Global 8D Eğitimi

Global 8D Eğitimi (G8D), Ford Motor Company tarafından geliştirilen, farklı disiplinlerden kişilerin katılımıyla oluşan ekip çalışması ile yürütülen sistematik bir problem çözme tekniğidir.

Global 8D Eğitimi günümüzde otomotiv sektörünün dışında da kullanılmaya başlanmış olup, yalın üretim ve sürekli iyileştirme yaklaşımını uygulayan gıda, sağlık, hizmet sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Global 8D Eğitim İçeriğiglobal-8d egitimi

 D0. Global 8D Hazırlık aşaması

 • Iskarta / Müşteri Şikayeti / Problem Raporları
 • Analizler (Pareto, Histogram vs)
 • PFMEA’nın değerlendirilmesi

 D1. Ekibin Kurulması

 • Ekip Lideri, Sponsor ve Üyeler kimler olmalı?
 • Roller, Sponsor desteği

 D2. Problemin tanımlanması

 • Yeterli tanımlama nasıl yapılır?
 • Beyinfırtınası
 • 5 Neden (5WHY) analizi
 • Is/Is Not analizi

 D3. Acil (Koruyucu) Aksiyon Planı

 • Müşteriyi koruma planı
 • Aksiyon planının hazırlanması ve doğrulanması

 D4. Kök neden tespiti ve doğrulanması

 • Süreç akışının oluşturulması
 • Teorilerin geliştirmesi değerlendirilmesi
 • Sebep – sonuç matrisi
 • Kök nedenin doğrulanması

 D5. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Seçilmesi

 • TRIZ
 • Hata yakalama ve önleme sistemleri (Error Proof / Poka-Yoke)
 • Aksiyon Planı hazırlanması ve doğrulanması

D6. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Uygulanması ve Onaylanması

 • Aksiyonların uygulama planı
 • Beklenmedik durum planı
 • Kalıcı aksiyonların onaylanması

D7.  Tekrarı Önleme

 • Prosedür, Talimatların gözden geçirilmesi
 • FMEA revizyonu
 • Denetlemelerin planlanması

D8. Sonuçların Değerlendirilmesi Birey ve Ekip Katkılarının Tanınması & Kutlanması

 

Katılımcı Profili : Süreç sorumluları, Kalite Mühendisleri, Teknisyenler, G8D prosesinde yer alacak tüm çalışanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.