Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

İş hayatında Problem Çözme ve Karar Verme becerileri yönetim ve liderlik kavramları açısından son derece önemlidir.Problem çözümü için doğru karar verme yeteneğini iyileştiren birden çok kabul görmüş teknik vardır. Problem Çözme Tekniklerinden hangisinin kullanılacağı konunun türü ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Doğru aracı seçmek ve ekibin aktif katılımını gerçekleştirmek son derece önemlidir.

Problemin Tanımlanması                                                                     

Problem Çözme prosesinin en önemli adımı doğru tanımlama yapmaktır. Problem tanımı herkesin anlayabileceği açıklıkta ve ölçülebilir olmalıdır. Tanımlama aşamasında sık kullanılan araçlardan bir tanesi Pareto’dur 

Kök Neden Analizi

Problem tanımı yapıldıktan sonra ekip daha derine inmeye ve kök neden tespitine hazırdır.

Eğer ele aldığımız problem hedef durum ile mevcut durum arasındaki fark ise kök neden olarak hedef duruma ulaşılmasını engelleyen nedenler aranmalıdır.

Bu aşamada ortaya konulan nedenler problemin belirtileri (semptomları) değil gerçek sebepleri olmalıdır. Aksi takdirde kök neden ortadan kaldırılamayacağı için sonuç başarısızlık olur.

İyileştirme Fikirlerinin Üretilmesi

Tanımlama ve kök neden analizi gerçekleştikten sonra sıra yaratıcı düşünce sistemini çalıştırmaya ve olası iyileştirmeleri ortaya çıkarmaya gelir.

Bu aşaşamada kullababileceğimiz iki önemli problem çözme tekniği beyin fırtınası ve zihin haritası’dır.

En İyi Çözümün Seçilmesi

Birden çok çözüm fikri ortaya çıktıktan sonra artık en uygun olanının seçilmesi aşamasına gelinmiştir.Bunun için elde edilen fikirlerden; olası etkisi, uygulanabilirliği, riskleri sistematik olarak değerlendirilerek maksimum fayda minimum maliyet ve riske sahip olanı seçilir.

Aksiyonların Uygulanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hangi aksiyonun uygulanacağına karar verildikten sonra mümkün olan en yakın zamanda aksiyonu gerçekleştirmek son derece önemlidir.Eğer birden çok aksiyon olacaksa süreci proje yönetimi olarak ele alıp bir aksiyon planı oluşturmak gerekebilir.

Aksiyon yada aksiyonların uygulanmasının akabinde elde edilen sonuçlar ekip ile değerlendirilmeli ve yayınlanmalıdır.

Standardizasyon

Gerçekleştirilen aksiyon yada aksiyonların etkinliği ortaya konulduktan sonra elde edilen yeni durumun o prosesin bir standardı haline gelmesi gerekmektedir.Aksi takdirde yapılan iyileştirmeler bir süre içinde etkinliğini kaybedebilir.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’ nin amacı işletmelerde karşılaşılan kronik problem (müşteri şikayeti, arıza, ıskarta vs), iyileştirme fırsatı gibi konularda doğru araç seçimi yaparak Problem Çözme prosesini sistematik bir şekilde yönetebilecek ve/veya prosesin bir parçası olabilecek uzman personelin yetiştirilmesidir.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi İçeriği

 • Problem Çözme Teknikleri kavramlar (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 • Varyasyon (Değişkenlik), Semptom nedir?problem-cozme-teknikleri-egitimi
 • Kontrol edilebilir ve edilemez değişkenler
 • Veri toplama, Verilerin değerlendirilmesi
 • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
 • Balıkkılçığı (Ishikawa diagram)
 • Boxplot, Pareto, Histogram, İlişki Diyagramları
 • Nominal Grup Tekniği
 • 5 Why
 • Matris Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • Zihin Haritalama
 • SWOT Analizi
 • G8D
 • TRIZ
 • 6 Sigma
 • Ekip motivasyonu ve katılım sağlama
 • Uygulamalar

Katılımcı Profili: Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler.

Eğitim Süresi :2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.