MTM Eğitimi

MTM Nedir?

MTM eğitimi, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, işçilik sürelerini belirleyerek standartlaştırmak ve iş verimliliğini artırmak için önemli bir araçtır. MTM yöntemleri, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış olup, MTM Base, MTM-1, MTM-2 ve MTM-UAS gibi çeşitli versiyonları mevcuttur.

MTM eğitiminin temel hedefi katılımcıların MTM tekniklerini etkin bir şekilde uygulayabilecek düzeye gelmeleridir. Bu eğitim, katılımcıların iş süreçlerini ölçme, analiz etme ve standartlaştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitim sürecinde, katılımcılar MTM Base, MTM-1, MTM-2 ve MTM-UAS gibi farklı MTM versiyonlarını öğrenir ve bu yöntemleri gerçek iş uygulamalarında kullanmayı öğrenirler.

Katılımcılar, işçilik sürelerini doğru bir şekilde ölçme ve standartlaştırma, iş hareketlerini analiz etme ve verimliliği artırma konusunda beceriler kazanırlar.

Aynı zamanda, katılımcılar montaj işlerinin ve diğer karmaşık iş süreçlerinin ölçümü için gereken yöntemleri de öğrenirler. Eğitim süreci, pratik egzersizler, örnek vakalar ve gerçek iş uygulamaları ile desteklenir, böylece katılımcılar teorik bilgileri pratik becerilere dönüştürebilirler.

MTM BASE

MTM Base, temel MTM yöntemlerinin temelini oluşturur. Bu

 yöntem, iş süreçlerini ölçmek ve standartlaştırmak için kullanılan temel MTM tekniklerini içerir. MTM Base eğitimi, işçilik sürelerini ölçme, iş hareketlerini analiz etme ve iş verimliliğini artırma konusunda genel bir bakış sağlar. Bu eğitim, işçilik sürelerinin belirlenmesi ve işçilik maliyetlerinin hesaplanması için temel bilgileri sunar;

 • MTM’nin tanımı ve önemi
 • İşçilik sürelerinin belirlenmesinin ve standartlaştırılmasının nedenleri
 • MTM’nin tarihsel gelişimi ve farklı versiyonları
 • İşçilik sürelerini belirlerken ergonomik faktörlerin önemi
 • İş hareketlerinin optimize edilmesi ve ergonomiye uygunluğun sağlanması
 • İşçilik sürelerinin düşürülmesi ile iş verimliliğinin artırılması

MTM-1

MTM’in temelini oluşturan MTM-1, özellikle tek hareketli ve tekrarlı işlerin ölçümü için tasarlanmış ilk versiyondur. Bu yöntem, işçilik sürelerini belirlerken gözlem ve zamanlama yöntemlerine dayanır. MTM-1 eğitimi, işçilik sürelerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçme becerilerini geliştirir. Ayrıca, iş hareketlerini analiz etme ve verimliliği artırma konusunda pratik bilgiler sunar.

 • MTM’nin tanımı, önemi ve faydaları
 • MTM-1 Base’in amacı ve kapsamı
 • MTM-1 Base’in iş süreçlerinde nasıl kullanılabileceği
 • Temel hareket türleri
 • Hareket kodlarının anlamı ve kullanımı
 • Hareket analizi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler
 • Hareket analizi yapmanın adımları ve süreci
 • Hareketlerin doğru ve ayrıntılı bir şekilde gözlemlenmesi
 • Hareketlerin video analizi ile ölçümü
 • Hareketlerin sürelerinin hesaplanması ve toplam işçilik süresinin belirlenmesi
 • Hareket sürelerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi için yöntemler
 • Hareket analizi sırasında dikkat edilmesi gereken detaylar
 • Hareket kodlarına bağlı olarak standart sürelerin belirlenmesi
 • MTM veritabanlarının kullanımı ve nasıl güncelleneceği
 • Gerçek iş süreçlerinin MTM-1 ile analizi
 • Hareket analizi ve süre hesaplama egzersizleri
 • Grup çalışmaları ve tartışmalar

MTM-2

MTM-2, daha karmaşık ve birleşik işlerin ölçümü için tasarlanmış bir MTM versiyonudur. Bu yöntem, birden fazla hareketin birleştirilerek ölçüldüğü işlerde kullanılır. MTM-2 eğitimi, daha karmaşık iş süreçlerini anlama ve analiz etme yetenekleri kazandırır. İşçilik sürelerinin yanı sıra iş hareketleri ve ergonomi faktörlerini de dikkate alarak iş verimliliğini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

