Stage & Gate Eğitimi

 • Dünyadaki en yaygın inovasyon süreç yaklaşımı
 • Robert Cooper tarafından 1986’de ortaya atıldı
 • İlk uygulayıcılar Dupont, Nortel ve Pratt&Whitney
 • Ardından P&G, Emerson Electric ve dünya çapında binlerce kuruluş…

Stage and Gate ( Aşama-Geçit),  bir ürünün fikir aşamasından hayata geçirilişine kadar olan adımların etkin şekilde yönetilmesine yönelik bir  ürün geliştirme sürecidir.

Katma değer yaratmayan fikirlerin elenmesini ve sadece kuruluşa değer yaratacak projelere kaynak ayırılarak hayata geçirilmesini sağlar.

 Aşama: Projenin geliştirildiği aşamalardır

 • Farklı bölümlerden katılım
 • Araştırma
 • Teknik geliştirme
 • Geçit dokümanlarının hazırlığı 

Geçit: Projenin bir sonraki aşamaya geçme kararının alındığı noktalardır

 • Red – Fikir havuzuna geri
 • Devam – bir sonraki aşamaya
 • Revizyon – Yeniden çalışılmak üzere bir önceki aşamaya

Stage & Gate Süreci neleri sağlar?

 • Yeni fikirlerin tek bir havuzda toplanması
 • Sadece katma değer yaratacak projelere emek ve kaynak harcanması
 • Başarılı olamayacak fikir ve projelerin erken aşamalarda elenmesi
 • Projelerin lansman sonrası değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısıtlı kaynakların (zaman, insangücü, finans) en etkin şekilde kullanımı

Stage & Gate Eğitimi İçeriği

 • Aşama&Geçit süreci nedir?
 • Aşama&Geçit süreci dokümanları
 • Aşama&Geçit süreci yararları
 • Aşama&Geçit süreci kapsamı
 • Proje çeşitleri
 • Fikir havuzu-Kaynaklar
 • Fikir havuzu-İşleyiş
 • Filtreleme
 • Geçit sorumluları kimlerdir, rolleri?
 • Geçit-1 / Aşama-1
 • Geçit-2/ Aşama-2
 • Geçit-3 / Aşama-3
 • Geçit-4 / Aşama-4
 • Geçit-5 / Aşama-5
 • Lansman sonrası değerlendirme
 • Hızlandırılmış uygulama
 • Aşama-Geçit süreç koordinatörü
 • Aşama-Geçit süreç gözden geçirme

Katılımcı Profili:AR-GE Çalışanları, İnovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarında yer alan her kademeden yöneticiler ve çalışanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.