Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi

Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi (GDT-GBT), bir ürünün tasarım aşamasında ölçüsel tüm özelliklerini göstermede kullanılan işaretler bütünüdür.

Teknik resim müşteriden başlayarak satış, tasarım, üretim yönetimi ve son olarak tezgah operatörüne kadar doğrudan giden çoğu zaman tek kaynaktır. Bu süreçte yer alan her kimsenin ürünü tüm özellikleriyle anlayabilmesi için teknik resimde kullanılan dili bilmesi gerekir. 

Bu eğitimde amaç süreç akışı içerisinde yer alan herkesin teknik resmi eksiksiz ve hatasız anlamasını ve yorumlamasını sağlayabilecek niteliğin kazandırılması olacaktır. 

Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi İçeriği

 • Ölçü ve Toleranslandırma Temmelleri,
 • Tamlayıcı (Modifier) Kullanımı
 • Form Toleransları,
  • Doğrusallık
  • Düzlemsellik
  • Dairesellik
  • Silindiriklik
  • Profil
 • Referans (Datum) Kavramı
 • Konum Toleransları
  • Paralellik
  • Diklik
  • Pozisyon
  • Eş Merkezlilik / Eksenlilik
  • Simetriklik
  • Açısallık
  • Salgı / Toplam Salgı
 • Yüzey Kalitesi Toleransları
 • Delik ve Mil Toleransları
 • Mastar ile Ölçüm ve Mastar Seçimi
 • ISO Tolerans Seçimi

Katılımcı Profili : Üretim Mühendisleri, Teknik departmanlarda çalışan mühendis, teknik ressam, teknisyenler, tezgah operatörleri

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.