Stratejik Planlama Çalıştayı

Hızla değişen iş dünyasında, organizasyonlar için sürdürülebilir başarı elde etmek, etkili stratejik planlama süreçlerine dayanmaktadır. Bu bağlamda, düzenlediğimiz Stratejik Planlama Çalıştayı, katılımcılarımıza stratejik planlamanın temel ilkelerini anlamaları, bu ilkeleri kendi organizasyonlarına uyarlamaları ve uygulamaları için pratik bilgi ve beceriler kazanmaları fırsatı sunmaktadır.

Çalıştayın odak noktalarından biri, katılımcılarına stratejik düşünce ve planlama süreçlerinin önemini vurgulamak ve organizasyonlarının uzun vadeli hedeflerine nasıl ulaşabileceklerine dair kapsamlı bir anlayış kazandırmaktır. Stratejik planlamanın, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için nasıl kullanılacağını anlatarak, katılımcılarına gelecekteki belirsizliklere karşı güçlü bir stratejik vizyon oluşturma konusunda rehberlik ediyoruz.

Ayrıca, çalıştayımız katılımcılara stratejik hedefleri belirleme, performans ölçütleri oluşturma ve stratejik planlarını etkili bir şekilde iletişim kurarak paydaşlarına aktarma becerilerini geliştirmeleri için interaktif öğrenme fırsatları sunmaktadır. Pratik vaka analizleri, grup çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları üzerinden yapılan uygulamalı egzersizlerle, katılımcılarımız stratejik planlama sürecini somut adımlarla deneyimleyerek öğrenme şansına sahip olacaklardır.

Stratejik Planlama Çalıştayı, organizasyon liderlerinin ve yöneticilerinin stratejik düşünceyi benimsemelerini, organizasyonel hedeflerini daha etkili bir şekilde belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir stratejik planlar oluşturmalarını sağlamak adına önemli bir adımdır. Katılımcılarımız, bu çalıştay aracılığıyla kazandıkları bilgi ve becerilerle, organizasyonlarını rekabet avantajı elde eden, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğe taşıma yolunda kilit bir rol oynayacaklardır.

1. Stratejik Planlamanın Temel İlkeleri

Stratejik Planlamanın Temel İlkeleri başlığı altında, katılımcılara organizasyonel vizyon oluşturma sürecinde değerli bir kılavuz olacakları anlatılmaktadır. Bu bağlamda, organizasyonun kültürü, değerleri ve gelecekteki hedefleri üzerine odaklanarak etkili bir stratejik yönlendirme geliştirme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

2. Organizasyonel Vizyonu Oluşturma

Katılımcılar, stratejik planlama çalıştayında, organizasyonlarının uzun vadeli hedeflerini belirleyerek ve bu hedeflere odaklanarak bütünlük sağlamak için nasıl bir vizyon oluşturacaklarını öğrenecekler. Vizyon oluşturma sürecinde, organizasyonun değerleri, kültürü ve gelecekteki hedefleri üzerinde derinleşerek etkili bir stratejik yönlendirme oluşturma becerilerini geliştirecekler.

3. Ana Hedeflerin Geliştirilmesi

Çalıştay, katılımcılarına organizasyonlarının temel amaçlarına yönelik stratejik ana hedeflerin nasıl belirleneceği konusunda rehberlik edecek. Katılımcılar, bu hedefleri oluştururken organizasyonun misyonu, pazar koşulları ve rekabet avantajları gibi faktörleri dikkate alarak, sürdürülebilir büyüme ve başarı için stratejik hedef belirleme yeteneklerini geliştirecekler.

4. Kısa Vadeli Hedeflerin Geliştirilmesi

Stratejik planlama çalıştayı, katılımcılarına organizasyonlarının uzun vadeli hedeflerini daha küçük, ölçülebilir ve ulaşılabilir kısa vadeli hedeflere nasıl bölümlendireceklerini öğretecek. Bu, katılımcıların büyük hedeflere adım adım ulaşma stratejilerini planlamalarına yardımcı olacak.

5. OKR ve KPI’ların Organizasyona Dağıtılması

OKR (Objectives and Key Results) ve KPI’lar (Key Performance Indicators), katılımcıların organizasyon hedeflerini ölçme ve değerlendirme süreçlerini anlamalarına yardımcı olacak kritik araçlardır. Çalıştay, OKR ve KPI’ların nasıl etkili bir şekilde belirleneceğini ve organizasyon genelinde nasıl uygulanacağını öğretecek.

6. Hedeflerin Gerçekleştirilmesi

Katılımcılar, belirlenen hedeflere ulaşmak için stratejik planlarını nasıl uygulayacaklarını öğrenerek, organizasyonlarının başarıya giden yolda adım atma süreçlerini geliştirecekler. Ayrıca, hedeflere yönelik çeşitli senaryolar ve stratejik çözümler üzerinde pratik çalışmalar yaparak gerçek dünya uygulamalarını deneyimleyecekler.

7. Günlük Gözden Geçirmeler

Günlük gözden geçirmeler, stratejik hedeflere uyum açısından temel faaliyetler arasındadır. Çalıştay kapsamında katılımcılar, günlük gözden geçirme etkinlikleri ve  içerikleri üzerinde etkili bir şekilde çalışma pratiği kazanırlar.

8. «1-12» Aylık Gözden Geçirmeler

Çalıştay, katılımcılara günlük operasyonların yanı sıra belirlenen hedeflerin düzenli olarak gözden geçirilmesi için etkili yöntemleri öğretecek. Hem günlük hem de uzun vadeli gözden geçirmeler, organizasyonun hedeflere doğru ilerlemesini izleme, değerlendirme ve gerektiğinde stratejileri ayarlama konularında katılımcılara rehberlik edecek.

Kimler Katılmalı?

Çalıştay, üst düzey yöneticilerden süreç sorumlularına kadar geniş bir katılımcı kitlesini hedeflemektedir. Bu, stratejik planlamayı benimsemek ve organizasyonları için daha etkili bir yönlendirme sağlamak isteyen herkes için ideal bir fırsattır.