ISO 14001 Eğitimi

Doğal kaynaklar, enerji, hava, su, toprak ve besin maddeleri tüm canlıların yaşam temellerini oluştururlar. Bu şekildeki bir etki, dünyamızda süregelen birtakım dinamik süreçlerden kaynaklanır. Örnek olarak, rüzgar, akarsu, iklim elemanları etkisiyle inorganik ve organik maddeler ayrışmakta, buna bağlı olarak ekolojik döngüler meydana gelmekte ve bu şekildeki doğal süreçlerde de sürekli  madde alışverişi ve enerji transferi sağlanmaktadır.  Bu sayede karadan atmosfere, yeraltı sularından okyanuslara, mikroorganizmalardan insanlara kadar tüm canlı ve cansız doğal varlıklar arasında karmaşık bir etkileşim ve ilişkiler ağı oluşur. Bu etkileşimi inceleyen bilim dalı ekoloji olarak tanımlanır.

Çevre sorunlarının tüm canlılara ait yaşam dünyasının tahrip edilmesi ile olduğu anlaşılınca iki kelime büyük öneme sahip oldu ve simge haline gelmiştir “Ekoloji ve çevre”.

Güneş enerjisi, atmosferdeki doğal gazlar, litosfer ve hidrosfer ürünleri olarak toprak ve suyla birlikte besin maddeleri, canlıların yaşam temellerini oluşturur. İnsanoğlu yarattığı ileri teknoloji, yerleşim merkezleri, endüstri kuruluşları, enerji santralleri vb ile tamamen yapay bir çevreyi, sözkonusu yaşam temellerinin üzerine onları tahrip ederek kurmaktadır.

Tüm dunyada çevre kirliliğinin bir sorun olarak ortaya çıkmasından itibaren, insanlar çevre kirliliğinin endüstriyel gelişmelerin kaçınılmaz bir yan ürünü olduğuna inandılar.

1970’lerde Torrey Canyon hadisesi ile gündeme gelen ve milyonlarca ton ham petrolün denizlere dökülmesine neden olan bir dizi felaket sonucu sağlık nedenlerinden dolayı memnuniyet duyduğu yüksek bacalı endüstrilerden yakınmaya başladı. Ardından şehirde trafik kaynaklı çevre kirliliği herkesin hissedebileceği boyutlara ulaştı.

Bütün bu olayların ardından hükümetlerde kirliliği kontrol altına alabilmek ve çevresel zararların önüne geçebilmek için çeşitli yasa ve yönetmelikler çıkarmaya başlamışlardır.

Günümüzde dünyaca kabul görmüş olan ISO 14001 çevre yönetim sistemi temellerini bu tarihlerde atmaya başlamıştır. Bugün dünyadaki birçok üretim tesisi çevre yönetim sistemini  ISO 14001 standardına göre uygulamak zorundadır.

ISO 14001 eğitimi bu kapsamda gerçekleştirilmekte olup ISO/TS16949, ISO 9001 gibi standadtlarla ilişkisi materyaller ile açıklanmaktadır.

Gemba Akademi ISO 14001 eğitimi ’ni başta Kocaeli, Sakarya, Bursa, Düzce, Yalova olmak üzere birçok şehirde konusunda uzman danışmanları ile gerçekleştirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir