Gençler Ne İstiyor? - Organizasyonumuz Hazır mı?

Ülkemizde gençler, çalışma yaşamında klasik mesai düzenlerinden ve asgari ücretli işlerden çok daha fazlasını talep ediyor. Türkiye genelinde 121 üniversiteden 91 bin 342 öğrenci ve iş yaşamının ilk 5 yılındaki 39 bin 533 gençle yapılan anketin sonuçları, gençlerin net bir mesaj verdiğini gösteriyor:

Evden Çalışma ve İyi Gelir!

Realta Danışmanlık tarafından yapılan araştırmanın verilerine göre, gençlerin en çok çalışmak istediği alanlar arasında yüzde 23,39 ile üretim ve Ar-Ge başı çekiyor. 2. sırayı %16,96 oranıyla Pazarlama ve Reklam bölümü alırken IT departmanı %14,91 ile 3. sıraya yerleşti. Gençlerin çalışmayı en az tercih ettikleri bölüm ise %3,17lik oranla Satış oldu. Bu alanlardaki yoğun talep, gençlerin inovasyon ve teknolojiye olan ilgisini de gözler önüne seriyor.

Ancak, burada dikkat çeken bir nokta daha var: Gençlerin yüzde 78’i, hibrit çalışma modeli sunulmazsa işe başlamayacağını belirtiyor. İş yaşamına başlamış gençlerde ise bu oran yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, organizasyonlarımız bu taleplere ne kadar hazır? İşte gençlerin beklentilerine uyum sağlamak ve bu talepleri karşılamak için bazı stratejiler:

Gençlerin %78’i, hibrit çalışma modeli sunulmazsa işe başlamayacağını belirtiyor. İş yaşamına başlamış gençlerde ise bu oran %64 olarak karşımıza çıkıyor.

1. Hibrit Çalışma Modelini Benimsemek

Gençlerin büyük çoğunluğu, hibrit çalışma modelini bir zorunluluk olarak görüyor. Bu talebi karşılamak, organizasyonlar için önemli bir adım olacaktır. Hibrit çalışma modelini benimsemek, ofis ve evden çalışma imkanlarını dengeleyerek hem çalışan memnuniyetini artırır hem de verimliliği korur. Ancak, bu modeli uygularken bazı avantajlar ve dezavantajları dikkate almak önemlidir.

Avantajlar

Çalışan Memnuniyetinin Artması:

 • Çalışanlar, esnek çalışma saatleri ve çalışma yerleri konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olur.
 • İş ve özel yaşam dengesini koruma imkanı artar, bu da genel mutluluğu ve memnuniyeti artırır.

Geniş Yeteneğe Erişim:

 • Coğrafi kısıtlamalar olmadan yetenekli çalışanları işe alma fırsatı doğar.
 • Farklı bölgelerden yetenekli bireyleri çekerek çeşitlilik sağlanır.

Maliyet Tasarrufu:

 • Ofis alanı ve diğer operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlanabilir.
 • Çalışanların işe gidip gelme maliyetleri azalır, bu da dolaylı olarak maliyetleri düşürür.

Çevresel Fayda:

 • Daha az seyahat ve ofis kullanımı, karbon ayak izini azaltabilir.
 • Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlar.

Dezavantajlar / Geliştirilmesi Gereken Özellikler

Dijital Altyapı İhtiyacı:

 • Güçlü ve güvenilir dijital altyapıya yatırım yapmak gerekir.
 • İnternet bağlantısı, VPN erişimi ve dijital güvenlik önlemlerinin sağlanması önemlidir.

İletişim Zorlukları:

 • Uzaktan çalışma sırasında yüz yüze iletişimin azalması, yanlış anlamalara ve bilgi eksikliklerine yol açabilir.
 • Ekip içi iletişim ve işbirliği için yeni stratejiler geliştirmek gereklidir.

Takip ve Yönetim Zorlukları:

 • Çalışanların performansını ve katılımını takip etmek daha zor olabilir.
 • Uzaktan çalışma sırasında motivasyon ve bağlılık sorunları yaşanabilir.

Sosyalleşme Eksikliği:

 • Bazı çalışanlar evden çalışırken sosyal izolasyon hissedebilir.
 • Bu, uzun vadede psikolojik sorunlara ve motivasyon kaybına yol açabilir.

Adil Erişim Sorunları:

 • Her çalışan, evden çalışmak için uygun bir ortama sahip olmayabilir.
 • Evden çalışma koşulları, çalışanlar arasında eşitsizliklere yol açabilir.

Hibrit çalışma modelinin avantajları, dezavantajlarından daha ağır basabilir. Ancak, bu modeli başarılı bir şekilde uygulamak için uygun dijital altyapıyı sağlamak ve çalışanların ihtiyaç duyduğu tüm araçları erişilebilir kılmak kritik öneme sahiptir. Böylece, hem çalışan memnuniyeti artırılır hem de verimlilik korunur.

2. Yan Haklar ve Esnek Çalışma Saatleri

Maaşın yanı sıra yan haklar da gençler için önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Sağlık sigortası, eğitim destekleri, esnek çalışma saatleri ve kişisel gelişim imkanları gibi yan haklar, gençlerin firma tercihinde belirleyici oluyor. Organizasyonlar, gençlerin bu beklentilerini karşılayarak daha çekici hale gelebilirler.

Bu süreçte, yan haklar sunarken organizasyonun maliyetlerini katlanabilir seviyede tutmak için bazı stratejiler uygulanabilir.

Yan Haklar ve Stratejiler

Sağlık Sigortası:

Avantaj: Sağlık sigortası, çalışanların sağlık harcamalarını karşılayarak iş güvencesi sağlar ve memnuniyeti artırır.

Strateji: Toplu sigorta anlaşmaları yaparak maliyetleri düşürebilirsiniz. Çalışanların primlerinin bir kısmını karşılayarak bütçenizi koruyabilirsiniz.

Eğitim Destekleri:

Avantaj: Eğitim destekleri, çalışanların yetkinliklerini artırarak hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur.

Strateji: Çevrimiçi eğitim platformları ve firmalar ile dönemsel anlaşmalar yaparak maliyetleri azaltabilirsiniz. İç eğitim programları düzenleyerek harici eğitim maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

Esnek Çalışma Saatleri:

Avantaj: Esnek çalışma saatleri, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruyarak motivasyonlarını artırır.

Strateji: Görevlerin standart hale getirilmesi (SOP) ve sürelerinin tespiti, dengeli görev tanımları ile esnek çalışma saatleri yönetilebilir. Böylece, çalışanların performansını optimize edebilirsiniz.

Kişisel Gelişim İmkanları:

Avantaj: Kişisel gelişim imkanları, çalışanların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar ve uzun vadede bağlılıklarını artırır.

Strateji: Mentor-mentee programları oluşturarak maliyeti düşük ama etkili gelişim fırsatları sunabilirsiniz. Kitap kulüpleri ve seminerler düzenleyerek çalışanların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Esnek Yan Hak Paketleri:

Avantaj: Kişisel gelişim imkanları, çalışanların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar ve uzun vadede bağlılıklarını artırır.

Strateji: Mentor-mentee programları oluşturarak maliyeti düşük ama etkili gelişim fırsatları sunabilirsiniz. Kitap kulüpleri ve seminerler düzenleyerek çalışanların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Esnek Yan Hak Paketleri:

Çalışanlara ihtiyaçlarına göre yan haklarını seçme imkanı sunarak daha esnek ve maliyet etkin paketler oluşturabilirsiniz. Böylece her çalışana aynı yan hakları sunmak yerine, bireysel tercihlere uygun çözümler üretebilirsiniz.

Toplu Anlaşmalar ve İşbirlikleri:

Yan haklar için toplu anlaşmalar yaparak maliyetleri azaltabilirsiniz. Örneğin, spor salonu üyelikleri, yemek kartları ve ulaşım destekleri için grup indirimleri sağlayan anlaşmalar yapabilirsiniz.

