Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini hedefler. Bu iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan Yalın 6 Sigma etkinlik üzerindeki etkisi dünyaca kabul görmüş bir yönetim stratejisidir.

Yalın 6 Sigma Eğitimi, proses girdilerinin çıktı üzerindeki etkilerini birçok araçla analiz eder ve ispatlanmış etki derecesine gore girdileri control altına alarak çıktı üzerindeki değişkenliği control altına almayı hedefler. Bu arada GİZLİ FABRİKA gibi öngörülmeyen kayıplar su yüzeyine çıkarılarak ortadan kaldırılır.

Bu eğitimde amaç kendi şirketlerinde Yalın 6 Sigma Kara Kuşak ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak projelerini yönetebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Yalin 6 Sigma Yesil Kusak

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitim İçeriğikara-kusak

 • Tanımlama (4 Gün)
  • Yalın Üretim Felsefesi
  • 6 Sigma Nedir?
  • 6 Sigma’da Roller
  • Proje Seçimi
  • Takım Çalışması
  • Kano Modeli
  • VOC / VOB / KKÖ
  • DMAIC / TÖAİK
  • Akış Diyagramları
  • SIPOC
  • Beyin Fırtınası
  • Ishikawa / Balıkkılçığı
  • Sebep-Sonuç Matrisi
 • Ölçme (5 Gün)

  • SS Matrisi – FMEA İlişkisi
  • FMEA Adımları (Uygulama)
  • VSM – Değer Akış Haritalama
   • Değer Akışının Amacı
   • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
   • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
   • Takt / Cycle timeOEE/OAE/TEEP
   • Mevcut Durum Haritalandırma (Uygulama)
  • Temel İstastistik Kavramları
  • SPC / İPK
   • Cp, Cpk Parametreleri
   • Proses Yeterlilik Hesaplamaları
   • Minitab ile Yeterlilik Analizi (Uygulama)
     
 • Ölçme ve Analiz (5 Gün)
  • MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi
   • Ölçme ve Ölçüm Sistemi kavramları
   • Süreç Değişkenlikleri
   • ÖSA / MSA Terminolojisi
   • Ölçüm Çözünürlüğü
   • Ölçüm Sistemi Analizinin Gerçekleştirilmesi
   • Minitab ile Gage R&R (Uygulama)
  • Yalın Dönüşüm
   • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar 
   • Kaizen Türleri
    • Önce-Sonra Kaizen’i (Uygulama)
    • Kobetsu Kaizen
    • Gemba Kaizen
  • Grafikler
   • Histogram
   • Scatter Diagramı
    • Layout Düzenleme
    • Rapor Transferi
    • Güncelleme
    • Brushing
    • Veri Analizi
    • Grafik Biçimlendirme
   • Boxplot, Matrix Plot, Bubble Plot, Marginal Plot, Dot Plot, Individual Value Plot, Bar Chart, Pareto Chart, Time Series Plot, 3D Scatter Plot
     
 • Analiz ve İyileştirme (5 Gün)
  • Hipotez Testeleri
  • Ortalamaların Karşılaştırılması
  • Varyansların Karşılaştırılması
  • Nitel Verilerin Karşılaştırılması
  • Korelasyon
  • Tekli Regresyon
  • Güven Aralıkları
  • Güç ve Numune Sayısı
  • ANOVA
  • Çoklu Regresyon
  • Tek Parça Akışı
  • Tam Zamanında (JIT)
   • Heijunka 
   • Kanban
   • Jidoka / Poka-Yoke / Error Proof
  • Spagetti Diyagramı
  • TPM (Toplam Verimli Bakım)
  • SMED (Uygulama)
  • Zihin Haritalama
  • Nominal Grup Tekniği
 • İyileştirme ve Kontrol (5 Gün)
  • Rassal Bloklama
  • Deney Tasarımı
   • Tam Faktöryel Deneyler
   • 2K Faktöryel Deneyler
   • Kesirli Faktöryel Deneyler
   • Tam Faktöriyel Deneyler
   • Taguchi
   • Dengesiz Tasarımlar
   • Deney Oluşturma
   • Uygulama
  • İkili Lojistik Regresyon
  • Kontrol Teknikleri
  • SPC Diyagramları
   • Xbar-R Diyagramları
   • Xbar-S Diyagramları
   • I-MR-R/S Diyagramları

Program Şekli

Toplam 192 saatlik bir programdır. İlk ay 32 saat (4 gün) ve sonraki aylar 40 saat (5 gün) olacak şekilde 5 ay süresinde tamamlanır.

Sertifika Bilgileri

Program sırasında yapılacak olan sınav ve ödevlerde başarılı olan katılımcılar seçtikleri projenin başarıyla tamamlanması durumunda “Kara Kuşak Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanırlar. Aksi durumda katılımcılara “Kara Kuşak Katılım Sertifikası” verilir.

Katılımcı Profili : Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları.