İş Analizi ve iş değerleme eğitimi

İş Analizi, bir organizasyonun iş gücünü etkili bir şekilde yönetmek ve adil bir ücret yapısı oluşturmak için uygulanan bir faaliyettir. Bu faaliyet, her bir pozisyonun gereksinimlerini ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde inceleyerek, iş tanımları oluşturmayı içerir. İş analizi, işe alım, eğitim ve performans değerlendirmesi gibi alanlarda temel bilgiler sağlar.

İş Değerleme ise pozisyonların göreceli önemini ve katkılarını değerlendirerek, içsel bir ücret yapısının adil ve dengeli bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Bu süreçte, her bir pozisyonun işin gerekliliklerine ve organizasyonun hedeflerine olan katkısı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, her bir pozisyonun içsel değeri belirlenir ve buna göre bir ücret yapısı oluşturulur.

İş analizi ve iş değerleme süreçleri, çalışan memnuniyetini artırır, iş gücü planlamasını güçlendirir ve uzun vadeli başarı için bir temel oluşturur. Bu süreçler sayesinde, organizasyonlar iş gücünü etkili bir şekilde yönetebilir ve adil bir ücret yapısı oluşturabilir.

Neden İş Analizi?

İş Analizi

 • İş analizi nedir ve neden önemlidir?
 • İş analizi süreci ve adımları
 • İş analizi yöntemleri ve araçları
 • İş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi
 • İş gereksinimlerinin belirlenmesi ve analizi
 • İş analizi sonuçlarının kullanımı ve paylaşımı

İş Değerleme

 • İş değerleme nedir ve neden önemlidir?
 • İş değerleme yöntemleri ve teknikleri
 • İş değerleme süreci ve adımları
 • İş değerleme faktörleri ve kriterleri
 • İş değerleme sonuçlarının kullanımı ve paylaşımı

İş Analizi ve İş Değerleme Eğitim İçeriği

İş Analizi ve İş Değerleme Temelleri
 • İş Analizi ve İş Değerleme nedir?
 • Neden İş Analizi ve İş Değerleme yapılır?
 • Sürecin akışı nasıl gerçekleşir?
 • Organizasyonun stratejik hedeflerinin İş Analizi ve Değerleme süreçlerine etkisi
 • Pozisyonun stratejik hedeflerle uyumunun değerlendirilmesi
 • İş Analizi ve Değerleme sonuçlarının stratejik planlama sürecine katkısı
 • İşin Tanımı ve Amaçları
 • İşin Belirli Görevleri ve Sorumlulukları
 • İşin Organizasyon İçindeki Yeri ve Bağlantıları
 • İç ve dış paydaşlar analizi 
 • İş süreçlerinde paydaşların rolü
 • İşin organizasyona etkisi
 • İş – pozisyon değerlendirmesi 
 • İşin gerekli yetenekleri ve bilgi alanları
 • İşin performans kriterleri ve beklentileri
 • İş ile ilgili teknik yeteneklerin belirlenmesi
 • Davranışsal yetenekler, role etkileri
 • Yeteneklerin değerlendirilmesi ve işe alım sürecine etkisi
 • İşin organizasyona etki alanları
 • İşin stratejik hedeflere katma değeri
 • İşin performansı ve organizasyonun başarısı arasındaki ilişkinin analizi
 • İşin organizasyonun kritik ihtiyaçlarına etkisi
 • İşin karmaşıklığı ve özgünlüğü
 • İşin inovasyona ve gelişime katkısı
 • İş Değerleme Sürecinin Sürekli İyileştirilmesi ve Güncellenmesi

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

İnsan kaynakları yöneticileri, uzmanları ve analistleri, iş analizi ve iş değerleme süreçlerini yönetmek ve uygulamak için bu eğitimlere katılmalıdır. Bu süreçler, doğru pozisyonların oluşturulmasında ve işe alım, performans değerlendirme ve ücret yönetimi gibi İK fonksiyonlarında temel rol oynar.

Yöneticiler ve Takım Liderleri

Yöneticiler ve takım liderleri, iş analizi ve iş değerleme süreçlerini anlamalı ve çalışanlarının görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde belirlemek için bu bilgiyi kullanmalıdır.

Muhasebe ve Finans Profesyonelleri

Ücret ve yan haklar gibi maliyetle ilgili kararlar, iş değerleme sürecinin bir sonucudur. Bu nedenle muhasebe ve finans uzmanları, iş değerleme sürecini ve sonuçlarını anlamalı ve bu bilgiyi maliyet tahminleri ve bütçe oluşturma süreçlerinde kullanmalıdır.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Eğitim Süresi

2-3 Gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.