Performansa Dayalı Yan Haklar:

Çalışanların performanslarına göre yan haklar sunarak hem maliyetleri kontrol altında tutabilir hem de çalışanları daha yüksek performans göstermeye teşvik edebilirsiniz. Bu, performans bazlı bonus sistemleri ile de desteklenebilir.

Dijital Araçlar ve Platformlar:

Dijital sağlık ve kişisel gelişim platformlarına abone olarak, çalışanların bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bu tür platformlar, toplu kullanımlarda maliyet avantajı sunar.

Yan haklar, gençlerin organizasyon tercihinde belirleyici bir rol oynar. Bu hakları sunarken maliyetleri katlanabilir seviyede tutmak için stratejik yaklaşımlar benimsemek mümkündür. Sağlık sigortası, eğitim destekleri, esnek çalışma saatleri ve kişisel gelişim imkanları gibi yan haklar sunarak, organizasyonlar hem cazip hale gelir hem de genç yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda avantaj sağlarlar.

3. İnsani ve Sosyal Değerler

Gençler, sadece maaş ve yan haklarla değil, aynı zamanda insani ve sosyal değerlerle de önemsenmek istiyorlar. Üst yöneticilerin sadece sayılara değil, aynı zamanda çalışanların kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına da önem vermesi gerekiyor. Bu noktada, açık iletişim, geri bildirim kültürü ve çalışanların katılımını teşvik eden yaklaşımlar benimsenmelidir.

Stratejiler

Açık İletişim ve Şeffaflık:

Strateji: Düzenli olarak çalışanlarla toplantılar yaparak, şirketin hedefleri, performansı ve önemli gelişmeler hakkında bilgi verin. Çalışanların sorularını ve endişelerini dile getirebilecekleri açık forumlar oluşturun. Bu, güveni artırır ve çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.

Geri Bildirim Kültürü:

Strateji: Çalışanların performanslarını düzenli olarak değerlendirin ve yapıcı geri bildirim sağlayın. Bu süreç, çalışanların gelişim alanlarını belirlemelerine ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlardan da yöneticilere geri bildirim talep ederek, çift yönlü bir iletişim ortamı yaratın.

Çalışan Katılımını Teşvik Etmek:

Strateji: Çalışanların karar alma süreçlerine dahil edilmelerini sağlayın. Proje ve görevlerde çalışanların görüşlerini ve önerilerini alın. Bu, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve işlerine olan bağlılıklarını artırır.

Çeşitlilik ve Dahil Etme:

Strateji: Çeşitliliği teşvik eden ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamı yaratın. Farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip çalışanları bir araya getirerek, inovasyonu ve yaratıcılığı artırın. Bu, aynı zamanda çalışanların kendilerini daha kabul görmüş hissetmelerini sağlar (Bakınız: Yetenek Yönetimi Süreci).

Toplumsal Sorumluluk Projeleri:

Strateji: Şirketin toplumsal sorumluluk projelerine katılımını teşvik edin. Çalışanların gönüllü olarak yer alabilecekleri sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenleyin. Bu, çalışanların topluma katkıda bulunma hissiyatını artırır ve şirketin sosyal değerlerini güçlendirir.

Bu stratejiler, gençlerin insani ve sosyal değerlerle önemsendiklerini hissetmelerini sağlar. Aynı zamanda, çalışanların işlerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırarak, şirketin genel performansına olumlu katkı yapar.

4 Standartlaşma ve Teknoloji

Öncelikle iş süreçlerinin standartlaştırılması, iş analizlerinin ve görev tanımlarının belirlenmiş standart süreleri dikkate alarak hazırlanması gerekir. Standartlaşma ve teknoloji kullanımı, gençlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için olmazsa olmazlardandır.

Organizasyonlar, modern iş araçlarını ve yazılımlarını kullanarak gençlerin iş süreçlerini daha etkin yönetmelerine yardımcı olabilirler. Dijitalleşme, iş süreçlerini hızlandırmak ve işbirliğini artırmak için büyük bir fırsattır.

