ISO 14001 Eğitimi - Çevre Yönetim Sistemi

Bilindiği üzere dünyamızın kaynakları sonsuz değildir. Dünya nüfusunun hızlı artışı, teknoloji ve sanayinin bu denli hızlı gelişimi, gürültü, hatalı uygulamalar ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Dolayısı ile ürün ve faaliyetlerin çevreye etkilerinin bölgesel kalmayıp global olduğu kabul edilmektedir. Bu bilinç ile işletmeler sadece yasal zorunluluk gereği değil sosyal sorumluluk adına da çevreye etkilerinde duyarlı olmalıdırlar. Tüketici alacağı ürün veya hizmetin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasının yanı sıra kendisine ve yaşadığı dünyaya saygı duyulmasını beklemektedir. İşletmeler ancak bu şekilde günümüz rekabet piyasasında ürün kalitesi, performans/fiyat verimliliğinin dışında kendilerine + değer katabileceklerdir. Günümüzde ürün kalitesinin yerini süreci de kapsayan toplam kaliteye bırakması ile birlikte çevreye duyarlı, sürekli gelişen ve sürdürülebilir işletme politikaları benimsenmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler de işletmelerin çevreye etkilerini kontrol altında tutup sürdürülebilirliğini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra tüm dünyada adını ISO 14001 Eğitimi Standardı ile hızlı bir şekilde duyurmuştur.

ISO 14001 Eğitimi nedir?

ISO 14001 Eğitimi – Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar gerçekleşen tüm süreçlerde tüm çevresel konuları kapsamak üzere çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmelerini sağlayarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımdır.

ISO 14001 Eğitimi – Çevre Yönetim Sistemi, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimuma indirilmesini amaçlayan, risk analizlerine dayanan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Eğitimi ÇYS’nin Amaçları

 • Mevzuatlara uyumun sağlanması
 • Çevresel performansın arttırılması
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap vererek bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı arttırır
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Uluslararası pazarda kabul edilirliğin sağlanması
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Enerji tasarrufu sağlanması
 • Maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

ISO 14001 Eğitim içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Çevre Yönetim Uzmanları

Kuruluşun çevresel sorumluluğunu yönetmek ve çevresel performansı artırmak için çalışan kişiler, ISO 14001 eğitimi ile çevre yönetim sistemi uygulamalarını öğrenebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Liderler

Şirketin çevresel stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturmak için çalışan liderler, ISO 14001 eğitimi ile çevre yönetimi konusunda kapsamlı bilgi edinebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinde çevresel etkiyi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan mühendisler, ISO 14001 eğitimi ile çevresel yönetim sistemleri ve süreçlerini öğrenebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Proje ve operasyon yönetiminde çevresel uyumu sağlamak için çalışan yöneticiler, ISO 14001 eğitimi ile çevre yönetimi ve uyumluluğu denetlemeyi öğrenebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Kalite yönetim sistemlerini çevresel sürdürülebilirlik ile entegre etmek isteyen kişiler, ISO 14001 eğitimi ile çevresel kalite uygulamalarını artırabilirler.

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Uzmanları

Tedarik zinciri boyunca çevresel etkiyi değerlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışan uzmanlar, ISO 14001 eğitimi alarak çevresel sorumlulukları anlayabilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanları

Çalışanların çevresel farkındalığını artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek isteyen İK uzmanları, ISO 14001 eğitimi ile çevresel eğitim ve farkındalık programları geliştirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.