Organizasyon Tasarımı ve Norm Kadro Tanımlama

Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması, bir şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. İyi bir organizasyon tasarımı, şirketin stratejik hedeflerine uygun bir yapı oluşturmayı amaçlar. Bu yapı, işlevsel düzenlemeler ve sorumlulukların belirlenmesiyle birlikte, organizasyonun misyon ve vizyonu ile örtüşen bir konumlandırmayı hedefler.

Norm kadro tanımlama süreci, belirlenen organizasyonel yapının gerektirdiği pozisyonların sayısını, niteliklerini ve rollerini belirleyerek, her pozisyonun şirketin büyüme ve etkinlik hedeflerine uygun şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bu süreçte, şirketin ihtiyaç duyduğu yetenekler ve uzmanlıklar göz önünde bulundurulur. Norm kadro tanımlaması, şirketin içsel güçlüklerini ve dış çevresini dikkate alarak, rekabet avantajı sağlamak ve sürekli başarı elde etmek için önemlidir.

Doğru norm kadro tanımlaması ve organizasyon tasarımı, şirketin verimliliğini artırır, iş süreçlerini iyileştirir ve çalışanların rollerini netleştirir. Ayrıca, işbirliğini teşvik eder, iletişimi kolaylaştırır ve karar verme sürecini hızlandırır. Bu da şirketin rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir bir büyüme sağlar.

Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması sürecinde, şirketin stratejik hedefleri, iş süreçleri, departmanlar arası ilişkiler ve çalışanların yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, değişen pazar koşulları ve teknolojik gelişmeler gibi dış etkenler de dikkate alınmalıdır.

Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması, şirketin başarısı için önemli bir adımdır. Doğru yapılandırılmış bir organizasyon, şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlar ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Bu nedenle, şirketlerin bu süreci dikkatlice planlaması ve uygulaması önemlidir.

Organizasyon Tasarımı ve Norm Kadro Tanımlama Eğitim İçeriği

Eğitim süreci, katılımcıların organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlama konularında derinlemesine anlayış geliştirmelerini, mevcut iş yapılarını daha etkili bir şekilde analiz etmelerini, işlevsel ve verimli bir organizasyon yapısı oluşturabilmek için stratejik planlama ve uygulama becerilerini artırmalarını, böylelikle şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine daha uygun bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Organizasyon Tasarımı Temelleri
 • Organizasyon tasarımının önemi ve faydaları
 • Organizasyonel yapı tipleri ve örnekleri
 • Organizasyonel hedeflerin belirlenmesi
 • Organizasyonel İşlevler ve İlişkilerin Analizi
 • Şirket Stratejisinin Organizasyonel Yapıya Etkisi
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro İlişkisi
 • Değişim Yönetimi ve Uygulama Süreci
 • Norm kadro tanımlamanın amacı ve önemi
 • Norm kadro tanımlama sürecinin adımları
 • Pozisyon analizi ve tanımlama yöntemleri
 • Yetenek ve uzmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Organizasyonel yetkinliklerin tanımlanması
 • Rollerin belirlenmesi ve sorumlulukların tanımlanması
 • İş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi
 • İşe alım ve terfi süreçlerinde norm kadro kullanımı
 • Organizasyonel yetkinliklerin tanımlanması
 • Değişim direnci ve başa çıkma stratejileri
 • İletişim stratejileri ve paydaş yönetimi
 • Eğitim ve geliştirme programlarının planlanması
 • Gerçek dünya örnekleri üzerinden organizasyon tasarımı analizi
 • Norm kadro tanımlama egzersizleri ve grup çalışmaları
 • Katılımcıların iş yapısını geliştirme örnek projeleri

Bu Eğitime kimler katılmalı?

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

Organizasyonel yapılarla ilgili süreçleri yöneten veya bu süreçlerde rol alan insan kaynakları yöneticileri, uzmanları ve danışmanları.

İdari ve Operasyonel Yöneticiler

Şirketin organizasyon yapısını belirleme ve norm kadro oluşturma süreçlerinde aktif rol oynayan yöneticiler.

İş Analistleri

İş analizi ve rol tanımlama süreçlerini yürüten veya bu süreçlerde yer alan analistler.

Strateji ve Planlama Profesyonelleri

Şirketin stratejik hedeflerine uygun organizasyonel yapı ve norm kadro oluşturma süreçlerine katkı sağlayacak profesyoneller.

Yönetim Danışmanları

Organizasyonel değişim ve iyileştirme süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunan profesyoneller.

Genel Bilgiler

Egitim Süresi

2 Gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.