Ücret yönetimi ve Yan Haklar Tasarımı

İş büyüklüklerini göz önünde bulundurarak, doğru ücret ilkesine dayalı bir ödeme yapısı oluşturmak, işletmeler için önemlidir. Bu, işletmenin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunur ve çalışanların motivasyonunu artırır. Piyasa ile uyumlu ücret yönetimi, rekabetçi ücretlendirme stratejileriyle hedefler arasında bir denge sağlar. Bu sayede işletmeler, çalışanlarına adil bir ücret sunabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.

Ücret yönetimi ve yan hakların analitik yaklaşımla düzenlenmesi, çalışan motivasyonunu artırır ve iş gücü bağlılığını güçlendirir. Aynı zamanda şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yan haklarla birlikte bütünlük içinde düzenlenen ücret yönetimi, çalışan memnuniyetini artırır ve işveren markasını güçlendirir. Bu da yetenek çekme ve elde etme konusunda rekabet avantajı sağlar.

Doğru ücret ilkesine dayalı bir ödeme yapısı oluşturmak ve yan hakları analitik yaklaşımla düzenlemek, işletmelerin sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunur ve çalışanların motivasyonunu artırır.

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar Tasarımı eğitim içeriği

Eğitim planı, ücret yönetimi ve yan haklar tasarımı eğitiminde katılımcıların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlayarak, çalışanların ücretlendirme ve yan haklarla ilgili mevcut uygulamaları anlayarak, bu konuları stratejik bir bakış açısıyla kurgulayabilmelerini ve işyerlerinde daha etkin bir şekilde yönetebilmelerini amaçlar.

Eğitim aynı zamanda, işletmeler için sürdürülebilir bir ücret ve yan haklar politikası oluşturmak için gereken stratejik adımları anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacak kapsamlı bir çerçeve sunar.

1. Modül: Ücret Yönetimi Temelleri
 • Ücret yönetimi nedir ve neden önemlidir?
 • Ücret politikaları ve stratejileri
 • Ücret yapısı ve bileşenleri
 • Ücret belirleme yöntemleri ve faktörleri
 • Ücret adaleti ve eşitlik
 • Yan haklar nedir ve neden önemlidir?
 • Yasal gereksinimler ve düzenlemeler
 • Yan hakların çeşitleri ve bileşenleri
 • Yan haklar politikaları ve stratejileri
 • Yan haklar yönetimi ve iletişimi
 • Veri analitiği ve ücret yönetimi
 • Yan haklar analitiği ve tasarımı
 • Performans değerlendirme ve ücret ilişkisi
 • Piyasa verileri ve rekabetçi ücretlendirme
 • İşletmenin hedefleri ve stratejileri
 • İşletmenin sektörü ve rekabet ortamı
 • İşletmenin çalışan profili ve ihtiyaçları
 • İşletmenin bütçe ve kaynakları

Bu modüller, eğitimin süresine ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. Ayrıca, her modül içinde pratik uygulamalar, grup çalışmaları ve vaka analizleri gibi etkileşimli öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır.

Bu eğitime kimler katılmalı?

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

İnsan kaynakları yöneticileri ve uzmanları, şirket içindeki ücret politikalarını ve yan haklarını tasarlama, uygulama ve yönetme konusunda uzmanlaşmalıdır. Bu eğitim, onların yetkinliklerini artırabilir ve en iyi uygulamaları öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Muhasebe ve Finans Uzmanları

Ücretler ve yan haklar, şirketlerin finansal performansını doğrudan etkileyen unsurlardır. Muhasebe ve finans uzmanları, bu konuları anlamalı ve bütçe oluşturma, maliyet hesaplama ve finansal raporlama gibi alanlarda yeteneklerini geliştirmelidir.

Üst Düzey Yöneticiler

CEO’lar, CFO’lar ve diğer üst düzey yöneticiler, şirketin stratejik hedeflerini desteklemek için uygun ücret ve yan hakları politikalarının nasıl oluşturulacağını anlamalıdır.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

3 Gün

Sertifika

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.