Analitik İK Modeli

Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerine veri odaklı bir bakış açısı getirerek daha iyi kararlar almayı hedefler. Örneğin, liderlik geliştirme programlarının etkinliğini değerlendirmek veya işe alım sürecinde adayların performans potansiyelini tahmin etmek için verileri kullanabilir.
Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerinin işlevlerini daha stratejik hale getirerek organizasyonun başarıya ulaşmasına katkı sağlar. Veri analizine dayalı kararlar almak, daha doğru ve öngörücü sonuçlar elde etmeyi sağlar.
Analitik insan kaynakları ayrıca organizasyonların işgücü planlaması yapmalarına ve yetenek havuzunu yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve performans yönetimi süreçlerini optimize etmek gibi alanlarda da verilerden yararlanır.
Sonuç olarak, analitik insan kaynakları yaklaşımı ile organizasyonlar daha verimli, etkili ve stratejik bir şekilde insan kaynakları yönetimi yapabilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilir.

 

 

 

 

 

Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerinde veri analitiği ve
istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içerir. Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerinin
veriye dayalı kararlar almasını sağlayarak iş süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

 

 

 

 

 

Liderlik alanında, analitik insan kaynakları yöntemleri liderlik becerilerini değerlendirmek ve liderlik potansiyelini belirlemek için kullanılabilir. Veri analizi, liderlik performansını ölçmek ve geliştirmek için kullanılan değerlendirme araçlarına dayanarak objektif bir değerlendirme sağlar.
İş değerlemesi sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri işlerin değerini belirlemek için kullanılabilir. Veri analizi, işlerin karmaşıklığını, sorumluluk düzeyini ve katma değerini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerle birlikte iş değerlemesi sürecini destekler.
İşe alım sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri adayların yeteneklerini ve uyumlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Veri analizi, işe alım sürecinde kullanılan değerlendirme araçlarının etkinliğini değerlendirmek ve adayların performansını öngörmek için kullanılabilir.
Performans değerlendirmesi sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri performans verilerini analiz etmek ve performansı ölçmek için kullanılabilir. Veri analizi, performans değerlendirme sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirmek ve performansı iyileştirmek için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir.
Eğitim sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir. Veri analizi, eğitim programlarının etkisini ölçmek ve eğitim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanılabilir.
Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerinde veriye dayalı kararlar almayı teşvik eder ve iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerine daha iyi bilgi ve anlayış sağlar ve organizasyonların uzun vadeli başarılarını destekler.

Eğitim Planı

1. Veri Toplama ve Düzenleme:
İK süreçlerinde kullanılan verilerin nasıl toplanacağı ve düzenleneceği konusunda bilgi verilir. Veri kaynakları, veri kalitesi ve veri güvenliği gibi konular ele alınır.
2. Veri Analizi Yöntemleri:
İK analitiği için kullanılan istatistiksel yöntemler ve analiz teknikleri öğretilir. Bu yöntemler arasında regresyon analizi, hipotez testi, zaman serisi analizi ve veri madenciliği gibi teknikler bulunabilir.
3. Veri Görselleştirme:
İK analitiği sonuçlarının etkili bir şekilde sunulması için veri görselleştirme araçları ve teknikleri öğretilir. Grafikler, tablolar ve infografikler kullanılarak verilerin görsel olarak anlaşılması sağlanır.
4. İK Süreçlerinde Veri Analitiği Uygulamaları:
İK süreçlerinde veri analitiği uygulamaları üzerinde durulur. İşe alım, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve işten ayrılma gibi süreçlerde veri analitiği nasıl kullanılacağı öğretilir.
5. İK Analitiği Araçları:
İK analitiği için kullanılan araçlar ve yazılımlar hakkında bilgi verilir. Bu araçlar, veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme süreçlerini desteklemek için kullanılır.
6. Etik ve Gizlilik:
İK analitiği sürecinde etik ve gizlilik konuları üzerinde durulur. Veri güvenliği, veri gizliliği ve veri koruma yöntemleri hakkında bilgi verilir.
Eğitim planı, yukarıda belirtilen konuları kapsayan bir dizi modül veya oturumdan oluşmaktadır. Her bir modül, konunun temel prensiplerini ve uygulamalarını kapsayan bir dizi sunum, örnek olay çalışması ve
pratik uygulamalar içermektedir.
Eğitim planı ayrıca, katılımcıların öğrenmelerini değerlendirmek için ödevler, sınavlar veya projeler içermektedir.
Eğitim süreci, katılımcıların İK analitiği becerilerini geliştirmelerine ve bu becerileri gerçek iş ortamında uygulamalarına olanak tanıyacak ve

 

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.