Category Archives: Blog

Ansoff Matrisi Nedir?

Organizasyonel Mükemmellik Organizasyonel mükemmellik, bir şirketin iç işleyişini ve süreçlerini optimize etmeyi içerir. Bu, verimliliği artırarak maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma potansiyeli taşır. Ansoff Matrisi kapsamında, şirketin büyüme stratejilerini uygulayabilmesi için iç organizasyonunun güçlü olması gerekir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, ekipler arası etkileşimin artırılması ve verimliliği destekleyen bir kültür oluşturmak, organizasyonel mükemmelliği artırmaya yönelik adımlardır. […]

Kaizen, Yalın, Altı Sigma – Fark Nedir?

Kaizen, Lean ve Six Sigma, hepsi işletme iyileştirme yaklaşımlarıdır ve iş liderinin araç kutusundaki üç farklı araç gibi düşünülebilir. Her birinin odak noktasını ve amacını anlamak önemlidir. Yanlış araç kullanıldığında sorunu düzeltmeyecek hatta durumu daha da kötüleştirebilir. Bir örnek olarak, elimde üç araç olsun: çekiç, tornavida ve anahtar; hedefimi gerçekleştirmek için doğru aracı kullanmalıyım. Bir […]

AR-GE

Yenilik ve Geleceğe Yönelik: Ar-Ge’nin Rolü ve Önemi Araştırma ve geliştirme AR-GE, bir şirketin kendi bünyesinde kullanmak veya satmak üzere yeni ürün, hizmet, teknoloji veya  sistemler oluşturmak için çalıştığı süreçtir. Arge faaliyetleri genellikle şirket karlılığını arttırmak amacıyla yapılır. Arge deyince akla öncelikle teknoloji, ilaç sektörleri gelir. Ancak endüstride bunun aksini kanıtlayan binlerce örnek yer alır […]

DFSS IDOV Nedir?

DFSS (Six Sigma Tasarımı), DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) süreci ile birlikte kullanılan bir metodolojidir. DMAIC süreci, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılırken, DFSS yeni ürünler, hizmetler veya süreçlerin tasarımı için uygulanır. DFSS, müşteri gereksinimlerine odaklanarak ve hataları en aza indirgeyerek, farklı projeler için özelleştirilmiş çeşitli teknikleri kullanır. IDOV, DFSS‘nin bir alt kümesidir […]

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) Yalın Üretim Teknikleri 2.Dünya savaşı sonrasında yaşanan finansal darboğazların ve endüstriyel rekabetin sonucunda Japonya’da ortaya uygulanmaya başlandı. Bir miktar otoriter yönetimlerin baskısıyla yol alırken sonuçlar alınmaya başlayınca zamanla insanların zihinlerinde kabul görmeyi başardı. Bugün itibari ile tüm dünyada üretim sektörü başta olmak üzere her alanda kullanılan Yalın Üretim Teknikleri proseslerde katma […]

Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula

DMADV, “Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronimdir. Bu, Six Sigma ve kalite yönetimi alanlarında kullanılan yapılandırılmış bir metodolojidir ve yeni süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin tasarımını, müşteri gereksinimlerini karşılama ve hataları veya hataları en aza indirgeme odaklı olarak yapmak için kullanılır. DMADV sürecinin her aşaması belirli bir amacı hizmet eder: […]

Uluslararası İşlerde Kültür Faktörü

Uluslararası İşlerde Kültür Faktörü Uluslararası ticarette tüketici davranışı ve kültürü arasında güçlü bir ilişki vardır. İlişkiler ve davranışlar uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kültür iş ve pazar başarısını etkiler. Kültür tüketici davranışını, tüketici davranışı ülkeler arasındaki uluslararası ticareti etkiler.    Bu konuda geçmişten günümüze birçok araştırma yapılmış ve birçok teori üretilmiştir. Temel amaç, kültürel […]

Otonom Bakım

Otonom Bakım Otonom; kendi kendine yapılabilir anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında Otonom Bakım kendi kendine bağımsız olarak yapılan bakım aktiviteleridir. Otonom Bakımın uygulayıcısı bizzat makinaları kullanan operatörlerdir. Motorlu taşıtlar (Otomobil, Motosiklet, Tekne vs.) kullanan herkes bilir ki bir takım kontroller ve küçük bakım faaliyetleriyle taşıtların herhangi bir arızaya maruz kalma ihtimalleri azalır. Bu nedenle yolda […]