İnsan Kaynakları Yönetimi

Organizasyonel Mükemmellik yolculuğunda, insan kaynakları yönetimi başarı için belirleyici bir faktördür. Stratejik plana uyum ve analitik yaklaşım, bu süreçte öncelikli hedeflerimizi şekillendiren kilit unsurlardır.

İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşma yolculuğunda bir rehberdir. Stratejik plana uyum, insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının organizasyonun genel hedefleriyle örtüşmesini ve bu hedeflere katkı sağlamasını içerir.

Bu bağlamda, işe alım, yetenek yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi insan kaynakları süreçleri stratejik hedeflere entegre edilerek organizasyonun başarısına katkıda bulunur.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Analitik yaklaşım, süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Veri odaklı kararlar almak, organizasyonun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilme ve süreçleri sürekli iyileştirme konusunda yardımcı olur. İnsan kaynakları analitiği, performans değerlendirmeleri, yetenek analizi ve işgücü planlaması gibi alanlarda bilgiye dayalı stratejiler geliştirilmesine olanak tanır.

İnsan Kaynakları modüllerinde mevcut durumu ve ilerlemeyi HRAsmt® aracını kullanarak takip etmek, süreçleri daha etkili bir şekilde yönetmemize olanak tanır. HRAsmt®, veri analitiği ve raporlama yetenekleriyle insan kaynakları profesyonellerine kapsamlı bir bakış açısı sunarak, organizasyonel performansın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda önemli bilgiler sağlar. Gemba Akademi olarak sektör tecrübemiz ve deneyimli danışmanlarımızla birlikte, çalıştığımız firmalara sağladığımız destekle bu aracın potansiyelini daha da güçlendiriyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi – Organizasyonel Mükemmellik

Uygulama Modelimiz

Uygulama modelimiz sektör fark etmeksizin 6 modülden oluşmaktadır. Her aşaması müşterinin süreçleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz Firma İçi ve Genel Katılıma Açık olarak uygulanır.