TRIZ Eğitimi

TRIZ dilimize “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamında geçen Rusça bir kavramdır. 1946’da Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından 3 milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu geliştirilmiş sistematik bir problem çözme metodolojisidir. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte tanınmaya başlanmış, dünyanın birçok ülkesinde yüksek okullar ve enstitülerde ders olarak okutulmaktadır.

Yeni keşifler, icatlar ortaya koymak için yaratıcı düşünce gücünün yanında yıllar süren deneyimlere ihtiyaç vardır. Tarihte birçok icat zorlu denemelerin -zaman zaman insan hayatına mal olan- sonunda ortaya çıkabilmiştir. İnovasyonun önündeki iç ve dış birçok engelde bu süreci zorlaştırır. Altshuller ve ekibi tüm endüstriyel alandaki deneyimlerden faydalanarak inovasyonun algoritmasını oluşturmaya çalışmışlar ve bu alanda kendileri de bir inovasyon ortaya koyarak tarihteki yerlerini almışlardır.

Bu eğitimde amaç;  yeni kavramlar yada teknik problemlerin tespitinde ve çözümününde bilimsel yaklaşımları kullanarak Yaratıcı Düşünce Sistematiğini  geliştirmek, olacaktır.  

itim İçeriği

 • Inovasyon
 • Endüstriyel Alanda İnovasyon
  • VOC, VOB
  • Kano Modeli
  • Darboğaz ve Maliyet Analizi
  • İnovasyon Sorumluları
  • Yeni Fikirlere ve Değişime Uygun İş Ortamı
  • Uzmanlaşma
 • Beyin Fırtınası
 • Zihin Haritalama
 • Teknik Sistemlerin Gelişimi
 • Psikolojik Atalet
 • 9 Pencere Tekniği (Uygulama)
 • TRIZ- Yaratıcı Problem Çözme Teorisi
 • ARIZ
 • IFR – İdeal Çözüm
 • Kaynak Kullanımı Prensibi
 • Çelişkiler
 • 40 Yenilikçi Prensip
 • Çelişkiler Matrisi
 • Ayırma Prensipleri
 • TRIZ Çalışma Prensibi (Uygulama)

Eğitim Süresi: 2 Gün

Katılımcı Profili: Arge, Üretim, Kalite, Metot mühendisliği, yönetici ve yönetici adayları.

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.