MSA Eğitimi - Ölçüm Sistemi Analizi

MSA Eğitimi (Ölçüm Sistemleri Analizi), IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde her yeni ürün devreye alınmasında ve seri imalatta müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karakteristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak amacıyla kullanılan yöntemdir.

Ölçüm varyasyonunun toplam proses varyasyonuna katkısının kabul edilebilir seviyede kalması, sistemin güvenilirliğini, aksi durum ise ölçüm sisteminin iyileştirilmesi gerektiğine işaret eder. Doğru ölçemediğimiz bir prosesi doğru yönetmemiz mümkün değildir. MSA Eğitimi‘ nde ölçüm sistemine ait değişkenlikler kategorisel bazda analiz edilerek sistemin yeterliliğinin yanı sıra her bir kategorinin toplam değişkenliğe katkısını da istatistiksel olarak ortaya koyacak şekilde uygulamalar gerçek ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır.

Ölçüm Sistemi Neleri İçerir?Msa

  • Ölçüm cihazlarını,
  • Ölçüm yapan operatörleri,
  • Ölçüm ortamını,
  • Ölçüm prosedürlerini ve
  • Ölçüm için yardımcı ekipmanları içerir.

MSA Eğitimi Kavramları 

Tekrarlanabilirlik (Repeatability)

Aynı parçanın aynı karakteristiğinin bir ölçüm cihazı kullanılarak birçok kere bir operatör tarafından ölçüldüğünde ortaya çıkan değişkenliktir.

Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility)

Aynı parça üzerinde aynı karakteristiğin birçok kere farklı operatör tarafından aynı ölçüm cihazı kullanılarak yapılan ölçümlerin ortalamasındaki değişkenliktir.

Kararlılık

Uzun bir süre içinde aynı ana parçaların bir karakteristiğinin bir ölçüm sistemi (test/cihaz) aracılığıyla elde edilen ölçümlerindeki toplam değişkenliktir.

MSA Eğitimi’ nde amaç, katılımcıların eğitim sonunda MSA adımları olan Tekrarlanabilirlik, Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R), Kararlılık, Doğrusallık aşamalarını süreçleri içerisindeki ölçüm sistemlerinde analiz edebilecek duruma ulaşması olacaktır. Eğitimler firma tarafından kullanılacak program üzerinden gerçekleştirilir.

MSA Eğitim içeriği

  • Tekrarlanabilirlik
  • Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R)
  • Kararlılık
  • Doğrusallık

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürünlerin veya hizmetlerin kalite standartlarına uygunluğunu değerlendiren kişiler, ölçüm sistemlerinin güvenilirliğini doğrulamak için MSA eğitimine ihtiyaç duyarlar.

Üretim ve Proses Mühendisleri

Üretim süreçlerinde kullanılan ölçüm aletlerinin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini değerlendirmek için MSA eğitimi alan bu profesyoneller, süreçlerin doğru ve güvenilir çalışmasını sağlar.

Test ve Ölçüm Teknisyenleri

Laboratuvarlarda veya üretim tesislerinde ölçüm ve test işleriyle uğraşan teknisyenler, ölçüm sistemlerinin analizini yapabilmek için MSA eğitimine katılmalıdır.

Süreç İyileştirme Uzmanları

Yalın 6 Sigma veya diğer süreç iyileştirme yöntemlerini kullanan kişiler, projelerinde kullanılan ölçüm sistemlerinin güvenilirliği ve doğruluğu hakkında bilgi sahibi olmak için MSA eğitimi alabilirler.

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

Üretim ve operasyon süreçlerinin kalitesini ve verimliliğini sağlamakla sorumlu yöneticiler, MSA eğitimi ile ölçüm sistemlerinin güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Yeni ürün ve süreçler üzerinde çalışan araştırma ve geliştirme profesyonelleri, ölçüm sistemlerinin doğruluğunu ve tutarlılığını değerlendirmek için MSA eğitimine ihtiyaç duyabilirler.

Tedarik Zinciri ve Tedarikçi Kalite Uzmanları

Tedarikçilerin ürün ve hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için ölçüm sistemlerini inceleyen kişiler, MSA eğitimi alarak tedarikçilerin kullandığı ölçüm sistemlerinin güvenilirliğini değerlendirebilir.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.