Temel İstatistik Eğitimi

Temel İstatistik Eğitimi, istatistik sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimidir.      

Bu eğitimin amaçı firmada, SPC (İstatiksel Proses Kontrol),  yeterlilik analizleri (MSA, R&R) ve 6 Sigma gibi konularda faaliyet gösterecek katılımcılara Temel İstatistik konusunda yeterli donanımı kazandırmak olacaktır.

temel istatistik Eğitim içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Öğrenciler ve Akademisyenler

Üniversite veya lise seviyesinde okuyan öğrenciler ile akademisyenler, istatistiksel kavramları öğrenmek ve derslerinde veya araştırmalarında uygulamak için Temel İstatistik eğitimi alabilir.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

Verilerle çalışan ve istatistiksel analizler yapması gereken kişiler, Temel İstatistik eğitimi ile istatistiksel araçları ve yöntemleri öğrenebilir.

Pazarlama ve Satış Uzmanları

Müşteri davranışlarını analiz etmek, pazarlama kampanyalarını değerlendirmek veya satış verilerini analiz etmek için istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyan kişiler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya hizmet kalitesini değerlendirmek ve istatistiksel kontrol tekniklerini kullanmak için istatistiksel bilgiye sahip olmak isteyen kalite uzmanları.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Deneyler tasarlamak, sonuçları analiz etmek ve yeni ürünler veya süreçler geliştirmek için istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyan Ar-Ge profesyonelleri.

Sağlık ve Tıbbi Araştırma Uzmanları

Klinik araştırmalar veya tıbbi verileri analiz etmek için istatistiksel becerilere ihtiyaç duyan sağlık profesyonelleri.

Üretim ve Proses Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve süreç değişkenliklerini analiz etmek için istatistiksel araçları öğrenmek isteyen mühendisler.

İşletme Yöneticileri ve Proje Yöneticileri

İş kararlarını desteklemek için istatistiksel bilgiye ihtiyaç duyan yöneticiler ve proje liderleri.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.