Author Archives: Gemba Training

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) Yalın Üretim Teknikleri 2.Dünya savaşı sonrasında yaşanan finansal darboğazların ve endüstriyel rekabetin sonucunda Japonya’da ortaya uygulanmaya başlandı. Bir miktar otoriter yönetimlerin baskısıyla yol alırken sonuçlar alınmaya başlayınca zamanla insanların zihinlerinde kabul görmeyi başardı. Bugün itibari ile tüm dünyada üretim sektörü başta olmak üzere her alanda kullanılan Yalın Üretim Teknikleri proseslerde katma […]

Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula

DMADV, “Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronimdir. Bu, Six Sigma ve kalite yönetimi alanlarında kullanılan yapılandırılmış bir metodolojidir ve yeni süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin tasarımını, müşteri gereksinimlerini karşılama ve hataları veya hataları en aza indirgeme odaklı olarak yapmak için kullanılır. DMADV sürecinin her aşaması belirli bir amacı hizmet eder: […]