İleri Kaizen Eğitimi

Süreçlerinde kaizen -sürekli iyileştirme- faaliyetlerini şirket kültürü haline getirmiş firmalar kendi sektörlerinde açık bir şekilde fark yaratmaktadırlar. Odaklanmış Kaizen Gruplarının süreç iyileştirmelerinde doğru araçları kullanma kabiliyetine sahip olmaları işletme başarısı için oldukça önemlidir.  

İleri Kaizen Eğitimi‘ nde amaç; katılımcılara süreç kabiliyetlerinin istatistiksel metotlarla tespiti, analizi ve kollektif aklın kullanımıyla iyileştirme fikirlerinin oluşturulması sürecine liderlik yapabilecek kabiliyet kazandırmaktır.

Kaizen Eğitimi İçeriği

 • Kaizen Kavramı; Tarihi ve Gelişimi
 • Kaizen Şirket Kültürü
 • 7 Muda (7 büyük israf)
 • Kaizen ve İnovasyon Arasındaki Farklar
 • PUKO Döngüsü ve Sürekli İyileştirme Araçları
 • İleri Kaizen 10 Adımı
  1. Kaizen Konusunun Seçilmesi
   • Kırılım ve Kapsam Belirlenmesi
   • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
   • Sigma Cinsinden Proses Kabiliyeti (Uygulama)
  2. Hedefin Belirlenmesi
  3. Ekibin Oluşturulması
  4. Mevcut Durum Tespiti
  5. Proje Planının Hazırlanması
  6. Analiz
   • Süreç Akışı, Balıkkılçığı, 5 Neden
   • Sebep-Etki Matrisi
  7. İyileştirme Fikirlerinin Seçilmesi ve Uygulanması
   • TRIZ (Uygulama)
   • Nominal Grup Tekniği (Uygulama)
  8. Sonuçların Doğrulanması
  9. Sürekliliğin Sağlanması ve Standardizasyon
  10. Yaygınlaştırma

Katılımcı Profili: Bölüm yöneticileri, süreç iyileştirmesinde yer alan çalışanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.