 • MTM-1 temel kavramlarının gözden geçirilmesi
 • MTM-1 hareket analizi ve süre hesaplama yöntemleri
 • MTM-2 eğitiminin amacı ve kapsamı
 • MTM-2’nin MTM-1’e göre daha temel farkları
 • MTM-2’nin iş süreçlerine nasıl uygulanacağı
 • Karmaşık iş hareketlerinin analizi ve kodlaması
 • Hareket sürelerinin detaylı hesaplamalarla belirlenmesi
 • İş hareketlerinin optimizasyonu ve mükemmelleştirilmesi
 • Çevresel faktörlerin işçilik sürelerine etkisi
 • Ergonomik faktörlerin işçilik sürelerine dahil edilmesi
 • İşçi performansı ve konforunu artırmak için tasarım önerileri
 • MTM-2 için özelleştirilmiş veritabanları ve kaynaklar
 • Teknoloji ve dijital araçların MTM-2 uygulamalarında kullanımı
 • Çeşitli endüstrilerde karmaşık üretim süreçlerinin MTM-2 ile analizi
 • Örnek uygulamalar ve endüstri spesifik senaryolar
 • Gerçek dünya iş süreçlerinin MTM-2 ile analizi ve iyileştirmesi
 • Proje çalışmaları ve grup projeleri ile derinlemesine uygulama

MTM-UAS

MTM-UAS (Universal Analysis System), Metod Zamanlarının Ölçümü’nün (MTM) modern ve kapsamlı bir versiyonudur. İş süreçlerini daha geniş bir perspektiften analiz etmeyi hedefler. Bu eğitim, katılımcıları MTM-UAS metodolojisi ile tanıştırarak işçilik sürelerini daha detaylı ve doğru bir şekilde belirlemeye yönlendirir. İşte MTM-UAS eğitimi içeriğine dair bir genel bakış

 • MTM-UAS eğitiminin amacı ve kapsamı
 • MTM-UAS’ın MTM-1 ve MTM-2’ye göre farklılıkları
 • MTM-UAS’ın iş süreçlerine entegrasyonu ve kullanım alanları
 • MTM-UAS’ın genişlemiş hareket türleri (Place, Get, Handle Tool, Visual Control vb.)
 • Hareket kodlarının anlamı ve kullanımı
 • İşçilik sürelerini doğru bir şekilde analiz etme ve hesaplama adımları
 • Hareket analizi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
 • MTM-UAS için kullanılabilir veritabanları ve kaynaklar
 • Dijital araçların MTM-UAS analizlerinde kullanımı
 • İşçilik sürelerini etkileyen çevresel faktörlerin analizi
 • Ergonomi ve işçi performansının MTM-UAS analizlerine entegrasyonu
 • Çeşitli endüstrilerde karmaşık iş süreçlerinin MTM-UAS ile analizi
 • Örnek uygulamalar ve senaryolar
 • MTM-UAS analizlerinden elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması
 • Analiz sonuçlarının raporlanması ve iş kararlarına dönüştürülmesi
 • Karmaşık iş süreçlerinin gerçek dünya senaryolarında MTM-UAS analizi ve iyileştirmesi
 • Proje çalışmaları ve grup projeleri ile uygulama

MTM-UAS eğitimi, katılımcılara daha geniş bir perspektiften işçilik sürelerini analiz etme yetenekleri kazandırarak, iş süreçlerini daha verimli ve rekabetçi hale getirmelerine yardımcı olur. Eğitim sonunda katılımcılar, MTM-UAS metodolojisinin temel prensiplerini anlayarak işçilik sürelerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

MTM eğitimi, işçilik sürelerinin doğru ve adil bir şekilde belirlenmesine, iş süreçlerinin standartlaştırılmasına ve iş verimliliğinin arttırılmasına önemli katkılar sağlar. Her bir MTM versiyonu, farklı iş türleri ve gereksinimler için özel olarak tasarlanmıştır ve doğru eğitimle bu yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanması mümkün olur. Eğitimde, katılımcılar işçilik sürelerini doğru bir şekilde belirleme, verimli iş hareketleri geliştirme ve iş süreçlerini optimize etme konusunda önemli bilgi ve becerileri kazanarak iş verimliliğini artırabilirler.

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Endüstri Mühendisleri

Üretim süreçlerinde metot ve zaman ölçümü yapmak ve süreçleri optimize etmek için çalışan endüstri mühendisleri, MTM eğitimi ile süreçleri daha verimli hale getirebilirler.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim tesislerinde zaman standartlarını belirlemek ve iş akışını optimize etmek isteyen yöneticiler için MTM eğitimi önemlidir.

Süpervizörler ve Takım Liderleri

İşyerinde iş süreçlerini yöneten kişiler, MTM eğitimi alarak iş verimliliğini artırmak için zaman ölçümü ve metot analizi becerilerini geliştirebilir.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Üretim sürecinde kaliteyi artırmak ve süreçlerin etkinliğini sağlamak için çalışan kişiler, MTM eğitimi ile standart iş zamanlarını belirleyerek kalite süreçlerini optimize edebilir.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş verilerini analiz ederek süreçlerdeki zaman ölçümünü yapan analistler, MTM eğitimi alarak iş ölçümü ve zaman analizi becerilerini geliştirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın üretim projelerinde yer alan kişiler, MTM eğitimi ile süreç iyileştirmede zaman ve hareket etüdünü etkin bir şekilde kullanabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

 • MTM Base & MTM-1: 40 saat
 • MTM-2: 40 saat
 • MTM-UAS: 40 Saat
 • MTM-MEK: 40 saat

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.