Neden operasyonel mükemmellik

Organizasyonel mükemmellik, işletmelerin sadece iç operasyonlarını değil, aynı zamanda stratejik hedeflerine ulaşma yolunda da kilit bir rol oynar. Bu yaklaşım, iş süreçlerini optimize ederken aynı zamanda organizasyonun genel stratejik vizyonuyla uyumlu olmasını sağlar. Liderlik, bu dengeyi kurmada önemli bir faktördür. Liderler, operasyonel mükemmellik ilkesini benimseyerek hem günlük operasyonları etkili bir şekilde yönetirler hem de uzun vadeli stratejik hedeflere odaklanırlar. Operasyonel mükemmellik aynı zamanda sürekli iyileştirme prensibini içerir. İşletmeler, sürekli olarak süreçlerini gözden geçirir, verileri analiz eder ve performanslarını artırmak için yeni fırsatlar ararlar. Bu sürekli iyileştirme, organizasyonların rekabet avantajını sürdürebilmelerini ve değişen pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarını sağlar. Teknoloji entegrasyonu, operasyonel mükemmellik yaklaşımının önemli bir unsuru olarak öne çıkar. Yapay zeka, otomasyon, büyük veri analitiği gibi ileri teknolojiler, iş süreçlerini daha verimli hale getirir, hataları azaltır ve karar almayı güçlendirir. Ayrıca, müşteri deneyimini iyileştirme ve yeni iş modellerini keşfetme konularında organizasyonlara geniş olanaklar sunar. Operasyonel mükemmellik ilkesi, organizasyonların hem günlük operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olur hem de stratejik hedeflere uyumlu bir şekilde ilerlemelerini sağlar. Bu yaklaşım, liderlik, sürekli iyileştirme ve teknoloji entegrasyonu gibi unsurları bir araya getirerek işletmelerin sürdürülebilir başarı elde etmelerine katkıda bulunur.

Operasyonel Mükemmellik firmalarımızın temel bir ilkesidir. Bu çerçevede, iş süreçlerini optimize etme, verimliliği artırma ve müşteri memnuniyetini maksimize etme hedefleriyle hareket ediyoruz. Operasyonel mükemmellik modeli, sürekli iyileştirme ve etkinlik artırma prensiplerini benimseyerek, iş ortaklarımızın rekabet avantajını güçlendirmek ve sürdürülebilir başarı elde etmelerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmış bir strateji olarak öne çıkıyor. Sürekli İyileştirme: Operasyonel mükemmellik modeli, sürekli iyileştirme prensiplerini temel alır. Bu, iş süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, değer yaratma noktalarının tanımlanması ve bu noktalarda iyileştirmeler yapılması anlamına gelir. Verimlilik ve Kapasite Kullanım Optimizasyonu: İş süreçlerinin optimize edilmesiyle birlikte, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenir. Bu, maliyetleri düşürme ve operasyonel hızı artırma konularında önemli avantajlar sağlar. Eğitim ve Personel Gelişimi: Operasyonel mükemmellik, çalışanların yeteneklerini geliştirme ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik etme üzerine odaklanır. Bu, ekiplerin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Müşteri Odaklılık: Operasyonel mükemmellik modeli, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak, ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek bu çabanın önemli bir parçasıdır. Teknoloji Takibi ve Entegrasyon: Operasyonel mükemmellikte teknoloji takibi, iş süreçlerinin otomasyonu, veri analitiği, yapay zeka, IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımını içerir. Bu teknolojiler, iş süreçlerini daha akıllı, hızlı ve verimli hale getirerek operasyonel mükemmelliği destekler. Otomasyon: Rutin ve tekrarlayan görevlerin otomasyonu, insan kaynaklarını daha stratejik görevlere yönlendirir ve hataları azaltır. Veri Analitiği: İş süreçlerinden elde edilen verilerin analizi, karar alma süreçlerini güçlendirir ve operasyonel etkinlikleri optimize etmek için değerli içgörüler sunar. Yapay Zeka: Yapay zeka, tahminsel analizler ve karar destek sistemleriyle operasyonel süreçleri daha akıllı hale getirir. Bu, talep tahmininden stok yönetimine kadar bir dizi alanda fayda sağlar. IoT (Nesnelerin İnterneti): Nesnelerin interneti, fiziksel nesneler arasında veri alışverişi sağlayarak üretim süreçlerini optimize eder ve bakım maliyetlerini azaltır. Operasyonel mükemmellik modeli, teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ederek, iş süreçlerindeki verimliliği ve rekabet avantajını artırmak için bu teknolojileri entegre etmeye odaklanır. Bu sayede, organizasyonlar daha hızlı, esnek ve müşteri odaklı bir operasyonel yapıya kavuşabilirler. Danışmanlık desteği verdiğimiz firmalarımızda, başlangıçta Operasyonel Mükemmellik seviyelerini değerlendirmek amacıyla bir check-up gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık süreci boyunca ise OpExAsmt® aracını kullanarak operasyonel mükemmellik seviyelerindeki değişimleri takip ediyoruz.

