İş Analizi ve İş Değerleme

İş Analizi, bir organizasyonun iş gücünü etkili bir şekilde yönetmek ve adil bir ücret yapısı oluşturmak için uygulanan bir faaliyettir. Bu faaliyet, her bir pozisyonun gereksinimlerini ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde inceleyerek, iş tanımları oluşturmayı içerir. İş analizi, işe alım, eğitim ve performans değerlendirmesi gibi alanlarda temel bilgiler sağlar.
İş Değerleme ise pozisyonların göreceli önemini ve katkılarını değerlendirerek, içsel bir ücret yapısının adil ve dengeli bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Bu süreçte, her bir pozisyonun işin gerekliliklerine ve organizasyonun hedeflerine olan katkısı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, her bir pozisyonun içsel değeri belirlenir ve buna göre bir ücret yapısı oluşturulur.
İş analizi ve iş değerleme süreçleri, çalışan memnuniyetini artırır, iş gücü planlamasını güçlendirir ve uzun vadeli başarı için bir temel oluşturur. Bu süreçler sayesinde, organizasyonlar iş gücünü etkili bir şekilde yönetebilir ve adil bir ücret yapısı oluşturabilir.

Neden İş Analizi?

İnsan kaynakları yönetiminde iş analizi ve iş değerleme eğitimi, çalışanların bu konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İş analizi ve iş değerleme eğitimi aşağıdaki konuları içermektedir.

1. İş Analizi:
– İş analizi nedir ve neden önemlidir?
– İş analizi süreci ve adımları
– İş analizi yöntemleri ve araçları
– İş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi
– İş gereksinimlerinin belirlenmesi ve analizi
– İş analizi sonuçlarının kullanımı ve paylaşımı
2. İş Değerleme:
– İş değerleme nedir ve neden önemlidir?
– İş değerleme yöntemleri ve teknikleri
– İş değerleme süreci ve adımları
– İş değerleme faktörleri ve kriterleri
– İş değerleme sonuçlarının kullanımı ve paylaşımı

Eğitim Planı

1. Eğitim İçeriği:
– İş analizi ve iş değerleme kavramlarına genel bir giriş
– İş analizi süreci ve adımları
– İş analizi yöntemleri ve araçları
– İş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi
– İş gereksinimlerinin belirlenmesi ve analizi
– İş değerleme yöntemleri ve teknikleri
– İş değerleme süreci ve adımları
– İş değerleme faktörleri ve kriterleri
– İş değerleme sonuçlarının kullanımı ve paylaşımı
2. Eğitim Yöntemi:
– İş analizi ve iş değerleme konularını anlatan sunumlar
– Örnek olaylar ve senaryolar üzerinde grup çalışmaları
– İş analizi ve iş değerleme uygulamaları ve simülasyonları
– Katılımcıların deneyimlerini paylaşabilecekleri tartışma ve soru-cevap oturumları
3. Eğitim Materyalleri:
– İş analizi ve iş değerleme konularını içeren bir eğitim kitabı veya rehber
– Sunum slaytları ve görsel materyaller
– Örnek iş analizi ve iş değerleme raporları
– Grup çalışmaları için örnek senaryolar ve materyaller
4. Eğitim Süresi:
– İş analizi ve iş değerleme eğitimi genellikle 2-3 gün sürebilir. Ancak, eğitimin süresi katılımcı sayısına,
konuların detayına ve eğitim yöntemlerine bağlı olarak değişebilir.
Eğitim sonunda, katılımcıların iş analizi ve iş değerleme süreçlerini anlamaları, uygulayabilmeleri ve organizasyonlarına değer katacak bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenir.

 

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.