Organizasyon Tasarımı ve Norm Kadro Tanımlama

Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması, bir şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. İyi bir organizasyon tasarımı, şirketin stratejik hedeflerine uygun bir yapı oluşturmayı amaçlar. Bu yapı, işlevsel düzenlemeler ve sorumlulukların belirlenmesiyle birlikte, organizasyonun misyon ve vizyonu ile örtüşen bir konumlandırmayı hedefler.
Norm kadro tanımlama süreci, belirlenen organizasyonel yapının gerektirdiği pozisyonların sayısını, niteliklerini ve rollerini belirleyerek, her pozisyonun şirketin büyüme ve etkinlik hedeflerine uygun şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bu süreçte, şirketin ihtiyaç duyduğu yetenekler ve uzmanlıklar göz önünde bulundurulur. Norm kadro tanımlaması, şirketin içsel güçlüklerini ve dış çevresini dikkate alarak, rekabet avantajı sağlamak ve sürekli başarı elde etmek için önemlidir.
Doğru norm kadro tanımlaması ve organizasyon tasarımı, şirketin verimliliğini artırır, iş süreçlerini iyileştirir ve çalışanların rollerini netleştirir. Ayrıca, işbirliğini teşvik eder, iletişimi kolaylaştırır ve karar verme sürecini hızlandırır. Bu da şirketin rekabet gücünü artırır ve sürdürülebilir bir büyüme sağlar.
Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması sürecinde, şirketin stratejik hedefleri, iş süreçleri, departmanlar arası ilişkiler ve çalışanların yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, değişen pazar koşulları ve teknolojik gelişmeler gibi dış etkenler de dikkate alınmalıdır.
Sonuç olarak, organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlaması, şirketin başarısı için önemli bir adımdır. Doğru yapılandırılmış bir organizasyon, şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlar ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Bu nedenle, şirketlerin bu süreci dikkatlice planlaması ve uygulaması önemlidir.

Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlama eğitim süreci, şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak planlanır. Bu sürecin ana konuları ve eğitim planı:

1. Organizasyon Tasarımı Temelleri:
– Organizasyon tasarımının önemi ve faydaları
– Organizasyonel yapı tipleri ve örnekleri
– Organizasyonel hedeflerin belirlenmesi
– İş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi

2. Norm Kadro Tanımlama Süreci:
– Norm kadro tanımlamanın amacı ve önemi
– Norm kadro tanımlama sürecinin adımları
– Pozisyon analizi ve tanımlama yöntemleri
– Yetenek ve uzmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi

3. Organizasyonel Yetkinlikler ve Roller:
– Organizasyonel yetkinliklerin tanımlanması
– Rollerin belirlenmesi ve sorumlulukların tanımlanması
– İş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi
– İşe alım ve terfi süreçlerinde norm kadro kullanımı

 

3. Değişim Yöntemi ve İletişim:
– Organizasyonel yetkinliklerin tanımlanması
– Değişim direnci ve başa çıkma stratejileri
– İletişim stratejileri ve paydaş yönetimi
– Eğitim ve geliştirme programlarının planlanması

 

Eğitim Planı

1. Giriş:
– Organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlama kavramlarının tanıtımı
– Eğitim hedeflerinin belirlenmesi
2. Modül 1: Organizasyon Tasarımı Temelleri
– Konu sunumu ve tartışma
– Grup çalışması: Örnek organizasyon yapılarının analizi
3. Modül 2: Norm Kadro Tanımlama Süreci
– Konu sunumu ve tartışma
– Örnek norm kadro tanımlama sürecinin adımlarının uygulanması
4. Modül 3: Organizasyonel Yetkinlikler ve Roller
– Konu sunumu ve tartışma
– Rol tanımları ve iş tanımlarının oluşturulması için grup çalışması
5. Modül 4: Değişim Yönetimi ve İletişim
– Konu sunumu ve tartışma
– Değişim yönetimi senaryosunun analizi ve çözüm önerileri
6. Uygulama ve Değerlendirme:
– Norm kadro tanımlama sürecinin gerçek bir örneğinin uygulanması
– Eğitim sonu değerlendirme ve katılımcı geri bildirimleri
Bu eğitim planı, katılımcıların organizasyon tasarımı ve norm kadro tanımlama sürecini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Eğitim, konu sunumları, grup çalışmaları, senaryo analizleri ve uygulama çalışmaları gibi etkileşimli öğrenme yöntemlerini içermektedir. Ayrıca, eğitim sonunda katılımcıların performansını değerlendirmek ve geri bildirim almak önemlidir.

 

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.