8 Adımda Operasyonel Mükemmellik Yolculuğu

Adım 1 - Standartlaşmanın Başarılması (İş Akışının Görselleştirilmesi)

Bu aşamanın en önemli kısmı, ilgili tüm departmanların temsilcileriyle gerçekleştirilen saha toplantılarını içerir, her birinden en az bir tane. Bu toplantılar vardiya veya günlük üretimler temel alınarak yapılır. Bu aşamada beklenen sonuç, iş akışının görselleştirilmesidir;

 • Asakai / BIQ toplantıları
 • Görsel Yönetim
 • İnsan Gelişimi
 • Otonom Bakım
 • 5S – Görsel Yönetim
 • İSG
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Değer Akış Haritalama (VSM)
Adım 2 - Sistematik Yaklaşım (Görünür Kesintiler)

Bu seviyenin tamamlanması sağlandıktan sonra, süreç denetimlerini içeren geçiş Seviye 2’ye yapılır. Bu aşamada, saha çalışanlarının sorun çözme ve liderlik becerilerini geliştirerek otonom yönetim için temel atılır. Hedeflenen sonuç, süreçlerdeki kesinti ve sapmaların hızlı bir şekilde tespit edilmesidir.

 • Profesyonel Bakım
 • Standart İş
 • Yalın Liderlik
 • BIQ Dağıtımı
 • Pareto – PDCA (PUKÖ) Uygulamaları
Adım 3 - Sürekli İyileştirme

Bu aşamada, saha çalışanlarının yeterli seviyeye ulaşan yetkinlikleriyle ölçülebilir mevcut durum yetenekleri oluşturulur. Standartlar belirlenir ve çalışanlar, dış destek olmaksızın süreçlerdeki kesinti ve sapmalarla ilgilenebilirler. Bu aşama, sistemsel iyileştirmeler için temel oluşturur ve sistemsel gelişmeler için (özellikle maliyet bazlı) hedefler ile başarılar arasındaki farklar dikkate alınır.

 • PDCA Toplantıları
 • Kobetsu Kaizen
 • Hızlı Kaizen
 • Kaizen Komitesi
 • SMED
 • Öneri Sistemi
Adım 4 - Mükemmelliği Hedefleme

İşlem yetenekleri ve operasyonel seviyeler ölçülür. Maliyet temelli süreç iyileştirmeleri istatistiksel yöntemler kullanılarak uygulanır.

 • 6 Sigma Yeşil Kuşak
 • 6 Sigma Sarı Kuşak
 • İstatistiksel Süreç Kontrolü (Six Pack)
 • PB – OB Geçişleri
 • En İyi Uygulama Sistemi
 • Poka Yoke – QA (Kalite Güvencesi) Matrisi
Adım 5 - Tam Zamanında Üretim

Operasyonel Mükemmellik’in bu aşamasında, yönetim, önceden operasyonları sürdürmek için harcanan zamanı artık operasyonları genişletmek için kullanma fırsatı bulur.

 • Çekme Sistemleri
 • Spaghetti Diyagramları
 • MTM- İş Etüdü – Ergonomi
 • SMED Dağıtımı
 • İş Yükü ve Hat Dengeleme
 • Poka-Yoke / Hata Önleme Uygulamaları
 • Dijitalleşme ve Otomasyon
Adım 6 - Strateji

İş gücünün uzmanlık alanı olan israfın ortadan kaldırılması, yönetim tarafından iş stratejilerinin oluşturulmasında bu yeteneğin gücü kullanılarak gerçekleşir. Bu aşamada düzen optimizasyonları önemlidir.

 • SWOT
 • Risk Management
 • Değişim Yönetimi
 • TRIZ-ARIZ Uygulamaları
 • Dijitalleşme ve Otomasyon
Adım 7 - Uzmanlaşma

6 Sigma uygulamaları tüm çalışanlar arasında yaygınlaşır. İşlem parametreleri, istatistiksel uygulamalar aracılığıyla oluşturulan modellere dayanarak belirlenir.

 • 6 Sigma Kara Kuşak
 • 6 Sigma Yeşil Kuşak Dağıtımı
 • 6 Sigma Sarı Kuşak Dağıtımı
 • İş Modellemeleri
 • DOE
 • Dijitalleşme ve Otomasyon
Adım 8 - Öngörü Seviyesine Ulaşma

Yüksek yetenekli süreçler tasarlanır. Yenilikçi yaklaşımlar iş kültürünün bir parçası haline gelir. Bu aşamada, işletmelerin öngörüleri olan orta ve uzun vadeli planları bulunmaktadır.

 • 6 Sigma Tasarımı
 • Optimizasyon
 • Stratejik Planlama (Hoshin Kanri)