğrenilir. Burada iş hayatıyla alakasızmış gibi görünen oyunlar oynanır. Fakat gerçekte konu farklı olsa dahi, yöntemler ve sorunların çıkış şekilleri birebir iş hayatında yaşandığı şekilde gerçekleşir. Düşünür, hedefleri belirler, planlar, alternatifleri çıkarır, karar verir, uygular, sonuçları değerlendirir ve sonrasında daha fazla düşünür, yeni planlar yapıp karar alır, uygular ve sonuca bakılır. Hedeflere ulaşana veya kaynaklar tükenene kadar bu süreç devam eder…

Outdoor Eğitim lerde ihtiyaç duyulan beceriler iş hayatıyla birebir paralellik göstermekte ve uygulanan yaşayarak öğrenme süreci iş hayatına da aynen yansıtılabilmektedir.

Pozitif bir geri dönüş elde edebilmek için ekibin planlama, katılım, problem çözme, karar verme, gerektiğinde liderlik rolü üstlenme gibi alanlarda birlikte çalışması gerekmektedir. Temelinde ise etkili takım oluşturma yatmaktadır. Bunların yanında güven, geribildirim, diyalog, sorgulama, iletişim, risk alma becerileri de açığa çıkmaktadır.

Ekip Çalışması Oyunlarının Amaçları

  • Eğlenirken birlikte uyumlu çalışmayı öğrenmek,
  • EKİP strateji ve tekniklerini uygulamak,
  • Rol ve sorumlulukların paylaşılmasını öğrenmek,
  • Çok değişkenli ve bilinmeyenli bir ortamda zaman ve risk yönetimi,
  • EKİP olarak hareket etmeyi öğrenmek,
  • Yeni düşünme ve iletişim kurma yöntemleri keşfetmek,
  • Limitleri zorlamak, hiç bilinmeyen yetenekleri ortaya çıkarmak,
  • Diğer bireylere saygılı olmak, kişisel farklılıkların önemini kavramak,
  • Gerekli durumlarda yoğun stres altında verimli çalışmayı öğrenmek.