Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini hedefler. Bu iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan Yalın 6 Sigma etkinlik üzerindeki etkisi dünyaca kabul görmüş bir yönetim stratejisidir.

Yalın 6 Sigma Eğitimi, proses girdilerinin çıktı üzerindeki etkilerini birçok araçla analiz eder ve ispatlanmış etki derecesine gore girdileri control altına alarak çıktı üzerindeki değişkenliği control altına almayı hedefler. Bu arada GİZLİ FABRİKA gibi öngörülmeyen kayıplar su yüzeyine çıkarılarak ortadan kaldırılır.

Bu eğitimde amaç kendi şirketlerinde Yalın 6 Sigma Kara Kuşak ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak projelerini yönetebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Yalin 6 Sigma Yesil Kusak

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitim İçeriğikara-kusak

 • Yalın Felsefesi (2 Gün)

  • VAA / NVAA Kavramları
  • 7+2 İsraf
  • VSM – Değer Akış Haritalama
   • Değer Akışının Amacı
   • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
   • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
   • Takt / Cycle time
   • OEE/OAE/TEEP
   • Mevcut Durum Haritalandırma
  • Yalın Dönüşüm
   • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
   • Kaizen Türleri
   • 5S
   • Tek Parça Akışı
   • Proses Akış Süresi (Lead Time)
   • Proses Çevrim Etkinliği (PCE)
   • Kanban
   • Jidoka, Poka-Yoke, Error Proof
   • Spagetti Diyagramı
   • TPM
   • SMED
  • Gelecek Durum Haritası (VSM)
 • Faz-1 Define (Tanımlama – 1 Gün-)

  • Sigma Nedir?
  • Sigma’da Roller
  • Proje Seçimi
  • Takım Çalışması
  • Kano Modeli
  • VOC / VOB / CTQ
  • DMAIC / TÖAİK
  • SIPOC
  • Proje Beyanı
  • RACI Matrisi
  • Paydaş Analizi
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-2 Measure (Ölçme -1 Gün)

  • Yetenek Analizi
  • Temel İstastistik Kavramları
  • Veri Toplama
  • Ölçüm Sistemleri Analizi (Gage R&R)
  • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
  • Mevcut Durum Analizi (Z Skoru)
  • Hedef Belirleme
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-3 Analyze (Analiz -1 Gün-) 

  • Y = f (X) İlişkisi
  • Beyin Fırtınası
  • Kök Neden Analizi
  • Sebep-Etki Matrisi
  • 5 Neden Analizi
  • Minitab Grafikler
   • Histogram, BoxPlot, Pareto, Main Effect, MultiVari, Scatter
  • Hipotez Testleri
  • Korelasyon
  • Regresyon
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-4 Improve (İyileştirme -1 Gün-)

  • En iyi Fikrin Seçimi
  • Analiz Değerlendirme
  • Nominal Grup Tekniği
  • DOE (Design of Experiment)
   • Tam Faktöriyel Deney
   • X’lerin kanıtlanması
   • Kanıtlanmış X’lerin Etkileri
   • Deney Oluşturma
  • Faz Konfirmasyonu
 • Faz-5 Control (Kontrol -1 Gün-)

  • Kanıtlanmış Kritik X’lerin Kontrol Araçları
  • Kontrol Planı
  • Kontrol Diyagramları
  • Finansal Validasyon ve Kutlama
  • Faz Konfirmasyonu
 • Yeşil Kuşak-Kara Kuşak Geçişi (1 Gün) *

  • Altı Sigma Organizasyonu
  • Paydaş Anakizi
  • Değişim Yönetimi
  • DMAIC Yol Haritası
 • Liderlik ve Değişim Yönetimi (1 Gün)

 • FMEA & Hipotez Testleri (1 Gün)

 • Anova & DOE (3 Gün)

  • Tam Faktoriyel
  • Kesirlli Faktoriyel
  • Cevap Yüzeyi Optimizasyonu
  • Taquchi

* 1 Günlük geçiş eğitimi daha önce başka bir kurumdan Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi almış olan katılımcılar içindir.

Program Şekli

Toplam 96 saatlik bir programdır. Firma içi yada Genel Katılıma Açık Eğitim olarak düzenlenebilir.

Sertifika Bilgileri

Program sırasında yapılacak olan sınav ve ödevlerde başarılı olan katılımcılar“Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar. Bir Yeşil Kuşak projesine liderlik yapan katılımcılar ise ilave olarak “Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Uygulayıcı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar.

Katılımcı Profili : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları.