Veri Analizi Eğitimi

Verinin analizinden bahsedildiğinde akla gelen Büyük Veri, daha büyük ve karmaşık veri kümelerini ifade ediyor. Sosyal medyada bireylerin paylaştıkları fotoğraflardan atılan mesajlara, bir firmanın satış dosyalarından üretim oranlarına kadar akla gelebilecek bütün veriler büyük veri kapsamında yer alıyor. Büyük Veri bugün, birkaç yıl önce mümkün olmayan şekillerde veri toplanabildiği ve analiz edilebildiği gerçeğini ifade ediyor.

Veri Analizi Nedir?

Veri Analizi, ham verinin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi sonucunda yararlı bilgiler bulma, sonuçlara ulaşma ve karar alma süreçlerini destekleyen modelleme süreci olarak tanımlanıyor. İşletmeler için veri analizi; yeni projelerde kararlar, yapılacak yatırımlar, büyüme ya da küçülme gibi kritik karar alma süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılabilecek bilimsel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Analiz İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Veri analizi yaparken belli aşamalara ihtiyaç duyulur. Analiz işlemleri öncesinde bir veri akışı sağlamak gerekir. Yani konuyla alakalı veriler entegre edilmelidir. Verilerin entegre edilmesi daha düzenli bir çalışma sağlar. Bu sayede analiz yaparken hatasız ilerleme kaydedilir. Entegre süresi ne kadar iyi olursa çalışmanın vereceği sonuçta o kadar iyi olur. Entegre süresi boyunca ayıklanmamış veriler, uzman ya da uzmanlar tarafından temizlenir. Saf bir hale getirilir. Gereksiz bilgi ve veriler çıkarılır. Buradaki süreç bittikten sonra asıl analiz işlemine geçilir.

Neden Veri Analizi?

 • Veri analizi sayesinde işletme sahipleri daha iyi karar verebilme yetisine sahip olur.
 • Şirkette yaşanılan verimliliği analiz sayesinde arttırmanın ne kadar kolay olduğunu fark edebilir.
 • İşletmenin doğru analiz karşısında müşteriye de olumlu yansıdığını görmesini sağlar.
 • Tüm bu detayların sonucunda gözle görülür bir artış sağlanır.

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler rekabet koşullarını değiştirmiş, şirketlerin kaderi de bu doğrultuda şekillenmektedir. Sektörde ön sıralara yükselme yada dibe batma olasılıkları geçmişe oranla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 21. Yüzyılın en büyük gücü olarak kabul edilen “bilgi” kamu yada özel tüm kurumların ve bireylerin önceliği haline gelmiştir.

Tüm dünyada, üretim, sağlık, reklam, eğitim lojistik vb. alanlarda Büyük Veri (Big Data) yada Zengin Veri’nin kullanımı ile; karar mekanizmaları, inovasyon, iş modelleri oluşturma gibi çalışmalar eskisine oranla çok daha etkin ve kısa sürelerde gerçekleştirilmektedir.

Ironik biçimde tecrübelerimiz göstermektedir ki; sezgi ve tecrübelerle verilen kararlar ile istatistik destekli kararlar  yarıştırıldığında istatistik her defasında galip gelmiştir. Dünya tarihinde fizik ile felsefenin ilk defa birbirinden ayrılması da matematik ve Veri Analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Veri Analizi Eğitimi’nde amaç; katılımcıların süreçlerde katma değer yaratmak amacıyla veri analizi metotlarını uygulayabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Unutmamalıyız ki analiz edilmeyen her veri israftır.

Veri Analizi Eğitimi İçeriği

 • Proses Nedir?
 • Veri Toplama
  • Veri Kaynakları
  • Veri Toplama Metotları
 • Veri Analizi Nasıl Yapılır
 • Temel İstatistik Kavramları
  • İstatistiksel Öngörü
  • Tanımlayıcı İstatistik
  • Çıkarımsal İstatistik
  • Varyasyon, Semptom, Mod, Meridyen
  • Standart Sapma
 • Örnekleme
  • Örneklem Büyüklüğü
 • Grafikler
  • Histogram (Uygulama)
  • İş Örneklemesi
  • Pareto
  • İlişki Grafikleri
  • Kutu Grafikleri (BoxPlot)
 • TEEP, OAE, OEE
 • Ölçüm Sistemleri Analizi -MSA- (Uygulama)
 • İstatistiksel Proses Kontrol -SPC- (Uygulama)

Eğitim Sonrası Hedeflenen Kazanımlar

 • İhtiyaç için doğru istatistiksel aracı seçebilme,
 • İstatistiksel araçları -gerçek örneklerle- yorumlayabilme,
 • Proses modellemeleri oluşturabilme,
 • Girdi-Çıktı ilişkilerini yorumlayabilme,
 • İstatistiksel karar mekanizmaları oluşturabilme
 • Proses kabiliyetini değişen koşullara göre ölçe ve karşılaştırma,

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Veri Analizi, Veri Madenciliği uzman adayları.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.