Sınırda Karbon Vergisi ve Türkiye: Bilgilendirme ve Strateji Haritası

Sınırda Karbon Vergisi Nedir?

Sınırda Karbon Vergisi (SKV), karbon yoğun üretim yapan ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanacak bir vergilendirme sistemidir. Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen bu sistem, AB’nin “Yeşil Mutabakat” stratejisinin bir parçası olarak, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu vergi, karbon emisyonları yüksek olan ülkelerin ürünlerine ek maliyet getirmeyi hedefler, böylece karbon ayak izini azaltmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlar.

Türkiye’yi İlgilendiren Gelişmeler

 1. AB’nin Yeşil Mutabakatı ve SKV Uygulaması
  • AB, Yeşil Mutabakat kapsamında 2023’ten itibaren kademeli olarak SKV uygulamaya başlamıştır. Bu, Türkiye gibi AB’ye yoğun ihracat yapan ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Türk ihracatçı firmalar, karbon yoğun ürünlerinin AB pazarında rekabet edebilmesi için karbon ayak izlerini azaltma yoluna gitmelidir.
 2. Türkiye’nin Karbon Emisyonu Politikaları
  • Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na taraf olmuş ve ulusal düzeyde karbon emisyonlarını azaltma hedefleri belirlemiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin karbon emisyonlarını azaltacak politika ve teknolojilere yatırım yapması gerekmektedir.
 1. Sektörel Etkiler

Öncelikle  demir-çelik, çimento, alüminyum ve enerji yoğun sektörler, SKV’nin getireceği mali yükten en fazla etkilenecek sektörlerdir. Bu sektörler, karbon yoğunluklarını azaltmak için yeni teknolojilere ve süreç iyileştirmelerine yönelmek durumunda kalacaklar.

Firmalar İçin Strateji Haritası

 1. Karbon Ayak İzi Analizi
  • Değerlendirme: Mevcut karbon emisyonlarını belirleyin ve hangi alanlarda yüksek karbon ayak izine sahip olduğunuzu analiz edin.
  • Veri Toplama: Üretim süreçlerindeki enerji tüketimi ve emisyon verilerini toplayın.
 2. Emisyon Azaltma Hedefleri Belirleme
  • Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler: 1 yıl, 5 yıl ve 10 yıl için emisyon azaltma hedefleri belirleyin.
  • Performans Ölçütleri: Hedeflere ulaşmak için ölçülebilir performans göstergeleri oluşturun.
 3. Yatırım ve Teknoloji Kullanımı
  • Yeşil Teknolojilere Yatırım: Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği artırıcı teknolojiler ve düşük karbonlu üretim teknolojilerine yatırım yapın.
  • Ar-Ge Çalışmaları: Daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu üretim yöntemleri geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarını teşvik edin.
 4. Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarikçilerin Değerlendirilmesi: Tedarikçilerinizin karbon emisyonlarını ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirin.
  • İşbirlikleri: Düşük karbonlu tedarikçilerle işbirliği yaparak karbon ayak izinizi azaltın.
 5. Eğitim ve Farkındalık
  • Çalışan Eğitimi: Tüm çalışanları karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirin ve eğitin.
  • Farkındalık Kampanyaları: Şirket içinde ve toplumda sürdürülebilirlik farkındalığını artırıcı kampanyalar düzenleyin.
 6. Raporlama ve Şeffaflık
  • Düzenli Raporlama: Karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili düzenli raporlar hazırlayın ve kamuoyu ile paylaşın.
  • Şeffaflık: Şeffaf bir şekilde emisyon verilerini ve alınan önlemleri paylaşarak güven oluşturun.
 7. İşbirliği ve Destek
  • Kamu Kurumları ile İşbirliği: Devlet desteklerinden ve teşvik programlarından yararlanmak için kamu kurumlarıyla işbirliği yapın.
  • Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası işbirlikleri ve projelerle en iyi uygulamalardan faydalanın.

Sınırda Karbon Vergisi, Türkiye’deki firmalar için hem bir meydan okuma hem de bir fırsattır. Firmaların karbon ayak izlerini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği sağlaması, uzun vadede hem maliyet avantajı hem de rekabet gücü kazandıracaktır. Yukarıdaki strateji haritası, firmaların bu süreci yönetmelerine ve SKV’ye uyum sağlamalarına yardımcı olacak rehber niteliğindedir.