Analitik İK Modeli

Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerine veri odaklı bir bakış açısı getirerek daha iyi kararlar almayı hedefler. Örneğin, liderlik geliştirme programlarının etkinliğini değerlendirmek veya işe alım sürecinde adayların performans potansiyelini tahmin etmek için verileri kullanabilir.
Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerinin işlevlerini daha stratejik hale getirerek organizasyonun başarıya ulaşmasına katkı sağlar. Veri analizine dayalı kararlar almak, daha doğru ve öngörücü sonuçlar elde etmeyi sağlar.
Analitik insan kaynakları ayrıca organizasyonların işgücü planlaması yapmalarına ve yetenek havuzunu yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve performans yönetimi süreçlerini optimize etmek gibi alanlarda da verilerden yararlanır.
Sonuç olarak, analitik insan kaynakları yaklaşımı ile organizasyonlar daha verimli, etkili ve stratejik bir şekilde insan kaynakları yönetimi yapabilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilir.

Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerinde veri analitiği ve istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içerir. Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerinin veriye dayalı kararlar almasını sağlayarak iş süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

Liderlik alanında, analitik insan kaynakları yöntemleri liderlik becerilerini değerlendirmek ve liderlik potansiyelini belirlemek için kullanılabilir. Veri analizi, liderlik performansını ölçmek ve geliştirmek için kullanılan değerlendirme araçlarına dayanarak objektif bir değerlendirme sağlar.
İş değerlemesi sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri işlerin değerini belirlemek için kullanılabilir. Veri analizi, işlerin karmaşıklığını, sorumluluk düzeyini ve katma değerini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerle birlikte iş değerlemesi sürecini destekler.
İşe alım sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri adayların yeteneklerini ve uyumlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Veri analizi, işe alım sürecinde kullanılan değerlendirme araçlarının etkinliğini değerlendirmek ve adayların performansını öngörmek için kullanılabilir.
Performans değerlendirmesi sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri performans verilerini analiz etmek ve performansı ölçmek için kullanılabilir. Veri analizi, performans değerlendirme sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirmek ve performansı iyileştirmek için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir.
Eğitim sürecinde, analitik insan kaynakları yöntemleri eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir. Veri analizi, eğitim programlarının etkisini ölçmek ve eğitim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için kullanılabilir.
Analitik insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynakları süreçlerinde veriye dayalı kararlar almayı teşvik eder ve iş süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, insan kaynakları profesyonellerine daha iyi bilgi ve anlayış sağlar ve organizasyonların uzun vadeli başarılarını destekler.

Analitik İK Modeli Eğitim içeriği

İK süreçlerinde kullanılan verilerin nasıl toplanacağı ve düzenleneceği konusunda bilgi verilir. Veri kaynakları, veri kalitesi ve veri güvenliği gibi konular ele alınır.

İK analitiği için kullanılan istatistiksel yöntemler ve analiz teknikleri öğretilir. Bu yöntemler arasında regresyon analizi, hipotez testi, zaman serisi analizi ve veri madenciliği gibi teknikler bulunabilir.

İK analitiği sonuçlarının etkili bir şekilde sunulması için veri görselleştirme araçları ve teknikleri öğretilir. Grafikler, tablolar ve infografikler kullanılarak verilerin görsel olarak anlaşılması sağlanır.

İK süreçlerinde veri analitiği uygulamaları üzerinde durulur. İşe alım, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve işten ayrılma gibi süreçlerde veri analitiği nasıl kullanılacağı öğretilir.

İK analitiği için kullanılan araçlar ve yazılımlar hakkında bilgi verilir. Bu araçlar, veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme süreçlerini desteklemek için kullanılır.

İK analitiği sürecinde etik ve gizlilik konuları üzerinde durulur. Veri güvenliği, veri gizliliği ve veri koruma yöntemleri hakkında bilgi verilir.

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

İnsan Kaynakları Uzmanları

İK süreçlerinde veri analitiği kullanarak İK yönetimini optimize etmek ve kararları daha veriye dayalı hale getirmek isteyen kişiler, Analitik İK eğitimi ile veri analizi becerilerini geliştirebilirler.

İK Yöneticileri ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin İK stratejilerini belirlemek ve İK süreçlerinde veri odaklı kararlar almak için çalışan yöneticiler, Analitik İK eğitimi ile stratejik İK yönetimi becerilerini artırabilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İnsan kaynakları verilerini analiz etmek ve İK süreçlerini geliştirmek için çalışan analistler, Analitik İK eğitimi alarak İK ile ilgili verileri nasıl analiz edeceklerini öğrenebilirler.

Kurumsal Performans Uzmanları

Şirket performansını değerlendirmek ve çalışan performansını artırmak için çalışan uzmanlar, Analitik İK eğitimi alarak İK verilerini kullanarak performans iyileştirme stratejileri geliştirebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler

Şirketin genel stratejisini belirleyen ve İK süreçlerinin şirket performansına etkisini değerlendirmek isteyen yöneticiler, Analitik İK eğitimi alarak veri tabanlı kararlar alabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.