ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (QMS);  dünya çapında 170 ‘ten fazla ülkede uygulanan uluslararası bir standarttır. uluslararası alanda kabul görülen standarttır. Faaliyet alanına bakılmaksızın, büyük ya da küçük herhangi bir organizasyon tarafından kullanılabilir. ISO 9001:2015, güçlü müşteri odaklılık, yönetimin motivasyonu, proses odaklilik ve  sürekli iyileştirme gibi bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. 

Standardın yeni bir sürümü olan ISO 9001: 2015, önceki sürümü (ISO 9001: 2008) revize edilerek ortaya çıkarılmıştır. Bu revizyondaki önemli yeniliklerden biri farklı sektör ve oluşumlara kolay uygulanabilirliğin arttırılmış olmasıdır.

Tüm kalite yönetim sistemlerinde amaç; verilen hizmetin belirlenen standartlarda gerçekleştirilmesi, rekabet koşullarının standartlaşması, müşteri memnuniyetini sağlarken işletme karlılığının da arttırılmasıdır. İşletmenin bu doğrultuda amaçlarına ulaşmasını engelleyecek potansiyel riskler ISO 9001 standardı gereği göz önünde bulundurulur. Bu nedenle ISO 9001:2015 standardına uygun dizayn edilmiş süreçler; hedeflerle yönetim temelinde oluşturulur.  Her süreç ölçülebilir verimlilik kritlerlerine (KPI) sahiptir ve süreç yönetimi KPI çıktıları esas alınarak yapılır.

Bir İşletmede ISO 9001 Adaptasyonu

 • Çalışanlar yaptıkları işlerin çıktılarının kimi nasıl etkilediğini ve bir sonraki proses yada müşterinin beklentilerini anlamasını sağlar.
 • İşletmede yaratılan farkındalık hedeflerin belirlenmesi ve potansiyel iş fırsatlarından yararlanma imkanlarını arttırır. 
 • Müşteri odaklı yaklaşım ile sürekli müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak yeni fırsatlar ortaya çıkar.

Gemba Akademi tarafından dizayn edilmiş olan ISO 9001 Eğitimi’ nde amaç; katılımcıları standardın tüm maddeleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminin adaptasyon ve sürekliliğini sağlayacak kalifikasyona ulaştırmak olacaktır.

Neden ISO 9001 Eğitimi ?

 • Tüm çalışanlarda kalite kavramı konusunda farkındalık sağlanır,
 • Etkin yönetim standardının oluşturulması,
 • Hedeflerle yönetim kültürünün oluşturulması,
 • Kalite maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Ekip çalışmasının etkinliğinin arttırılması,
 • Müşteri odaklılığın sağlanması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması,
 • KPI’ların tespiti ile etkin süreç yönetimi kabiliyetinin kazanılması,
 • Maliyetlerin azaltılması konusunda etkin yönetim biçiminin oluşturulması,

ISO 9001 Eğitimi İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Kalite yönetim sistemlerini geliştirmek ve uyumluluğu sağlamak için çalışan kişiler, ISO 9001 eğitimi alarak kalite yönetimi uygulamalarını öğrenebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve süreçleri optimize etmek için çalışan mühendisler, ISO 9001 eğitimi ile süreç kontrol becerilerini artırabilirler.

Proje Yöneticileri ve Operasyon Yöneticileri

Projeleri ve operasyonları yönetirken kalite yönetim sistemine uygun çalışmak isteyen kişiler, ISO 9001 eğitimi ile sistematik süreç yönetimi becerilerini geliştirebilirler.

İş Analistleri ve Veri Bilimcileri

İş süreçlerini analiz ederek verimliliği artırmak isteyen analistler, ISO 9001 eğitimi ile süreç yaklaşımını ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilirler.

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Uzmanları

Tedarik zinciri boyunca kaliteyi sağlamak için çalışan kişiler, ISO 9001 eğitimi alarak tedarikçileri ve tedarik zincirini kalite yönetimi çerçevesinde değerlendirebilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanları

Şirket içindeki kalite kültürünü teşvik etmek ve kalite yönetimi sisteminin insan boyutunu anlamak isteyen İK uzmanları, ISO 9001 eğitimi ile organizasyonel gelişimi destekleyebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin stratejik yönünü belirleyen yöneticiler, ISO 9001 eğitimi ile kalite yönetimi prensiplerini şirket stratejisine entegre edebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.