ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (QMS);  dünya çapında 170 ‘ten fazla ülkede uygulanan uluslararası bir standarttır. uluslararası alanda kabul görülen standarttır. Faaliyet alanına bakılmaksızın, büyük ya da küçük herhangi bir organizasyon tarafından kullanılabilir. ISO 9001:2015, güçlü müşteri odaklılık, yönetimin motivasyonu, proses odaklilik ve  sürekli iyileştirme gibi bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. 

Standardın yeni bir sürümü olan ISO 9001: 2015, önceki sürümü (ISO 9001: 2008) revize edilerek ortaya çıkarılmıştır. Bu revizyondaki önemli yeniliklerden biri farklı sektör ve oluşumlara kolay uygulanabilirliğin arttırılmış olmasıdır.

Tüm kalite yönetim sistemlerinde amaç; verilen hizmetin belirlenen standartlarda gerçekleştirilmesi, rekabet koşullarının standartlaşması, müşteri memnuniyetini sağlarken işletme karlılığının da arttırılmasıdır. İşletmenin bu doğrultuda amaçlarına ulaşmasını engelleyecek potansiyel riskler ISO 9001 standardı gereği göz önünde bulundurulur. Bu nedenle ISO 9001:2015 standardına uygun dizayn edilmiş süreçler; hedeflerle yönetim temelinde oluşturulur.  Her süreç ölçülebilir verimlilik kritlerlerine (KPI) sahiptir ve süreç yönetimi KPI çıktıları esas alınarak yapılır.

Bir İşletmede ISO 9001 Adaptasyonu

 • Çalışanlar yaptıkları işlerin çıktılarının kimi nasıl etkilediğini ve bir sonraki proses yada müşterinin beklentilerini anlamasını sağlar.
 • İşletmede yaratılan farkındalık hedeflerin belirlenmesi ve potansiyel iş fırsatlarından yararlanma imkanlarını arttırır. 
 • Müşteri odaklı yaklaşım ile sürekli müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak yeni fırsatlar ortaya çıkar.

Gemba Akademi tarafından dizayn edilmiş olan ISO 9001 Eğitimi’ nde amaç; katılımcıları standardın tüm maddeleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminin adaptasyon ve sürekliliğini sağlayacak kalifikasyona ulaştırmak olacaktır.

Neden ISO 9001 Eğitimi ?ISO 9001

 • Tüm çalışanlarda kalite kavramı konusunda farkındalık sağlanır,
 • Etkin yönetim standardının oluşturulması,
 • Hedeflerle yönetim kültürünün oluşturulması,
 • Kalite maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Ekip çalışmasının etkinliğinin arttırılması,
 • Müşteri odaklılığın sağlanması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması,
 • KPI’ların tespiti ile etkin süreç yönetimi kabiliyetinin kazanılması,
 • Maliyetlerin azaltılması konusunda etkin yönetim biçiminin oluşturulması,

ISO 9001 Eğitimi İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • ISO(Uluslararası Standartlık Örgütü) nedir?
 • Kalite kavramı,
 • Kalite yönetim sistemlerinin (QMS) gelişimi,
 • Neden ISO 9001?
 • ISO 9001:2015 revizyonu ile gelen yenilikler,
 • ISO 9001:2015 maddelerinin süreçler bazında gözden geçirilmesi,
  • Liderlik,
  • Planlama,
  • Destek,
  • Operasyon,
  • Performans Ölçümü,
  • İyileştirme
 • Doküman yönetimi,
 • Kalite yönetim sisteminde roller ve sorumluluklar,
 • ISO 9001:2015 uygulanması ve belgelendirmeye gereklilikleri,
 • Örnek senaryo üzerine uygulama (Uygulama)

Katılımcı Profili: ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Temsilcileri, her kademeden yöneticiler. Kalite yönetim sisteminin kurulmasında aktif rol alacak teknisyen ve diğer çalışanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.