Ücret yönetimi ve Yan Haklar Tasarımı

İş büyüklüklerini göz önünde bulundurarak, doğru ücret ilkesine dayalı bir ödeme yapısı oluşturmak, işletmeler için önemlidir. Bu, işletmenin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunur ve çalışanların motivasyonunu artırır. Piyasa ile uyumlu ücret yönetimi, rekabetçi ücretlendirme stratejileriyle hedefler arasında bir denge sağlar. Bu sayede işletmeler, çalışanlarına adil bir ücret sunabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.
Ücret yönetimi ve yan hakların analitik yaklaşımla düzenlenmesi, çalışan motivasyonunu artırır ve iş gücü bağlılığını güçlendirir. Aynı zamanda şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yan haklarla birlikte bütünlük içinde düzenlenen ücret yönetimi, çalışan memnuniyetini artırır ve işveren markasını güçlendirir. Bu da yetenek çekme ve elde etme konusunda rekabet avantajı sağlar.
Sonuç olarak, doğru ücret ilkesine dayalı bir ödeme yapısı oluşturmak ve yan hakları analitik yaklaşımla düzenlemek, işletmelerin sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunur ve çalışanların motivasyonunu artırır.

Eğitim Planı

Eğitim planı, eğitimin süresine ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ücret yönetimi ve yan haklar tasarımı eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

1. Modül: Ücret Yönetimi Temelleri
– Ücret yönetimi nedir ve neden önemlidir?

– Ücret politikaları ve stratejileri

– Ücret yapısı ve bileşenleri

– Ücret belirleme yöntemleri ve faktörleri

 

– Ücret adaleti ve eşitlik
2. Modül: Yan Haklar Tasarımı

– Yan haklar nedir ve neden önemlidir?

– Yasal gereksinimler ve düzenlemeler

– Yan hakların çeşitleri ve bileşenleri

-Yan haklar politikaları ve stratejileri

– Yan haklar yönetimi ve iletişimi

3. Modül: Analitik Yaklaşım

– Veri analitiği ve ücret yönetimi

– Yan haklar analitiği ve tasarımı

– Performans değerlendirme ve ücret ilişkisi

– Piyasa verileri ve rekabetçi ücretlendirme

4. Modül: İşletme İhtiyaçlarına Göre Özelleştirme

– İşletmenin hedefleri ve stratejileri

– İşletmenin sektörü ve rekabet ortamı

– İşletmenin çalışan profili ve ihtiyaçları

– İşletmenin bütçe ve kaynakları

Bu modüller, eğitimin süresine ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. Ayrıca, her modül içinde pratik uygulamalar, grup çalışmaları ve vaka analizleri gibi etkileşimli öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır.
Bu eğitim planı, temel bilgileri kapsayan bir genel bakış sağlar. İşletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre daha spesifik bir eğitim planı oluşturulur. Ayrıca, eğitim sürecini takip eden bir değerlendirme ve geri bildirim mekanizması da uygulanabilmektedir.

 

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.