NEDEN YALIN 6 SIGMA?

Yalın Altı Sigma, bir şirketin operasyonlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak için Yalın ve Altı Sigma olmak üzere iki metodolojiyi birleştiren bir yönetim sistemidir. Yalın, süreçlerdeki israfın belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına odaklanırken, Altı Sigma istatistiksel analiz yoluyla kusurların azaltılmasına ve kalitenin iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

Bir yönetim sistemi olarak Yalın Altı Sigma, sorunları ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için veriye dayalı yöntemler kullanarak ve ardından israfı ortadan kaldıracak ve kaliteyi artıracak değişiklikleri uygulayarak sürekli iyileştirme için bir çerçeve sağlar. Bu yaklaşım, şirketlerin süreçlerini kolaylaştırmasına, maliyetleri azaltmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

Yalın Altı Sigma’yı bir yönetim sistemi olarak kullanan şirketler, operasyonlarında önemli iyileştirmeler elde edebilir ve bulundukları pazarlarda rekabet avantajı elde edebilirler. Ancak Yalın Altı Sigma’nın uygulanmasının önemli miktarda zaman ve kaynak yatırımı gerektirdiğini ve her şirket için uygun olmayabileceğini unutmamak önemlidir.

Uygulama Modelimiz

Uygulama modelimiz sektör fark etmeksizin 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Her aşaması müşterinin süreçleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmakta;

Eğitimlerimiz

Egitimlerimiz Firma İçi ve Genel Katılıma Açık olarak uygulanır.