Kaizen Eğitimi

Binlerce kurumsal firmada şirket kültürü haline gelmiş Kaizen’in hikayesi 1930’larda başlamıştır.  Toyota’nın kurucusu Sakichi Toyoda çalışanlarına “Pencereyi açın, dışarıda koca bir dünya var” derdi.  Tüm iş fonksiyonlarını veya süreçlerini sürekli olarak geliştiren ve CEO’dan, montaj hattı çalışanlarına kadar her çalışanı içeren her türlü aktiviteyi ifade eder. Endüstriyel veya iş geliştirme tekniklerini “kaizen” kelimesi ile etiketlemek Japonya’da yaygın bir uygulamadır.

Kaizen Nedir?

Kaizen, Japonca bir kelime olup  kai – değişim, zen – daha iyi anlamına gelmektedir. Yalın Üretim literatürüne orijinal ismi KAİZEN olarak yerleşmiştir. Kaizen’in temel mantığı; yüksek yatırım maliyetleri ile büyük iyileştirmeler yerine düşük ya da sıfır maliyetli  ve sürekli küçük iyileştirmelerdir.Sağduyu, öz disiplin, düzen ve ekonomiye dayalı bir etkinlik organizasyonu olan bir yaklaşımdır. Kaizen tekniği, yalın üretimdeki yalın üretim süreci modelinin güçlü bir katkısı ve temel bir parçasıdır.

Bugün halen örnek alınan Toyota Üretim Sistemi (TPS) 1950’lerde geliştirilmiştir. Toyota sistemi kalitede, teknolojide, proses verimliliğinde, iş güvenliğinde, liderlikte, sürekli iyileştirme mantığını esas alır.

Sürekli küçük iyileştirmeler; zamanında sevkiyat, düşük maliyetler ve artan müşteri memnuniyetini sağlamanın kanıtlanmış en etkili ve kalıcı metodu olarak tüm dünya tarafından benimsenmiştir. Yenilik ile Kaizen birbirini tamamlayan ve gelişimin anahtarı olan unsurlar olmasına rağmen birbirinden farklı kavramlardır. Yenilik, var olan sistemin yerine yenisinin getirilmesi, yani köklü değişikliler ile olur. Kaizen ise mevcut sistemin daha iyi işlemesi için sistem üzerinde yapılan küçük değişikliklerdir. Yenilikler; büyük yatırımlar, yeni teknolojiler ile kısa vadede gelişmeyi sağlarken, Kaizen küçük yatırımlar ve küçük adımlar ile bu yenilikleri daha verimli hale getirip sürekliliğini sağlamaktadır , prosese öncelik verir.

Günlük yaşantımızda bir çok problemle, bir çok karmaşık olayla veya işlerle karşılaşmaktayız. Karşılaştığımız bu gibi durumlarda her şeyi tartışmaya açmalı ve iyileştirme için yollar aramalıyız. Örneğin bir çalışma masası sadece dayanıklılık özelliğine göre tasarlanmıştır. Bu masa tasarlanırken ne gibi özellikler eklenebilir, ne  nasıl yapılsa daha iyi, kullanışlı olur, müşteri  daha fazla nasıl etkilenebilir gibi soruları tasarım aşamasında cevaplamaya, geliştirmeye çalışmak asıl hedef olmalıdır.

Örnekler her alana göre değişebilir yine bir örnek üzerinde incelenecek olunursa ders çalışma konusu hakkında hangi yöntem kullanılmalı, dinleyerek mi, izleyerek mi, okuyarak mı çalışılmalı, hangi yöntemler harmanlanıp kullanılabilir veya bu yöntemleri kullanırken hangi araçlardan yararlanılabilir, bu  yöntemler nasıl geliştirilebilir şeklinde düşüncelerimiz olmalıdır. Yani gelişim sürekli ve sınırsızdır dolayısıyla Kaizen bir felsefeyi, yaşam biçimini temsil etmektedir.

Neleri kapsar?

 • Toplam kalite kontrolü
 • Öneri sistemi
 • Toplam verimli bakım
 • Müşteri yönelimi
 • Kalite çemberleri
 • Otomasyon
 • Kalite iyileştirme
 • Sıfır hata
 • İşçi yönetim işbirliği
 • Verimlilik iyileştirme
 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Kanban
 • Tam anında üretim
 • Küçük grup faaliyetleri

Kaizen prensipleri nelerdir?

Mutlak müşteri memnuniyetini sürekli sağlamak için “Kalite – Maliyet – Teslimat Performansı” konularında “İş Güvenliği – Kalite – Verimlilik” konularında taviz vermeden en iyi olmaktır.

 • Kalite ve iş güvenliği her zaman en önde gelmelidir.
 • Daima bilimsel verilerle konuşulmalıdır.
 • Yerinde gözlem ile problem doğru tespit edilmelidir.
 • Sorunun kök nedenlerine inilmelidir.
 • Bir sonraki işlem bizim müşterimizdir.
 • PUKÖ Çevrimi’nin evreleri eksiksiz uygulanmalıdır.

Kaizen konuları nelerdir?

 • Muda: Yapılan işe katma değeri olmayıp, yalnızca maliyeti arttıran unsurlardır
 • Muri: Makine, ekipman ve insanların kapasitelerine aşırı yüklenmedir.
 • Mura: Üretim planlaması ve üretim miktarının düzenli olmadığı, geçici olarak yükselip alçalarak dalgalanmaların oluşmasıdır.

Kaizen eğitiminin katılımcılara katkısı

Kaizen organizasyon ve hiyerarşi bakımından çalışanlar arasında seviye gözetmeksizin her bir bireyin katılımını sağladığı ve süreç sahiplerinden gelen önerilerle süreçleri değiştirdiği için bir katılımcı çalışan profili yaratır. Tüm çalışanların kurum, kuruluş ve süreçlere aidiyet duyguları güçlenir ve sağlamlaşır.

Bu Kaizen eğitiminde yalın yönetimin kavramının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “Kaizen” yaklaşımını tanıtmak ve tekniklerini uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 • Kurumsal bir “sürekli iyileştirme” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak kaizen kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak,
 • Sürekli iyileştirme felsefesi ve uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak,
 • Yapılacak uygulamalarla kaizen uygulamaları ve tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için kaizen konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

Eğitimlerimizde temel amaç sürekli iyileştirme aktivitelerine tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktır. Bu nedenle  Kaizen Eğitimi reel sektörden canlı örneklerle işlenir.

Kaizen Eğitimi İçeriğikaizen-egitimi

 • Yalın Üretim Kavramları
 • 7 (İsraf) Muda
 • Kaizen Nedir?
 • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
 • Kaizen Türleri
  • Önce-Sonra Kaizen’i (Uygulama)
  • Kobetsu Kaizen
  • Gemba Kaizen
 • Kobetsu Kaizen’in 10 Adımı (Uygulama)
  • Kaizen Konusunun Seçilmesi
  • Hedefin Belirlenmesi
  • Ekibin Oluşturulması
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Proje Planının Hazırlanması
  • Mevcut Durumun Analizi
  • İyileştirme Fikirlerinin Seçilmesi ve Uygulanması
  • Sonuçların Doğrulanması
  • Sürekliliğin Sağlanması ve Standardizasyon
  • Yaygınlaştırma

Katılımcı Profili: İlk, orta ve üst kademe yöneticiler ve her kademeden çalışanlar (usta – posta başı – formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.) kaizen eğitimi katılımcı profiline uygundur.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.