ISO 14001 Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ’nin üretim işletmelerinde geliştirilmesinin amacı ISO 14001 prensibine bağlı olarak;

 • Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uyumun sağlanması,
 • Üretim firmasının çevresel performansın artırılması,
 • Geliştirilen Marketing Stratejileri,
 • Uluslar arası rekabette üretim firmasının avantaj sağlaması,
 • Üretim firmasının ulusal ve uluslar arası itibarı ve pazar payının artırılması,
 • Üretim firmasındaki maliyet kontrollerinin geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve buna göre verimliliğin artırılması,
 • Üretim firmasında beklenmeyen durumlara yani; deprem, yangın, sel, vs. ve kazalara karşı tedbirli bulunulması, sorumlulukla sonuçlanan iş kazaları  vs. olayların azaltılması, 
 • Üretim firmasının olası çevre kirliliğinin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi maliyetleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
 • Üretim vs. izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • Tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olarak kabul edildiğinden, global pazarda kabul görülebilirliğin sağlanması,
 • Şirket üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, çevre risklerinin belirlenerek kontrol edilir hale gelinmesi ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılması,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşürülmesi,
 • Çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara uyum sağlanması, 
 • Üretim esnasında acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerinin azaltılması veya tamamıyla ortadan kaldırılması
 • Üretim firmasının yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyduğu Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 Belgesi ile gösterilir,
 • Üretim firmasının gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlığı sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılır,
 • Üretim firmasının personeline verilen eğitimler sayesinde personelin çevre bilinci arttırılır,
 • ISO 14001 prensibine bağlı bir üretim firmasında çalışmak ve ISO 14001 eğitimi’ ni almış olmak çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışan personeli motive eder,
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine de cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,
 • Üretim firmasında kaynaklar etkin olarak kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Üretim firması tarafından çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 14001 eğitimi, firmalarda mevcut durumda uygulanmakta olan diğer standartlar (ISO 9001, ISO/TS16949 vs) ile entegre olarak gerçekleştirilir.

ISO 14001 Eğitimi kamu yada özel şirketlerde her seviyeden yönetici, süreç sorumlusu yada sürece etki eden pozisyonlarda yer alan çalışanların alması gereken bir eğitimdir. Gemba Akademi ISO 14001 eğitimlerini Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce ve birçok ilde çeşitli firmalarda gerçekleştirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir