Minitab Eğitimi

Minitab yazılımı ilk olarak 1972 yılında eğitim amacıyla oluşturulmuştur. Takip eden yıllarda ürün ve proses kabiliyetini ölçmek, proses girdi ve çıktıları arasındaki ilişkileri istatistiksel araçlarla yorumlamak üzere geliştirilmiştir.  Minitab Eğitimi endüstriyel alanda firma ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmektedir.   

Bugün itibariyle Minitab sayısız işletmede ve 4000 den fazla üniverisitede aktif olarak kullanılmaktadır. Dünyada Yalın 6 Sigma uygulamalarında kullanılan en önemli yazılım olarak kabul edilmiştir.

Bu eğitimde amaç; istatiksel süreç analizlerini Minitab’ ın sunduğu araçlarla yapabilecek uzman personel yetiştirmektir.

minitab Eğitim içeriği

 • Temel İstatistik
 • Minitab 17 Yardım ve Destek Menüleri
 • Çalışma Sayfası (Work Sheet)
 • Minitab’ta Ishikawa (Balıkkılçığı) Diyagramı
 • Grafikler
  o Histogram
  o Scatter Diagramı
  o Boxplot
  o Matrix Plot
  o Bubble Plot
  o Marginal Plot
  o Dot Plot
  o Individual Value Plot
  o Bar Chart
  o Pareto Chart
  o Time Series Plot
  o 3D Scatter Plot
 • Proses Yeterliliği (Quality tools / cap.analy.)
 • Kontrol Diyagramları
 • Süreç kontrol kartları (X-R,X-S,I-MR,P,NP,C,U)
 • Örnek Uygulamalar
 • Minitab Proje Yöneticisi
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testleri
 • Oran Testleri
 • Ortalama Testleri
 • Ki-kare
 • ANOVA – Analysis of Variance
 • Regresyon / Korelasyon
 • Ölçüm Sistemi Analizi (Quality Tools / MSA)
 • Örnek Uygulamalar
 • Örnek Sayısı ve Gücü (Power and sample size)
 • ANOVA – Analysis of Variance
 • DOE – Design of Experiment
 • Nitel/Nitel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Variables / Attributes )
 • Cevap Optimizasyonu
 • Örnek Uygulamalar

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerini analiz etmek, istatistiksel analizler yapmak ve veri odaklı kararlar almak için Minitab eğitimi alarak yazılımın işlevlerini ve özelliklerini öğrenebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya hizmet kalitesini izlemek ve süreç iyileştirme projelerinde istatistiksel araçları kullanmak için Minitab eğitimi alabilirler.

Yalın 6 Sigma ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın 6 Sigma veya diğer süreç iyileştirme projelerinde yer alanlar, Minitab’ı kullanarak istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve süreçleri iyileştirmek için veri odaklı yaklaşımlar geliştirebilir.

Üretim ve Proses Mühendisleri

Üretim süreçlerindeki değişkenlikleri ve kalite sorunlarını analiz etmek için Minitab eğitimi alarak süreçleri daha iyi değerlendirebilirler.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Yeni ürün veya süreç geliştirme projelerinde, deneysel analizler yapmak ve sonuçları yorumlamak için Minitab’ı kullanabilirler.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim süreçlerini yönetmek ve istatistiksel verilerle karar vermek için Minitab eğitimi alarak veri analizinin temel prensiplerini öğrenebilirler.

Sağlık Hizmetleri ve Klinik Araştırma Uzmanları

Klinik araştırmalar ve sağlık hizmetlerinde istatistiksel analizler yapmak için Minitab eğitimi alarak doğru veri analizi yapmayı öğrenebilirler.

Eğitimciler ve Akademisyenler

Üniversite ve eğitim kurumlarında istatistiksel analizlerle ilgili ders veren veya araştırma yapan akademisyenler, Minitab eğitimi alarak yazılımın özelliklerini öğrenebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

7 gün

Modul 1 – 2 gün

Modul 2 – 3 gün

Modul 3 – 2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.