Yetenek Yönetimi Eğitimi

Organizasyonun stratejik hedeflerini başarmak için gerekli yeteneklerin belirlenmesi, insan kaynakları yönetiminin kilit bir unsuru olarak öne çıkar. Bu süreç, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için gereken özel yetenekleri tanımlamayı ve mevcut çalışanlar arasında bu yeteneklere sahip olanları belirlemeyi içerir. Bu şekilde, doğru yeteneklere sahip ekipler oluşturularak stratejik hedeflere daha etkili bir şekilde odaklanılabilir.

Yeteneklerin belirlenmesi aynı zamanda, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek eğitim ve gelişim programlarıyla stratejik hedeflere uygun yeteneklerin kazanılmasını sağlar. Bu yetenek odaklı strateji, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçlarına daha iyi adapte olmasına ve rekabet avantajını sürdürmesine yardımcı olmak için çalışanların kariyer planlamalarını destekler.

Yeteneğin Tanımlanması ayrıca, mevcut durum ile hedeflenen arasındaki farkların belirlenmesini ve bir gelişim planının oluşturulmasını içerir. Çalışanların potansiyelini değerlendirerek ortaya çıkmamış yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi de önemlidir. Bu yaklaşımla organizasyon hem mevcut hedeflerini başarma kapasitesini geliştirir hem de gelecekteki hedeflere hazırlıklı olur.

Yetenek Odaklı Strateji Adımları;

1. Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi:

Organizasyonun stratejik hedefleri belirlenir. Bu hedefler, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçlarını ve büyüme planlarını yansıtır.

2. Yetenek Gereksinimlerinin Belirlenmesi:

Stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan yetenekler belirlenir. Bu yetenekler, organizasyonun faaliyet alanına, pazar koşullarına ve rekabet ortamına bağlı olarak değişebilir.

3. Yetenek Değerlendirilmesi:

Mevcut çalışanların yetenekleri ve potansiyelleri değerlendirilir. Bu değerlendirme, performans değerlendirmeleri, yetenek envanterleri, yetenek değerlendirme merkezleri gibi araçlar kullanılarak yapılır.

4. Eksik Yeteneklerin Belirlenmesi:

Mevcut çalışanların eksik olduğu veya geliştirmeleri gereken yetenekler belirlenir. Bu eksiklikler, eğitim ve gelişim programları aracılığıyla giderilmek üzere planlama yapılır.

5. Yetenek Kazanımı ve Gelişimi:

Eksikliği tespit edilen yeteneklerin kazanılması ve mevcut yeteneklerin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim programları düzenlenir. Bu programlar, iç eğitimler, dış eğitimler, mentorluk programları, iş rotasyonları gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirillir.

6. Yetenek Yönetimi:

Yetenekli çalışanların tanımlanması ve kariyer planlamalarının yapılması için bir yetenek yönetimi süreci oluşturulur. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için fırsatlar sunar.

7. Performans Yönetimi:

Performans yönetimi süreci, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve geri bildirim alması için kullanılır. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve stratejik hedeflere katkıda bulunmaları için bir fırsat sağlar.

Yetenek odaklı strateji, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Bu strateji, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyerlerini ilerletmeleri için bir yol haritası sunar. Ayrıca, organizasyonun gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını belirlemesine ve bu ihtiyaçları karşılamak için önlemler almasına olanak tanır.

Yetenek Yönetimi, insan kaynakları yönetiminde önemli bir adımdır. Yetenek tanımlama süreci, organizasyonun ihtiyaç duyduğu yetenekleri belirlemek ve bu yeteneklere sahip olan çalışanları tanımlamak için kullanılır.

Yetenek yönetimi eğitim içeriği

1. Stratejik Hedefler ve Yetenek İlişkisi

Organizasyonun stratejik hedefleri ve iş gereksinimleri göz önünde bulundurularak, hangi yeteneklere ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Bu adımda, organizasyonun gelecekteki büyüme planları, pazar koşulları ve rekabet ortamı dikkate alınır.

İhtiyaç duyulan yeteneklerin tanımları yapılır. Bu tanımlar, yeteneklerin ne anlama geldiğini, hangi teknik (hard skill) ve davranışsal (soft skill) özellikleri içerdiğini ve nasıl ölçülebileceğini açıklar.

Mevcut çalışanların yeteneklerini değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçlar, performans değerlendirme, yetenek envanteri, yetenek değerlendirme merkezi gibi yöntemleri içerir. Bu değerlendirme süreci, çalışanların mevcut yeteneklerini ve potansiyellerini belirlemek için kullanılır.

Mevcut çalışanların eksik olduğu veya geliştirmeleri gereken yetenekler belirlendikten sonra, bireysel yetenek geliştirme planları oluşturulur. Bu planlar, çalışanların eksik yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim, mentorluk, iş rotasyonu gibi farklı yöntemleri içerir.

Yetenek yönetimi süreci, yetenekli çalışanların tanımlanması, kariyer planlamalarının yapılması ve yeteneklerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlar. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için fırsatlar sunar.

Eğitim süreci, yetenek tanımlama konularını kapsayan bir dizi modül veya oturumdan oluşmaktadır. Her bir modül, yetenek tanımlama sürecinin temel prensiplerini ve uygulamalarını kapsayan bir dizi sunum, örnek olay çalışması ve pratik uygulamalar içermektedir.

Eğitim programı ayrıca katılımcıların öğrenmelerini değerlendirmek için ödevler, sınavlar veya projeler içerir.

Eğitim süreci, katılımcıların yetenek tanımlama sürecini anlamalarına ve bu süreci gerçek iş ortamında uygulamalarına olanak tanır. Eğitim süreci ayrıca, katılımcıların sorularını sormaları ve deneyimlerini paylaşmaları için etkileşimli bir ortam sağlamaktadır.

Bu eğitime kimler katılmalı?

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

İnsan kaynakları yöneticileri ve uzmanları, yetenek yönetimi konusunda uzmanlaşmalıdır çünkü işe alım, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi ve işten ayrılma gibi süreçlerde yetenek yönetimi stratejilerini etkin bir şekilde uygulamak onların sorumluluğundadır.

Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticiler, şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli yetenekleri nasıl çekeceklerini, geliştireceklerini ve elde tutacaklarını anlamalıdır.

Takım Liderleri ve Yöneticileri

Biriminin ya da departmanının başarısı için uygun yetenekleri tanımlamak, geliştirmek ve yönetmek önemlidir. Bu nedenle takım liderleri ve yöneticileri de yetenek yönetimi eğitimine katılmalıdır.

İşverenler ve Girişimciler

Kendi işini kuranlar veya işverenler, doğru yetenekleri işlerine çekmek, sürdürmek ve geliştirmek için yetenek yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Genel bilgiler

Eğitim Süresi

3 Gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.