MSA Eğitimi – Ölçüm Sistemi Analizi

MSA Eğitimi (Ölçüm Sistemleri Analizi), IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde her yeni ürün devreye alınmasında ve seri imalatta müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karakteristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak amacıyla kullanılan yöntemdir.

Ölçüm varyasyonunun toplam proses varyasyonuna katkısının kabul edilebilir seviyede kalması, sistemin güvenilirliğini, aksi durum ise ölçüm sisteminin iyileştirilmesi gerektiğine işaret eder. Doğru ölçemediğimiz bir prosesi doğru yönetmemiz mümkün değildir. MSA Eğitimi‘ nde ölçüm sistemine ait değişkenlikler kategorisel bazda analiz edilerek sistemin yeterliliğinin yanı sıra her bir kategorinin toplam değişkenliğe katkısını da istatistiksel olarak ortaya koyacak şekilde uygulamalar gerçek ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır.

Ölçüm Sistemi Neleri İçerir?Msa

 • Ölçüm cihazlarını,
 • Ölçüm yapan operatörleri,
 • Ölçüm ortamını,
 • Ölçüm prosedürlerini ve
 • Ölçüm için yardımcı ekipmanları içerir.

MSA Eğitimi Kavramları 

Tekrarlanabilirlik (Repeatability)

Aynı parçanın aynı karakteristiğinin bir ölçüm cihazı kullanılarak birçok kere bir operatör tarafından ölçüldüğünde ortaya çıkan değişkenliktir.

Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility)

Aynı parça üzerinde aynı karakteristiğin birçok kere farklı operatör tarafından aynı ölçüm cihazı kullanılarak yapılan ölçümlerin ortalamasındaki değişkenliktir.

Kararlılık

Uzun bir süre içinde aynı ana parçaların bir karakteristiğinin bir ölçüm sistemi (test/cihaz) aracılığıyla elde edilen ölçümlerindeki toplam değişkenliktir.

MSA Eğitimi’ nde amaç, katılımcıların eğitim sonunda MSA adımları olan Tekrarlanabilirlik, Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R), Kararlılık, Doğrusallık aşamalarını süreçleri içerisindeki ölçüm sistemlerinde analiz edebilecek duruma ulaşması olacaktır. Eğitimler firma tarafından kullanılacak program üzerinden gerçekleştirilir.

MSA Eğitimi İçeriği

msaa

 • Ölçme ve Ölçüm Sistemi kavramları
 • Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
 • Niteliksel ölçme sistemleri
 • Niceliksel ölçme sistemleri
 • Ölçme sistemi analizi adımları
 • Analiz yönteminin belirlenmesi
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Örnek Uygulamalar
  • Tekrarlanabilirlik
  • Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R)
  • Kararlılık
  • Doğrusallık

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak adayları. Firmalarında IATF 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.