Author Archives: Gemba Training

İş Yerinizde Düzen ve Verimlilik: 5S Yöntemi

5S, Japon kökenli bir yöntem olup, iş yerlerinde düzeni, verimliliği ve güvenliği artırmayı amaçlar. Adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alır: Bu yöntem, çalışma ortamınızı daha düzenli ve verimli hale getirerek israfı azaltmanıza yardımcı olur. 5S, iş yerlerinde pek çok fayda sağlar. Öncelikle, çalışma alanlarının daha düzenli ve temiz olmasını sağlayarak çalışanların motivasyonunu artırır. Gereksiz […]

Sınırda Karbon Vergisi

Sınırda Karbon Vergisi ve Türkiye: Bilgilendirme ve Strateji Haritası Sınırda Karbon Vergisi Nedir? Sınırda Karbon Vergisi (SKV), karbon yoğun üretim yapan ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanacak bir vergilendirme sistemidir. Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen bu sistem, AB’nin “Yeşil Mutabakat” stratejisinin bir parçası olarak, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu vergi, karbon […]

Gençler Ne İstiyor? Organizasyonumuz Hazır mı?

Ülkemizde gençler, çalışma yaşamında klasik mesai düzenlerinden ve asgari ücretli işlerden çok daha fazlasını talep ediyor. Türkiye genelinde 121 üniversiteden 91 bin 342 öğrenci ve iş yaşamının ilk 5 yılındaki 39 bin 533 gençle yapılan anketin sonuçları, gençlerin net bir mesaj verdiğini gösteriyor: Evden Çalışma ve İyi Gelir! Realta Danışmanlık tarafından yapılan araştırmanın verilerine göre, […]

Performans, Potansiyel ve Yetkinlik Değerlendirme

PERFORMANS, POTANSİYEL VE YETKİNLİK DEĞERLENDİRME Yetenekli çalışanların tespitinde mevcut performans çıktılarından yararlanılması sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 🔶 Performans yönetimi, işletmenin hedefleri ile bireysel hedefleri bütünleştirerek ve bireylerin yarattıkları değeri ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirerek bireysel ve kurumsal performansın yönetilmesi sürecidir. Bu adımda, gelişim planları kapsamında çalışana yapılan yatırımlar sonucunda, o kişinin ideal profili ile […]

Geribildirim

Davranışsal Geribildirim Geribildirim, dün tanık olunan bir davranışla ilgili bir gözlem ya da bilgiyi, yarın olması istenen düzeye getirmek amacıyla, davranışı gerçekleştiren kişiye bugün iletmektir. Performans değerlendirme sürecinin temel taşını oluşturan geribildirim, varsayımlara, yorumlara, genellemelere ve yargılara değil de gözlemlenebilir somut davranışlara dayandığı zaman inandırıcıdır. Bir çalışan, zamanında ve amaca yönelik bir geribildirim aldığında, kendinden […]

Yetenek Yönetimi Süreci

Yetenek yönetimi süreci, sadece bir gün süren basit bir iş değil, aksine işe alım planlamasından başlayarak, çalışanın işe alınmasıyla başlayıp, istihdam süreci boyunca devam eden ve çalışanın verimliliğini korumasını hedefleyen karmaşık bir süreçtir. Bu aşamaların hepsi, sağlıklı bir iş kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar. Yetenek yönetimi, işe alım sürecinden gelişme ve eğitime, iş memnuniyetinin artırılmasına ve […]

Operasyonel Mükemmellikte İnsan Faktörü

Operasyonel mükemmellik, herhangi bir organizasyonun başarısı için temel bir gerekliliktir. Bu başarıyı elde etmek için, belirli faktörlerin bir araya gelmesi ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekmektedir. Norm kadronun uygunluğu, yetkinliklerin doğru şekilde belirlenmesi, görev tanımlarının net olması, süreç çıktılarının belirlenmesi ve performans yönetimiyle bütünleşmesi gibi faktörler, operasyonel mükemmelliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. İlk olarak, […]

Ansoff Matrisi Nedir?

Organizasyonel Mükemmellik Organizasyonel mükemmellik, bir şirketin iç işleyişini ve süreçlerini optimize etmeyi içerir. Bu, verimliliği artırarak maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma potansiyeli taşır. Ansoff Matrisi kapsamında, şirketin büyüme stratejilerini uygulayabilmesi için iç organizasyonunun güçlü olması gerekir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, ekipler arası etkileşimin artırılması ve verimliliği destekleyen bir kültür oluşturmak, organizasyonel mükemmelliği artırmaya yönelik adımlardır. […]