DFSS – Design for Six Sigma

DFSS (Six Sigma Tasarımı), Six Sigma metodolojisinin DMAIC süreci ile birleştirilerek kullanılan bir yöntemdir. DMAIC süreci mevcut süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılırken, DFSS ise yeni ürünler, hizmetler veya süreçler tasarlamak için uygulanır. DFSS; müşteri gereksinimlerine odaklanarak ve hataları en aza indirgeyerek, farklı projeler için özelleştirilmiş çeşitli teknikleri kullanır;

 • DMADV (Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula): Yeni ürün, hizmet veya süreç tasarımı için idealdir. Müşteri gereksinimlerini tanımlayarak başlar, performansı ölçer, verileri analiz eder, çözümü tasarlar ve son olarak etkinliğini doğrular.
 • IDOV (Tanımla, Tasarla, Optimizasyon, Doğrula): DMADV’ye benzer şekilde IDOV, müşteri gereksinimlerini tanımlamayla başlar, ardından çözümü tasarlar, tasarımı optimize eder ve nihai sonucu doğrular.
 • DFDMA (Üretilebilirlik ve Montaj İçin Tasarım): Bu tip, ürünleri üretmek ve monte etmek için etkili tasarım sağlamak amacıyla yoğunlaşır, böylece maliyetleri düşürür ve verimliliği artırır.
 • DMEDI (Tanımla, Ölç, Keşfet, Geliştir, Uygula): DMADV’nin bir varyasyonu olan DMEDI, geliştirme öncesi yaratıcı fikir üretimi için bir “Keşfet” aşaması ekler.
 • DCOV (Tanımla, Karakterize Et, Optimizasyon, Doğrula): Optimizasyona geçmeden önce sistem veya süreç davranışını detaylı bir şekilde karakterize etmeye odaklanır.

DFSS için ürün ve firma dinamiklerine göre kullanılan teknikler ve adımlar:

DFSS’yi etkili bir şekilde uygulamak için aşağıdaki adımları göz önünde bulundururuz:

 • İhtiyaç Analizi: Müşteri gereksinimleri anlaşılır ve proje hedefleri belirlenir.
 • Veri Toplama: Mevcut verileri analiz ederek içgörüler edinilir.
 • Tasarım ve Optimizasyon: Proje türüne uygun DFSS teknikleri seçilerek tasarım yönlendirilir.
 • Deneyler ve Analiz: Tasarım faktörlerinin etkisini anlamak için deneyler gerçekleştirilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Olası riskler tanımlanır ve azaltma stratejileri geliştirilir.
 • Eğitim ve Uygulama: Proje ekibi DFSS metodolojileri konusunda eğitilir.

DFSS yöntemleri, ürünleri, hizmetleri veya süreçleri yüksek kalitede tasarlamak, müşteri gereksinimlerine uyum sağlamak ve genel kaliteyi artırmak için organizasyonlara güç sağlar.

Uzman Kara Kuşak ekibimizle, firmaların ihtiyaçlarına özel olarak DFSS konusunda destek sağlıyoruz. Farklı firmaların benzersiz gereksinimlerini ve zorluklarını anlama konusunda yetenekli danışmanlarımız organizasyonlarla yakın işbirliği içinde çalışarak, yeni ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak tasarlandığı DFSS metodolojilerini etkili bir şekilde uyguluyorlar.

Uzman Kara Kuşaklarımız, müşteri gereksinimlerini tanımlamadan, çözümleri optimize etmeye ve sonuçları doğrulamaya kadar, DFSS yolculuğunun her aşamasında firmalara rehberlik ediyorlar. Bu özelleştirilmiş destek, sadece teslim edilecek ürünlerin genel kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda operasyonları optimize etmeye ve hataları en aza indirmeye de katkı sağlar.