ISO 9001 Eğitimi :2015 Revizyonu

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi için rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Eylül 2016’da Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), ISO 9001 :2015’i yayınladı. Bu belge, kuruluşların uygunluğunu sürdürmek için nasıl çalışacakları konusunda bazı temel değişiklikler içeren güncellenmiş üst düzey sistem (HLS) Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.

Gözden geçirilmiş ISO 9001 Eğitimi :2015’ in en belirgin değişikliği, ISO yönetim sistemi standartlarının benimsenmesi gereken Ek SL yapısını izleyeceğidir. ISO, yönetim sistemi standartlarının bir dizi ortak gereksinime göre düzenlenmesini sağlamak için 10 maddelik, üst düzey bir yapı geliştirdi.

ISO 9001 Eğitimi :2015 revizyonunda bulunan önemli değişiklikler arasında

  • Liderlik standardın maddeler arasındaki yerini alması,
  • Yönetim temsilcisi görevi çıkarılması( Bu aşamada kuruluş, temsilci atamak zorunda olacak ancak bu kişi ya da kişiler olabilecektir.) ,
  • Müşteri beklentileri kapsamının genişletilmesi,
  • Hedeflenen amacın sadece fonksiyon ve performans değil algılanan değer ve fayda olarak ürün ve hizmet kalitesi olarak bir bütün şeklinde değerlendirilmesi,
  • Kalite hedeflerine ulaşma şeklinin net olarak tanımlanması
  • Farkındalık’ ın ayrı bir madde olarak göz önünde bulundurulmuş ve çalışan farkındalığının önemi üzerinde durulması.
  • Risk yönetimi’ nin planlanması
  • Var olan iletişim maddesine, dış iletişim maddesi ilave edilmesi ve bu iletişime ait yöntemlerin de netleştirilmesi talep edilmesi

Gibi değişiklikler yer almaktadır.

ISO, süreç yaklaşımını, riske dayalı düşünme ve dört adımlı PUKÖ döngüsü kullanarak birleştirmiştir Kuruluştaki her seviyede. Risk tabanlı düşünce, süreç yaklaşımı ve PUKÖ’ nün bu kombinasyonu, ISO 9001:2015 standardının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Risk Odaklı Düşünme, Süreç Yaklaşımı ve PUKÖ

ISO 9001 Eğitimi :2015‘deki değişikliklerden en önemlisi, riskin artık kalite yönetimi sürecinin belirli unsurları ile sınırlı olmasıdır. Risk şu anda standartlar doğrultusunda ele alınmakta ve tüm yönetim sistemine entegre olmaktadır. Yenilenmiş standart, aynı zamanda, süreç yaklaşımının anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek ve geliştirmek için riske dayalı düşünce için açık gereksinimlere de sahiptir.

ISO 9001 Eğitimi :2105‘ te risk temelli düşünce, önleyici eylemi stratejik ve operasyonel planlamanın bir parçası yapmaktadır, bu nedenle “önleyici eyleme” atıf  “riskleri ve fırsatları ele almak için eylemler” ile değiştirilmiştir. Şirketlerin şimdi riskleri ve fırsatları tespit etmeleri ve Kalite odaklı hedefler ve değişiklik planlaması gerekmektedir. Kuruluşların risk hesabı, Kalite Yönetim Sistemi’ nizi etkileyebilecek faktörlere tepki vermek yerine proaktif olmalıdır. Aslında, riske dayalı düşünce, tüm yönetim sistemini önleyici bir planlama aracı haline getirir.

Risk odaklı düşünme, süreç yaklaşımının önemli bir parçasıdır; risk başından sonuna kadar dikkate alınmalıdır. Süreç yaklaşımının kilit noktası, bir kuruluşun süreçlerinin tek bir entegre sistem olarak çalışmasıdır. Faaliyetleri eksiksiz bir sistem olarak işlev gören bağlantılı süreçler olarak anlamak, daha tutarlı sonuçlar elde etmeye yardımcı olur. Bu, kuruluşların etkinlik girdilerini ve çıktılarını göz önüne almaları gerektiği anlamına gelir.

Süreç yaklaşımı, süreçleri planlayarak, bunları plana göre yerine getirerek, performansı değerlendirerek ve süreçleri geliştirerek organizasyonlara tanımlanmış hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. ISO 9001 :2015‘in yeni yapısı, süreçleri ve sistemleri yönetmek için yaygın olarak kullanılan PUKÖ döngüsü etrafında oluşturulmuştur. PUKÖ, her aşamada risk odaklı düşünceyle, sürekli gelişim için kapalı döngüsel bir yaklaşımla faaliyet göstererek, organizasyonlara iyileştirme konusundaki aktif önlemleri tanımlamasına, uygulamasına ve kontrol etmesine yardımcı olabilir.

ISO 9001 :2015 revizyonunda, ISO 9001’in temel hedefi aynı kalır: kaliteyi sürekli iyileştirmek ve ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerin gereksinimlerini sürekli olarak karşılamasını sağlamak. Risk odaklı düşünmeyi, süreç yaklaşımı ve PUKÖ döngüsüne entegre ederek kuruluşlar belirtilen hedeflerine ulaşmayı, çıktı kalitesi ile tutarlılık sağlamayı ve müşteriler için değer yaratmayı ve organizasyonu proaktif bir duruş olarak daha iyi görebilirler.

Eylül 2015 itibariyle, ISO 9001 Eğitimi sertifikasına sahip olan veya bu sistemi arayan şirketlerin, yeni sürümde Kalite Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerini karşılama süresi üç yıldır. Risk odaklı düşünme kültürüne sahip kuruluşlar için güncellemeler her zamanki gibi iş anlamına gelebilir. Diğerleri için, Kalite Yönetim Sistem’ lerinin tamamına riske dayalı bir yaklaşım getirmek, başta risk hakkında düşünme biçimini değiştirmede zorlu olabilir. Risk odaklı düşünmeyi en basit anlayış düzeyine çekmek bu stratejiyi gerçekleştirmenin en etkili yoludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir