ISO 14001 Eğitimi (Çevre Yönetim Sistemi)

Günümüzde “ Çevre Yönetim Sistemi ” tüm dünyada ISO 14001 Standardı olarak bilinmektedir .

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ’ndan sonra ISO 14001 standardının uluslararası işletmelerde tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Standart Prensipleri;

Yükümlülük Altına Girme ve Politika:

Üretim firması, ISO 14001 prensibine bağlı olarak; çevre politikasını tayin etmeli ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.

Planlama:

Üretim firması faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel fonksiyonlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. ISO 14001 taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.

Uygulama ve İşlem:

Üretim firması, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek amacıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet:

Üretim firması, çevresel faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Geliştirme:

Üretim firması ISO 14001 prensibine bağlı olarak; genel çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, ISO 14001 çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi; çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar, çevresel sorumluluklarının bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

ISO 14001 Eğitimi ile İlgili Kavramlar

Sürekli gelişme: Firmanın, ISO 14001 çevre politikasına uygun olarak genel çevre faaliyetlerinde gelişmeler sağlamak için çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Çevre: Bir firmanın faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu, insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kapsayan yaşam alanıdır.

Çevre boyutu: Firmanın, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

Çevre etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen firmanın faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişkenliktir.

Çevre politikası: Firman, genel çevre faaliyeti ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

Kirlenmenin önlenmesi: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikâmesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma: Mevcut ihtiyaçları, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

Hayat boyu değerlendirme: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

ISO 14001 Eğitimimiz İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir