Yalın Liderlik Eğitimi

Yalın Üretim Eğitimi, tüm süreçlerde uygulanabilecek ( Üretim, sağlık, bürokrasi ) temelde kayıpları elemine etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 1996’da James P. Womack ve Daniel Jones tarafından yazılan Dünyayı Değiştiren Makina ile 5 temel prensipten ve 3 temel değerden oluşan bir düşünce sistemi olarak sektördeki yerini almıştır. Kitapta isim olmadan telafuz edilen “ Yalın Fabrika ” o dönemde Amerikalı ve Avrupalı rakiplerini maliyet, kalite, üretkenlik, zamanında teslimat konularında geride bırakan ” Toyota Motor Company “ idi. Dolayısıyla Yalın Üretim Sistemi aynı zamanda literatüre Toyota Üretim Sistemi (TPS) olarak geçmiştir.

Yalın üretim uygulamalarında özellikle yöneticilerin liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi temel öneme sahiptir. Tüm yalın araçları bir takım çalışması ile kullanılmalarına rağmen doğası gereği lidere ihtiyaç duyar.

Yalın Liderlik Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikleryalin- liderlik

 • Yalın Düşüncenin tarihi gelişimi (ortaya çıkaran sebepler)
 • Yalın Organizasyon Kavramı
 • Roller ve görev dağılımı
 • Koçluk yaklaşımı ve astları geliştirme
 • Yalın liderlik modelleri ve davranış şekilleri
 • Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
 • Standart Work kavramı
 • VA/NVA kavramları
 • 7 İsraf (MUDA)
 • JIT ve JIDOKA
 • VSM değer akışı
 • KANBAN, Tedarikçi ile KANBAN
 • HEIJUNKA hat dengeleme
 • Kaizen – Sürekli İyileştirme
 • 5S – Görsel Fabrika
 • Standardizasyon, önemi ve nasıl elde edileceği
 • İş başı eğitim sistemi (OJT)
 • Ekip çalışması ve motivasyonun sağlanması
 • Ekip ruhu yaratmak
 • Motivasyon modelleri

Katılımcı Profili: Her kademeden yönetici ve yönetici adayları, takım ve hat liderleri ve adayları, vardiya amirleri,.

Eğitim Süresi : 2 gün (16 saat)

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.