Temel İstatistik Eğitimi

Temel İstatistik Eğitimi, istatistik sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimidir.      

Bu eğitimin amaçı firmada, SPC (İstatiksel Proses Kontrol),  yeterlilik analizleri (MSA, R&R) ve 6 Sigma gibi konularda faaliyet gösterecek katılımcılara Temel İstatistik konusunda yeterli donanımı kazandırmak olacaktır.

Temel İstatistik Eğitimi İçeriğitemel-istatistik1

 • Temel istatistik kavramları
 • Veri Kavramı ve Veri Topmala Yöntemleri
 • Anakütle – Örnekleme
 • Nitel (Kalitatif), Nicel (Kantitatif) veriler
 • Kesikli ve sürekli veriler
 • Ortalamalar, Varyans, Standart Sapma
 • Seriler
 • Histogram
 • Binom dağılımı
 • Normal dağılım.
 • Tolerans, Kontrol Limitleri, Aralıklar

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak ve karakuşak adayları

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.