ISO 27001 EğitimiISO 27001

ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı , tüm kuruluş sektörlerini ( örneğin , ticari kuruluşlar , kamu kurumları , kar amaçlı olmayan kuruluşlar ) kapsar. ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) , dokümante edilmiş bir ISO 27001 Eğitimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) ’ yi kuruluşun tüm ticari riskleri kapsamında oluşturmak , gerçekleştirmek , izlemek , gözden geçirmek , sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. ISO / IEC 27001 , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS )  standardı , bağımsız olarak faaliyet gösteren kuruluşların ya da ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir. ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır . Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır . ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını , görev ve sorumlulukları , iş devamlılığı planlarını , acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir . ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı kapsamında kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı kapsamında seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği , yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak , kurum yönetiminin aktif desteği ve kurum personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

ISO 27001 Eğitimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) kapsamında bu , bilgi varlıklarının korunmasına ve ilgili taraflara , özellikle de müşterilere güven verilmesine yardımcı olur. Bu ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı , sistemi oluşturmak , uygulamak , işletmek , izlemek , incelemek , sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara ve de her sektöre uygundur. ISO  27001 Eğitimi , Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi ( ISMS ) standardı , finans , sağlık , kamu v . b.  sektörlerde  bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir