KANBAN Eğitimi

KANBAN, Yalın Üretim Teknikleri ve Tam Zamanında Üretim Teknikleri (Just – In -Time) yönetiminde kullanılan bir planlama tekniğidir. Esas olarak, minimum stokla ve hatasız hat beslemenin basit ve etkili metotudur.                 

1940’ ların sonlarında başlayarak 1953’te Toyota ana fabrikasında uygulamaya alınan KANBAN sistemi ile gerçek tüketim bilgileri  ile stokların yönetilmesi prensibini gerçekleştirmektedir. Üretimde malzeme ihtiyacı olacağı anda tedarikçiye ya da bir önceki prosese gidecek bir sinyal ile ihtiyaç olan malzeme üretilir veya sevkedilir. Böylece tam olarak ihtiyaç olan malzeme stoğu sağlanır.

KANBAN, çekme sistemi olarak tanımlanan sistemin temel yapısını oluşturur. Bir sonraki operasyonun ihtiyaç duyduğu anda ve miktarda malzemeyi bir önceki operasyondan almasıdır. Bir önceki operasyon da ise bir sonraki operasyonun çektiği kadar üretir. Kısaca, talep son operasyondan geriye dönük olarak yapılmaktadır.

KANBAN, tüketim noktası ile temin noktası arasında haberleşmeyi sağlayan bir mekanizmadır. Tıpkı insanların sinir sisteminin beyine yolladığı mesajlar gibi KANBAN’ da geriye doğru çalışır ve bir önceki noktadan  ürün çeker.

Kanban Eğitimi’nde amaç; işletmelerinde kanban sistem kurulumuna liderlik yapabilecek donanımda uzmanlar yetiştirmektir.

Kanban Eğitimi İçeriğikanbanegitimi

 • Yalın (Lean) ve Prensipleri
 • Akış sistemleri : Sürekli Akış, FIFO, Sıralı Çekme
 • JIT, Heijunka, Conwip kavramları
 • KANBAN ve Mekanikleri
 • Tedarikçi KANBAN
 • Süreç Akışını Görselleştirme
 • Değer Akış Haritamalama (VSM)
 • Takt/Cycle/Lead Time kavramları
 • Darboğazların Giderilmesi
 • Hat Dengeleme
 • SMED
 • Hat dengeleme
 • Çekme ‘Pull’ Kriterinin Belirlenmesi
 • Kanban Panosunun Oluşturulması
 • Kanban Kartlarının Prosesler Arasında İlerleyişi
 • Minimum, Maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi (Formule edilmesi)
 • Kanban Simulasyonu 

Kazanılacak Yetkinlikler

 • KANBAN çalışma prensibi ve KANBAN çeşitlerini tanıma
 • KANBAN sistemi ve diğer üretim akış sistemlerinin özelliklerini ve nerede-hangi sistemin kurulması gerektiğini tespit edebilme
 • KANBAN sistemi ile ilgili hesaplamaları yapabilme
 • KANBAN Sistemini işletme içinde kurabilme

Katılımcı Profili : Kanban sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi :  2 gün   

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.