Minitab Eğitimi

Minitab yazılımı ilk olarak 1972 yılında eğitim amacıyla oluşturulmuştur. Takip eden yıllarda ürün ve proses kabiliyetini ölçmek, proses girdi ve çıktıları arasındaki ilişkileri istatistiksel araçlarla yorumlamak üzere geliştirilmiştir.  Minitab Eğitimi endüstriyel alanda firma ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmektedir.   

Bugün itibariyle Minitab sayısız işletmede ve 4000 den fazla üniverisitede aktif olarak kullanılmaktadır. Dünyada Yalın 6 Sigma uygulamalarında kullanılan en önemli yazılım olarak kabul edilmiştir.

Bu eğitimde amaç; istatiksel süreç analizlerini Minitab’ ın sunduğu araçlarla yapabilecek uzman personel yetiştirmektir.

Minitab Eğitim İçerikleri

Modül 1

 • Temel İstatistik
 • Minitab 17 Yardım ve Destek Menüleri
 • Çalışma Sayfası (Work Sheet)
 • Minitab’ta Ishikawa (Balıkkılçığı) Diyagramı
 • Grafikler
  o Histogram
  o Scatter Diagramı
  o Boxplot
  o Matrix Plot
  o Bubble Plot
  o Marginal Plot
  o Dot Plot
  o Individual Value Plot
  o Bar Chart
  o Pareto Chart
  o Time Series Plot
  o 3D Scatter Plot
 • Proses Yeterliliği (Quality tools / cap.analy.)
 • Kontrol Diyagramları
 • Süreç kontrol kartları (X-R,X-S,I-MR,P,NP,C,U)
 • Örnek Uygulamalar

Modül 2

 • Minitab Proje Yöneticisi
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testleri
 • Oran Testleri
 • Ortalama Testleri
 • Ki-kare
 • ANOVA – Analysis of Variance
 • Regresyon / Korelasyon
 • Ölçüm Sistemi Analizi (Quality Tools / MSA)
 • Örnek Uygulamalar

Modül 3

 • Örnek Sayısı ve Gücü (Power and sample size)
 • ANOVA – Analysis of Variance
 • DOE – Design of Experiment
 • Nitel/Nitel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Variables / Attributes )
 • Cevap Optimizasyonu
 • Örnek Uygulamalar

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak adayları

Eğitim Süresi : 7 gün

Modul 1 – 2 gün

Modul 2 – 3 gün

Modul 3 – 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.