Blue Ocean Strategy Eğitimi

(Mavi Okyanus Stratejisi)

Günümüzde, firmalar arasındaki rekabet giderek artmakta olup, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek  giderek daha fazla zorlamaktadır. Mavi okyanus stratejisi ile bu rekabet ortamından sıyrılmanın bazı yolları var. Peki Mavi Okyanus Stratejisi nedir?

Mavi Okyanus Stratejisi Nedir?

Mavi Okyanus Stratejisi ise rekabetin olduğu kızıl okyanustan ayrılıp, mavi okyanusa geçebilmenin yollarını anlatan bir stratejidir. Okyanus kelimesi aslında burada pazarı ifade ediyor ve firmalar rekabet ettikçe mavi okyanus kırmızı okyanusa dönüşüyor. Bu strateji ile yeni ve farklı bir fikirle bir pazar alanı oluşturup kuralları belirlemek mümkündür.

5 Madde ile Mavi Okyanus Stratejisi

 1. Stratejinin temel amacı rekabetin olmadığı yeni bir pazar yaratmaktır. Yani, okyanus rekabet çoğaldıkça kızıl renge dönerken, strateji bu noktada devreye giriyor ve rekabetsiz bir pazar alanı yaratarak mavi okyanusa geçiş yapıyor.
 2. Stratejinin temel amacı ‘’farklılaşma’’dır.
 3. Rekabeti azaltmanın bir diğer yöntemi ise mevcut müşteri kitlesini değiştirebilmektir.   Yani, maliyeti düşürürken aynı zamanda müşteri değerini arttırarak müşteri kitlesini değiştirmek rekabeti azaltabilir.
 4. Stratejinin bir diğer önemli çözüm yolu ise dört temelden oluşmaktadır: Azalt, Yok Et, Arttır ve Yarat.
 5. Kızıl okyanustan mavi okyanusa geçmek için; yeni bir fikre odaklanmalı, rakiplerden uzaklaşmalı ve çarpıcı bir slogan ile kendi pazarınızı oluşturmalısınız.

Neden Blue Ocean Strategy Eğitimi?

İki çeşit okyanustan oluşan bir Pazar evrenini düşünün: Kızıl/Kırmızı okyanuslar ve mavi okyanuslar. Kızıl okyanuslar günümüzde mevcut olan endüstrilerin tümünü temsil etmektedir. Bu bildiğiniz pazar alanıdır. Mavi okyanuslar ise günümüzde mevcut olmayan endüstrilerin tümünü ifade eder. Bu bilmediğimiz pazar alanıdır. Kızıl okyanuslarda, endüstrinin sınırları belirlenmiş ve kabul edilmiştir ve oyunun rekabet kuralları bilinir.

Burada şirketler mevcut talepten daha fazla pay kapmak için rakiplerini geride bırakmaya çalışır. Pazar alanı kalabalıklaştıkça, kar ve büyüme olasılığı azalır ve sahip oldukları ile yetinerek büyümemelerine neden olur (veya sadece büyüyen pazardan pay almalarına).  Sonuç olarak kıyasıya rekabet kızıl okyanusu kanlı okyanusa dönüştürür.

Rekabet ortamında   kuruluşların kafasında tek bir fikir vardır “rakibimden neleri daha iyi yapabilirim”. Bu yaklaşım içerisinde fikirler şekilde görüldüğü gibi hayat sürer. Doğar, büyür, olgunluğa erişir ve ölür. Çünkü bu fikirlerin çoğu rekabet ortamı kültürünün geliştirdiği kopyacılık, geliştirme, kalite artırma, ve ilave servis sunma araçları ile beslenmektedir.

Özet olarak, kuruluş stratejisinin tamamiyle rekabet stratejisi üzerine kurulu olduğu  bu sınırlı pazar alanı “Kırmızı Okyanus” olarak tanımlanmaktadır.

Şekildeki düşüşü engellemenin yolu rekabet sınırlarının dışında farklı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Yani “Mavi Okyanus”a açılmaktır.

Mavi Okyanus’ta kuruluş enerjisi var olan pazarlarda var olan müşteriler ile savaşılarak harcanmak yerine yeni ürünler yeni marketler yaratmak için kullanılır. Bu alanlarda yaratılan fark kuruluşu  rekabet alanının dışına taşımıştır

Mavi okyanusların bazıları mevcut endüstrilerin sınırlarının epey ötesinde oluşturulurken çoğu, mevcut endüstri sınırlarını genişleterek kızıl okyanuslardan yaratılır. Mavi okyanuslar rekabete ilgisizdir, çünkü oyunun kuralları belirlenmeyi beklemektedir.

Mavi okyanuslar, açılmamış Pazar alanı, talep yaratma ve yüksek karlı büyüme fırsatı olarak tanımlanır.

Kızıl okyanusta rakipleri geride bırakarak başarıyla yüzmek daima önemli olacaktır. Kızıl okyanuslar her zaman önem taşıyacak ve iş hayatının bir gerçeği olacaktır. Ancak endüstri dallarının bir çoğunda, arzın talebi aşmasıyla daralan pazarda pay sahibi olmak için rekabet gerekli olmakla birlikte yüksek performansı sürdürmek için yeterli olmayacaktır. Şirketler rekabet etmenin ötesine geçmelidir. Yeni kar ve büyüme fırsatları yakalamak için mavi okyanuslar yaratmalıdır.

Blue Ocean Strategy Eğitim İçeriği

 • İnovasyonun önündeki engeller
 • Kırmızı ve Mavi Okyanus nedir?
 • Değer yaratma: Mantık ve 3 temel prensip
 • Yeni uygulama örnekleri ve araçları
 • Vaka-1 Analizi- Şarap Endüstrisi
 • Mevcut Sektör Profili
 • Mevcut rekabet durumu- Strateji Tuvali
 • Dört eylem çerçevesi- ERRC Şablonu-Azalt-Yok et-Yarat-Yükselt
 • Vaka-2 Analizi- Otel sektörü
 • Değer eğrisi nasıl çizilir?
 • 7 Aşamalı süreç mimarisi
 • Müşteri deneyimlerini anlamak
 • Örnek uygulama: Sirk sektörü
 • Müşteri olmayanlardan öğrenmek

Katılımcı Profili: İnovasyon ve strateji geliştirme çalışmalarında yer alan her kademeden yöneticiler, İnovasyon Yönetim Sisteminde aktif rol alan çalışanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.