Yalın liderlik Eğitimi

Yalın Üretim Eğitimi, tüm süreçlerde uygulanabilecek ( Üretim, sağlık, bürokrasi ) temelde kayıpları elemine etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 1996’da James P. Womack ve Daniel Jones tarafından yazılan Dünyayı Değiştiren Makina ile 5 temel prensipten ve 3 temel değerden oluşan bir düşünce sistemi olarak sektördeki yerini almıştır. Kitapta isim olmadan telafuz edilen “ Yalın Fabrika ” o dönemde Amerikalı ve Avrupalı rakiplerini maliyet, kalite, üretkenlik, zamanında teslimat konularında geride bırakan ” Toyota Motor Company “ idi. Dolayısıyla Yalın Üretim Sistemi aynı zamanda literatüre Toyota Üretim Sistemi (TPS) olarak geçmiştir.

Yalın üretim uygulamalarında özellikle yöneticilerin liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi temel öneme sahiptir. Tüm yalın araçları bir takım çalışması ile kullanılmalarına rağmen doğası gereği lidere ihtiyaç duyar.

Yalın Liderlik Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Liderler

Şirket stratejilerini belirleyen yöneticiler, Yalın düşünceyi benimseyerek organizasyon genelinde bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak için Yalın liderlik eğitimi almalıdır.

Orta Düzey Yöneticiler ve Süpervizörler

Ekipleri ve operasyonları yöneten kişiler, Yalın liderlik eğitimi ile ekiplerini sürekli iyileştirmeye teşvik edebilir ve Yalın prensipleriyle operasyonları optimize edebilir.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın metodolojiler üzerine çalışan profesyoneller, Yalın liderlik eğitimi alarak süreç iyileştirme projelerinde liderlik becerilerini artırabilirler.

Proje Yöneticileri

Süreç iyileştirme projelerine liderlik eden proje yöneticileri, Yalın liderlik eğitimi ile projeleri daha etkin bir şekilde yönetebilir ve ekiplerine ilham verebilir.

Üretim ve Proses Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve Yalın uygulamaları etkin bir şekilde yönetmek için Yalın liderlik eğitimi alarak ekiplerine rehberlik edebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Kalite süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek isteyen kalite uzmanları, Yalın liderlik eğitimi alarak kalite kontrol ve güvence süreçlerini Yalın prensiplerle uyumlu hale getirebilirler.

İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Uzmanları

Şirket içindeki liderlik gelişimini desteklemek ve Yalın kültürü teşvik etmek için Yalın liderlik eğitimi alarak organizasyonel değişim ve çalışan katılımını artırabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.