ileri kaızen Eğitimi

Süreçlerinde kaizen -sürekli iyileştirme- faaliyetlerini şirket kültürü haline getirmiş firmalar kendi sektörlerinde açık bir şekilde fark yaratmaktadırlar. Odaklanmış Kaizen Gruplarının süreç iyileştirmelerinde doğru araçları kullanma kabiliyetine sahip olmaları işletme başarısı için oldukça önemlidir.  

İleri Kaizen Eğitimi‘ nde amaç; katılımcılara süreç kabiliyetlerinin istatistiksel metotlarla tespiti, analizi ve kollektif aklın kullanımıyla iyileştirme fikirlerinin oluşturulması sürecine liderlik yapabilecek kabiliyet kazandırmaktır.

ileri kaızen Eğitim içeriği

 1. Kaizen Konusunun Seçilmesi
  • Kırılım ve Kapsam Belirlenmesi
  • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
  • Sigma Cinsinden Proses Kabiliyeti (Uygulama)
 2. Hedefin Belirlenmesi
 3. Ekibin Oluşturulması
 4. Mevcut Durum Tespiti
 5. Proje Planının Hazırlanması
 6. Analiz
  • Süreç Akışı, Balıkkılçığı, 5 Neden
  • Sebep-Etki Matrisi
 7. İyileştirme Fikirlerinin Seçilmesi ve Uygulanması
  • TRIZ (Uygulama)
  • Nominal Grup Tekniği (Uygulama)
 8. Sonuçların Doğrulanması
 9. Sürekliliğin Sağlanması ve Standardizasyon
 10. Yaygınlaştırma

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Süreç İyileştirme Uzmanları

İş süreçlerini optimize etmek ve sürekli iyileştirme prensiplerini derinlemesine uygulamak isteyen uzmanlar, İleri Kaizen eğitimi alarak becerilerini geliştirebilir.

Yalın Üretim Uzmanları ve Yöneticileri

Üretim süreçlerinde Yalın metodolojilerini uygulayan kişiler, İleri Kaizen eğitimi ile Yalın 6 Sigma ve Kaizen yaklaşımlarını daha etkin kullanabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Sürekli kalite iyileştirmesi için Kaizen prensiplerini derinlemesine anlamak isteyen kalite uzmanları, İleri Kaizen eğitimi alarak kalite süreçlerinde yenilikler yapabilirler.

Üretim ve Proses Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak isteyen mühendisler, Kaizen metodolojisini kullanarak üretimde sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Sürekli iyileştirme projelerine liderlik eden veya ekip yöneten kişiler, İleri Kaizen eğitimi alarak Kaizen uygulamalarını yönetebilir ve ekiplerine liderlik edebilir.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini desteklemek ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek isteyen üst düzey yöneticiler, İleri Kaizen eğitimi alarak stratejik yönlendirme yapabilirler.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Tedarik zincirindeki süreçleri optimize etmek ve lojistik operasyonlarında sürekli iyileştirme sağlamak için Kaizen yaklaşımını derinlemesine anlamak isteyen uzmanlar, İleri Kaizen eğitimi alabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.