Design Thinking Eğitimi

Design thinking, 20. yüzyılın ortalarında tasarım dünyasından kaynaklanan bir yaklaşım olup, Stanford Üniversitesi’nde öne çıkan isimlerin çalışmalarıyla şekillenmiştir.

1990’larda şirketlerin iş stratejilerine entegre edilmiş ve daha geniş bir bağlamda kullanılmıştır. Bu metodoloji, organizasyonlara yenilikçi çözümler bulma, kullanıcı deneyimini geliştirme ve rekabet avantajı elde etme konularında önemli katkılarda bulunur.

Design thinking eğitimi, katılımcılara sürekli iyileştirme sürecinde kullanıcı odaklı düşünme, empati kurma, çeşitli bakış açılarından yaklaşma ve prototip oluşturma becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu sayede, organizasyonlar, hızla değişen iş ortamlarında karşılaştıkları karmaşık sorunlara daha etkili ve yaratıcı bir şekilde yaklaşabilirler.

Çeşitli Sektörlerde Design Thinking Uygulamaları

1. Teknoloji ve İnovasyon:

Yenilik ve teknoloji geliştirme süreçlerinde, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve ürünleri daha etkili bir şekilde tasarlamak için design thinking kullanılabilir.

2. Sağlık Hizmetleri:

Hastaların ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını anlamak, sağlık hizmetleri tasarımını iyileştirmek ve hasta deneyimini artırmak için design thinking uygulanabilir.

3. Eğitim:

Yetişkin ve çocuk öğrenci ihtiyaçlarını ve öğrenme motivasyonlarını anlamak, daha etkili öğrenme deneyimleri tasarlamak için design thinking kullanılabilir.

4. Finans:

Finansal süreçlerde, müşteri deneyimini geliştirmek, finansal yapıyı değerlendirmek, yeni finansal ürünler ve hizmetler tasarlamak için design thinking yaklaşımı benimsenebilir.

5. Parekende:

Müşteri davranışlarını anlamak, alışveriş deneyimini iyileştirmek ve mağazaların tasarımını optimize etmek amacıyla design thinking kullanılabilir.

6. Hükümet ve Kamu Hizmetleri:

Kamu hizmetlerini daha etkili ve kullanıcı dostu hale getirmek için design thinking kullanılabilir. Özellikle vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak kamu politikaları tasarlanabilir.

7. Mobil Uygulama Geliştirme:

Mobil uygulamaların kullanıcı dostu olmasını sağlamak, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek amacıyla design thinking kullanılabilir.

8. Oyun Tasarımı:

Oyun sektöründe, oyuncuların beklentilerini anlamak, oyun mekaniğini geliştirmek ve oyun deneyimini zenginleştirmek için design thinking uygulanabilir.

9. Enerji ve Çevre:

Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında çözümler üretmek için design thinking kullanılabilir.

10. Mühendislik ve İmalat:

Ürün geliştirme süreçlerinde, design thinking yaklaşımı mühendislik tasarımlarını kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirirken, aynı zamanda üretim süreçlerini etkili bir şekilde optimize etmeyi amaçlar. Bu yöntem, ürünlerin hem kullanıcı dostu hem de verimli bir şekilde üretilebilmesini sağlamak için çeşitli disiplinleri bir araya getirir.

Design Thinking Eğitim İçeriği

  • Design Thinking ve Sürekli İyileştirme Süreci
  • Kullanıcı Odaklı Tasarımın Önemi
  • Design Thinking Metodolojisi
   • Tanımlama Aşaması
   • Araştırma Aşaması
   • Yorumlama Aşaması
   • Fikir Üretme Aşaması
   • Prototip Oluşturma Aşaması
   • Değerlendirme Aşaması
  • Design Thinking Araçları ve Uygulamaları
   • Persona Oluşturma
   • Zihin Haritalama Teknikleri
   • Empati Haritalama İncelikleri
   • Affinity Diagram Oluşturma
   • Neden-Sonuç Diyagramları
   • Beyin Fırtınası Stratejileri
   • Benchmarking ve Örnek Kullanımları
   • Prototip Oluşturma Teknikleri
  • Vaka Çalışmaları ve Uygulama

Katılımcı Profili: Bu eğitime, farklı sektörlerden gelen inovasyon profesyonelleri, pazarlama yöneticileri, proje liderleri, girişimciler, tasarımcılar, mühendisler ve kurumsal liderler gibi çeşitli profesyoneller katılabilir.

Eğitim Süresi: 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.