DFSS (Six Sigma Tasarımı), DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) süreci ile birlikte kullanılan bir metodolojidir. DMAIC süreci, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılırken, DFSS yeni ürünler, hizmetler veya süreçlerin tasarımı için uygulanır. DFSS, müşteri gereksinimlerine odaklanarak ve hataları en aza indirgeyerek, farklı projeler için özelleştirilmiş çeşitli teknikleri kullanır.

IDOV, DFSS‘nin bir alt kümesidir ve aşağıdaki adımları içerir:

Tanımla (Identify): İlk adımda, müşteri gereksinimleri ve projenin hedefleri net bir şekilde tanımlanır. Hangi sorunun çözülmesi gerektiği ve projenin kapsamı belirlenir.

Tasarla (Design): Bu adımda, tanımlanan gereksinimlere dayalı olarak ürün, hizmet veya süreç tasarlanır. Tasarım, müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılır.

Optimizasyon (Optimize): Tasarım, optimize edilir ve geliştirilir. İhtiyaçlar ve hedefler göz önünde bulundurularak sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılır.

Doğrula (Verify): Tasarlanan ürün, hizmet veya süreç, müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için test edilir ve değerlendirilir.

DFSS, özellikle yeni ürün veya süreçlerin tasarımında kullanılan müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Bu yöntem, projelerin daha kararlı ve dolayısıyla öngörülebilir bir şekilde tasarlanmasını sağlar. IDOV adı verilen bu adımlar, projenin her aşamasında net bir yol haritası sunar ve sürekli iyileştirme fırsatlarına odaklanır. DFSS yaklaşımı  kuruluşların sadece operasyonel süreçler değil, aynı zamanda yönetsel süreçlerde daha başarılı ve tercih edilir olmasına yardımcı olur.