Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitimi

Yaratıcılık

Yaratıcılık herkesle aynı şeye bakarken onlardan farklı bir şey görebilmektir. İnovasyonun temelini de yaratıcı fikirler oluşturur. Ancak yaratıcı fikir ticari bir başarı sağlamamışsa inovasyon olarak kabul edilmez. Bu eğitimde inovasyona yol açan yaratıcı düşünme teknikleri uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

İnovasyon

İnovasyon; Latince «innovare» kelimesinden türemiştir. Dilimize “yeni ve değişik birşey yapmak” olarak tercüme edilir. İnovasyon; bir faaliyet için yaratılan fikirlerin değer yatan çıktılara dönüştürülmesidir. Bu amaçla uygulanan metot iyileştirilir yada tamamen farklı bir metot geliştirilir. 20.Yüzyılda birçok bilim insanı inovasyonun öğrenilebilir bir kavram olduğuna inanarak  yenilik sistematiği üzerinde çalıştılar. TRIZ’in kurucusu olarak tanıdığımız Genrich Altshuller bu alanda tarihte adını ilk sıraya yazdırmıştır. 

Bu eğitimde amaç; katılımcılara çalışma ortamlarında inovasyon sistematiğini kurmak ve yeniliklerin önündeki engellerle mücadele metotlarını paylaşmak olacaktır. 

Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitim içeriği

  • VOC, VOB
  • Kano Modeli
  • Darboğaz ve Maliyet Analizi
  • İnovasyon Sorumluları
  • Yeni Fikirlere ve Değişime Uygun İş Ortamı
  • Uzmanlaşma

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Ürün Tasarımcıları ve Mühendisler

Yeni ürünler geliştirmek veya mevcut ürünleri iyileştirmek için çalışan kişiler, yaratıcılık ve inovasyon eğitimi ile daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirebilirler.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Uzmanları

Ar-Ge projelerinde inovasyon sağlamak ve yeni fikirler oluşturmak için çalışan uzmanlar, yaratıcılık ve inovasyon eğitimi ile daha yenilikçi projeler geliştirebilirler.

Proje Yöneticileri

Proje yönetiminde yaratıcı çözümler bulmak ve inovatif projeler yürütmek isteyen yöneticiler, yaratıcılık ve inovasyon eğitimi ile ekiplerini daha etkin yönlendirebilirler.

Pazarlama ve Satış Profesyonelleri

Pazarlama ve satış ekibinde çalışan kişiler, müşteri ihtiyaçlarını belirleme, rekabet avantajı yaratma ve pazarlama stratejilerini geliştirme konularında yaratıcı düşünme ve inovasyon becerilerini kullanabilirler.

İş Geliştirme ve Strateji Uzmanları

Şirketin büyüme ve genişleme stratejilerini geliştiren uzmanlar, yeni iş fırsatlarını değerlendirme ve stratejik kararlar almayla ilgili yaratıcı yaklaşımları öğrenerek inovasyonu teşvik edebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.