Power BI ile Veri Analizi Egitimi

Büyük Veri, karmaşıklığı ve hacmiyle bilinen devasa veri kümeleridir. Sosyal medyadaki paylaşımlar, firma satış dosyaları, üretim oranları gibi pek çok veri, büyük verinin kapsamına girer. Günümüzde Büyük Veri, veri toplama ve analiz etme yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde daha önce mümkün olmayan şekillerde kullanılabilmektedir.

Veri Analizinin Tanımı

Veri analizi, ham verinin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi sonucunda yararlı bilgiler elde edilmesini ve bu bilgilerle karar alınmasını sağlayan bir modelleme sürecidir. İşletmeler için veri analizi, yeni projeler, yatırımlar ve büyüme stratejileri gibi kritik kararlar alınırken bilimsel bir yöntem olarak kullanılır. İşte burada Power BI devreye girer.

Analiz Süreçleri

Veri analizi yaparken belirli aşamalar izlenir. İlk olarak, analiz öncesinde bir veri akışı sağlanmalıdır, yani ilgili veriler entegre edilmelidir. Power BI, verilerin entegrasyonunu kolaylaştırarak düzenli bir çalışma ortamı sunar. Entegrasyon ne kadar iyi yapılırsa, analiz sonuçları da o kadar doğru olur. Bu süreçte, ham veriler uzmanlar tarafından temizlenir ve gereksiz bilgiler çıkarılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra asıl analiz başlar.

Veri Analizinin Önemi

Power BI sayesinde işletme sahipleri daha bilinçli kararlar verebilir.

 • Verimlilik Artışı: İşletmenizin verimliliğini artırmak, Power BI ile daha kolay hale gelir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Doğru analizler, müşteri memnuniyetine olumlu katkılar sağlar.
 • Gözle Görülür Gelişmeler: Tüm bu detaylar, işletmenizde belirgin bir iyileşme sağlar.

Dijital Çağ ve Rekabet

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, rekabet koşullarını değiştirmiş ve şirketlerin kaderini yeniden şekillendirmiştir. Sektörde hızlı yükselişler ya da düşüşler, geçmişe göre çok daha hızlı gerçekleşmektedir. 21. yüzyılda en önemli güç olarak kabul edilen “bilgi,” kamu ve özel tüm kurumların önceliği haline gelmiştir.

Power BI ve Büyük Veri Kullanımı

Dünya genelinde üretim, sağlık, reklam, eğitim ve lojistik gibi alanlarda Büyük Veri veya Zengin Veri’nin kullanımı, karar alma süreçlerini, inovasyonu ve iş modeli oluşturmayı daha etkili ve hızlı hale getirmiştir. Power BI, bu süreçlerde büyük veriyi anlamlandırarak karar alma süreçlerinizi güçlendirir.

Tecrübe ve İstatistiksel Analiz

Deneyimler göstermektedir ki, sezgiye dayalı kararlar ile istatistiksel verilere dayalı kararlar karşılaştırıldığında, istatistiksel veriler her zaman daha başarılı olmuştur. Tarih boyunca fizik ve felsefenin ayrılmasında da matematik ve veri analizi büyük rol oynamıştır.

Power BI Eğitimi

Power BI eğitiminin amacı; katılımcıların veri analizi metotlarını uygulayarak süreçlerde katma değer yaratmalarını sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki analiz edilmeyen her veri israftır.

Eğitim Sonrası Hedefler

 • Doğru istatistiksel aracı seçebilme yeteneği,
 • İstatistiksel araçları gerçek örneklerle yorumlayabilme,
 • Proses modellemeleri oluşturma becerisi,
 • Girdi-çıktı ilişkilerini değerlendirebilme,
 • Proses kabiliyetini değişen koşullara göre ölçme ve karşılaştırma.

Veri Analizi Eğitim içeriği

 • Big Data Nedir?
 • Veri Analizinin Önemi ve Kullanım Alanları
 • Veri Analizinde Roller
 • Veri Analistinin Görevleri
 • Verileri Toplama ve Temizleme
 • Power Query ile Veri Dönüştürme
 • Verilerin Hazırlanması ve Dönüştürülmesi
 • İlişki Diyagramları ile Veri Modelleme (Power Query-Power BI)
 • Verilerin Görselleştirilmesi
 • Power BI ile Görselleştirme
 • Dashboard Hazırlama ve Kullanımı

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerini anlamak, sorunları tanımlamak ve veri odaklı çözümler üretmek için veri analizi eğitimi kritik öneme sahiptir.

Pazarlama ve Satış Uzmanları

Müşteri davranışlarını analiz etmek, pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek veya satış trendlerini anlamak için veri analizi eğitimi gerekli olabilir.

Finans ve Muhasebe Profesyonelleri

Şirketlerin finansal performansını analiz etmek, bütçeleme yapmak veya mali raporları hazırlamak için veri analizi becerilerine ihtiyaç duyulabilir.

İnsan Kaynakları Uzmanları

Çalışan performansı, çalışan memnuniyeti veya işe alım süreçlerini analiz etmek isteyen insan kaynakları uzmanları için veri analizi eğitimi faydalıdır.

İşletme Yöneticileri ve Liderler

Stratejik kararlar almak, iş performansını değerlendirmek veya süreçleri optimize etmek için veri analizi bilgisi önemlidir.

Mühendisler ve Teknik Personel

Özellikle üretim, operasyon veya kalite kontrol alanlarında çalışan mühendisler, süreç verilerini analiz ederek verimliliği artırmak için veri analizi eğitiminden yararlanabilir.

Araştırmacılar ve Akademisyenler

Bilimsel araştırmalar yapmak veya akademik çalışmaları desteklemek için veri analizi becerileri önemlidir.

Sağlık Hizmetleri ve Medikal Personel

Hasta verilerini analiz etmek, klinik araştırmalar yapmak veya sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek için veri analizi eğitimi yararlı olabilir.

Girişimciler ve Start-up Kurucuları

İşlerini büyütmek, pazar araştırması yapmak veya müşteri verilerini anlamak için veri analizi eğitimi gereklidir.

BT ve Yazılım Geliştiricileri

Büyük veri, makine öğrenimi veya yapay zeka uygulamalarında çalışan BT uzmanları, veri analizi becerilerini geliştirerek daha etkin uygulamalar oluşturabilir.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.