Standartlaştırma

İsraftan Arındırma:

Standartlaşma, gereksiz iş adımlarını ve kaynak kullanımını ortadan kaldırarak israfı minimize eder. Bu süreçte, iş akışlarını analiz ederek verimsiz adımları belirlemek ve bu adımları elimine etmek büyük önem taşır. Bu, hem maliyetleri düşürür hem de iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesini sağlar.

Süreç Analizi ve Sınıflandırma:

Gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırdıktan sonra, iş süreçlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, benzer görev ve faaliyetleri sınıflandırmak ve standart hale getirmek gereklidir. Bu sayede, her çalışan aynı yöntemi kullanarak daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edebilir.

Süreçlerin sınıflandırılması, yönetim ve izleme faaliyetlerini de kolaylaştırdığı gibi onboarding sürecini de iyileştirir.

Otomatize Etme:

Rutin ve tekrarlayan işler, yazılım ve otomasyon araçları kullanılarak otomatize edilmelidir. Bu, insan hatasını azaltır ve çalışanların daha stratejik ve yaratıcı işlere odaklanmasına olanak tanır. Otomasyon, aynı zamanda iş süreçlerinin hızlanmasını ve verimliliğin artmasını sağlar.

Etkin Teknoloji kullanımı

Modern İş Araçları ve Yazılımlar:

Organizasyonlar, iş süreçlerini yönetmek ve izlemek için modern yazılımlar ve dijital araçlar kullanmalıdır. Proje yönetim yazılımları, işbirliği platformları ve dijital iletişim araçları, ekiplerin daha etkin ve koordineli çalışmasına yardımcı olur. Bu araçlar, süreçlerin izlenebilirliğini artırarak, daha hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlar.

Dijitalleşme ve İşbirliği:

Dijitalleşme, organizasyonlar için büyük bir fırsattır. Dijital platformlar, çalışanlar arasında anında bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırır. Bu, özellikle uzaktan çalışma ve hibrit modellerde ekiplerin birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar. Dijital araçlar, aynı zamanda iş süreçlerinin hızlandırılmasını ve daha esnek çalışma koşullarının oluşturulmasını mümkün kılar.

Veri Analitiği ve İzleme:

Teknoloji, veri analitiği ve izleme konularında da büyük avantajlar sunar. İş süreçleri boyunca elde edilen verilerin analizi, performansın izlenmesi ve iyileştirilmesi için kullanılabilir.

Rasyonel karar mekanizmaları organizasyonların yetkinlik ihtiyacı olmadan stratejik kararlar almasını sağlar. Süreçlerdeki olası sorunları erken aşamada tespit ederek önlem almasına olanak tanır.

Standartlaşma ve teknoloji kullanımı, modern iş dünyasında organizasyonların verimlilik ve etkinliklerini artırmaları için kritik öneme sahiptir. İsraftan arındırma, süreç analizi ve sınıflandırma, otomatize etme gibi adımlar, iş süreçlerini optimize ederken, dijital araçlar ve yazılımlar gençlerin daha verimli çalışmasına olanak tanır. Bu yaklaşımlar, organizasyonların sürdürülebilir başarısını ve rekabet gücünü artırmada önemli rol oynar.

Gençlerin taleplerine uyum sağlamak, organizasyonların gelecekteki başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Hibrit çalışma modeli, yan haklar, esnek çalışma saatleri, insani ve sosyal değerlerin önemi, sektörel değişime uyum ve teknoloji kullanımı gibi unsurlara dikkat ederek, gençlerin beklentilerini karşılamak mümkündür. Bu stratejiler, hem çalışan memnuniyetini artıracak hem de organizasyonların rekabet gücünü pekiştirecektir. Gençlerin beklentilerine uyum sağlayan organizasyonlar, geleceğin iş dünyasında daha güçlü bir konuma sahip olacaktır.

Kaynaklar: https://www.engozdesirketler.com/ | https://gembaakademi.com/yetenek-yonetimi-sureci/