Yalın üretim araçları Eğitimi

Yalın Üretim Araçları Eğitimi, temel yapısıyla değer katmayan olguların minimize edilmesini amaçlar. Bu doğrultuda kullanılan tüm araçlar kayıpların ortadan kaldırılması yada azaltılmasını için kullanılır. Eldeki olanakların üretken kullanımına yönelik yaklaşım, teknik ve uygulamalar içerir. Yalın bir organizasyonda faaliyetler işlerin akışına göre düzenlenmiştir. Müşteri beklentilerini karşılayan ürünler en kısa sürede en düşük kayıpla üretim sisteminden geçerler. Düzenlemelerin ek yatırım gerektirmeden yapılması hedeflendiğinden, kalite ve hızdaki artış, doğrudan maliyet düşüşüne neden olur. Yalın tekniklerin tamamı, atölye içinde yapılan, uygulamaya yönelik çalışmalardır.

Yalın düşüncede israf, ürün veya hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Bu nedenle, her türlü israfın (stoklar, beklemeler, gereksiz işler, hatalar, aşırı üretim,….vb.) yok edilmesi gerekir. Yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinden, sadece maliyetler düşmez, müşteriler kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebileceğinden müşteri memnuniyeti artar, piyasa koşullarına uyum esnekliği sağlanır, firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artar.

Bu eğitimde amaç Yalın Üretim Tekniklerini süreçlerinde uygulayacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak uzmanlar yetiştirmektir.

Yalın Üretim Araçları Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Proseslerde stabilizasyonun sağlanması
 • Standarlaştırma (Süreç Yaklaşımı)
 • 5S İş Yeri Organizasyonu
 • Değer Akış Haritalama (VSM)
 • Tam Zamanlı Üretim (JIT)
 • SMED
 • Jidouka
 • Poka-Yoke
 • Heijunka, Tek Parça Akışı,
 • Kanban – Çekme Sistemi
 • Toplam Verimli Bakım (TPM)
 • Andon Sistemleri
 • Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi 

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üretim Mühendisleri ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve Yalın üretim tekniklerini uygulamak isteyen mühendisler, Yalın üretim araçları eğitimini alarak süreçlerde verimliliği artırabilir.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın üretim veya sürekli iyileştirme projelerinde çalışan kişiler, Yalın üretim araçları eğitimi ile çeşitli Yalın teknikleri öğrenerek süreçleri iyileştirebilir.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya hizmet kalitesini artırmak ve üretim süreçlerinde kaliteyi sağlamak için Yalın üretim araçları eğitimini kullanarak kaliteyi yükseltebilir.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim tesislerinin yönetiminde görev alan yöneticiler, Yalın üretim araçları eğitimini alarak süreçleri optimize edebilir ve ekiplerine liderlik edebilir.

Süpervizörler ve Takım Liderleri

Üretim hatlarında veya operasyonlarda çalışan süpervizörler, Yalın üretim araçları eğitimini alarak ekiplerini yönlendirebilir ve Yalın prensipleri uygulayabilir.

Bakım ve Destek Personeli

Üretim ekipmanlarının bakımı ve işyeri düzeniyle ilgilenen kişiler, Yalın üretim araçları eğitimi alarak bakım ve destek süreçlerini optimize edebilirler.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinde israfı azaltmak ve verimliliği artırmak için Yalın üretim araçları eğitimini kullanarak süreçleri iyileştirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.